پدرم را شبیه گوسفند دیدم و کشتمش

پدرم را شبیه گوسفند دیدم و کشتمش

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

فرد معتاد پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده گفت که پس از مصرف مواد مخدر شیشه بابام رو به شکل گوسفندی دیدم که باید اون رو بکشم و با همین توهمات بابام رو کشتم و بدنش رو قطه قطعه کردم .

 

 

 

رئیس پلیس مقابله با مواد مخدر از کشتن پدر بوسیله پسری معتاد خبر داد و گفت: قاتل مدعی بود پدرش رو به شکل گوسفند دیده.

 سردار علی مویدی با تاکید بر اینکه امروز یکی از تهدیدات جدی در جامعه مواد مخدر صنعتیه گفت: قانون مقابله با مواد مخدر صنعتی در سال ۹۰ اجرایی شد و نیروی انتظامی هم جهت با تحقق اهداف در این قانون مقابله با مواد مخدر صنعتی تموم امکانات رو بکار گرفته تا بتونه به این اهداف برسه .

سردار مویدی با اشاره به تاثیر مواد مخدر صنعتی در جسم و روح افراد اضافه کرد : اگه فردی به این مواد (صنعتی) گرفتار شه خطرات به وجود اومده بوسیله این اعتیاد هم نابودی خودشو بدنبال داره و هم محیط خونواده و جامعه رو به خطر میندازه که کشتن پدر و مادر و بچه نمونه هایی از جرائم برخواسته از مصرف شیشه س.

ایشون از قتل بابایی که بدست بچه خود که گرفتار به اعتیاد مواد مخدر شیشه بود در یکی از استانهای غربی کشور خبر داد و اضافه کرد: فرد معتاد پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده گفت که پس از مصرف مواد مخدر شیشه بابام رو به شکل گوسفندی دیدم که  باید اون رو بکشم و با همین توهمات بابام رو کشتم و بدنش رو قطه قطعه کردم .

سردار مویدی با تاکید بر ضرورت باخبر بودن مردم به عاقبتای منفی اعتیاد مصرف شیشه و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی گفت: یکی از ضرورتای امروز جامعه س آگاهی مردم ازتبعات منفی اعتیاد مصرف شیشه س که دستگاه های متولی این آگاهی بخشی به شهروندان رو باید در دستور کار قرار بدن.

توهمات گوسفند