پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:عدم حصول سازش

پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:عدم حصول سازش

ژانویه 23, 2019 0 By unizob

نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی
پس از اعلام رغبت و تمایل به سازش از جانب خوانده سازش ، طرفین در جلسه ای که از سوی دادگاه برای سازش تعیین می شود حضور می یابند . پس از حضور در جلسه و انجام مقدمات لازم ، طرفین شروع به مذاکره اصلاحی می کنند تا اینکه به نتیجه و توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یابند . انجام این مذاکرات ممکن است به نتیجه ای منفی و یا مثبت منتهی گردد که هر کدام از این نتایج آثاری را به همراه خواهد داشت .
 
الف )عدم حصول سازش و آثار آن
مسیر مذاکرات اصلاحی ممکن است به گونه ای پیش رود که به دلایل مختلفی ( مثلاً : مهم و اساسی بودن اختلافات، وجود کدورت، عدم انعطاف دو جانبه و…) طرفین به یک توافق جامعی دست نیابند؛ و جلسه ای  که برای اصلاح و سازش بین آنها تشکیل شده است بدون نتیجه مثبت پایان یابد . بنابراین چنانچه پس از انجام مذاکرات اصلاحی طرفین یا یکی از آنها صراحتاً اعلام نماید که حاضر به سازش نیست و یا حتی پس از تنظیم صورت جلسه سازش از امضای آن امتناع نماید ؛ می توان گفت که سازش ایجاد نشده است . همچنین ممکن است عدم حصول سازش نسبت به بخشی از اختلافات باشد .
1 )آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین
در صورتی که اختلافات منتهی به سازش نشود بدیهی است که هیچگونه الزام و تعهدی نیز برای طرفین ایجاد  نمی شود چرا که توافقی به عنوان سازش محقق نشده است .
مسلماً طرفین در جریان مذاکراتی که برای سازش انجام می دهند  شروط ، گذشتها و تعهداتی را مطرح می نمایند تا تمایل و تلاش خود را در جهت سازش به کار بسته باشند و ممکن است این گذشتها و تعهدات نیز توسط دادرس مکتوب شده باشد ؛ سؤالی که طرح می شود این است که در صورتی که جلسات تشکیل شده منجر به تنظیم صورت جلسه یا توافق نهایی سازش که مورد تأیید طرفین قرار گیرد، نشود . آیا این گذشتها و تعهدات برای طرفین الزامی به همراه دارد یا خیر ؟
ماده 185 ق.آ.د.م در پاسخ به این سؤال مقرر داشته :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .»
در خصوص دلیل عدم اعتبار این تعهدات مقدماتی، گفته شده که قانونگذار این تعهدات و گذشتها را نوعی شرط ابتدایی تلقی نموده است . این احتمال نیز وجود دارد که چون طرفین تعهدات را موکول به حصول نتیجه خاصی که همان سازش باشد نموده اند و نتیجه مورد نظر به دست نیامده؛ این توافقات و تعهدات به دلیل عدم حصول نتیجه ، رکن لازم برای لازم الاجرا بودن را ندارد و به همین دلیل غیر قابل اجرا اعلام شده است. ( مهاجری ، 1391 ، ج 2 ، ص 251 ).
 
1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی
همانگونه که در قسمت اخیر ماده 755 ق.م نیز اشاره شده است، درخواست صلح و سازش اقرار محسوب      نمی شود .ولی ممکن است در مذاکراتی که بین طرفین برای سازش انجام می شود از سوی هر یک از طرفین اظهاراتی مطرح گردد که متضمن اقرار باشد .
برای مثال ، یکی از طرفین درخواست تملیک مالی را بنماید ( به من بفروش ) و در واقع اقرار به مالکیت طرف مقابل نماید . حال سؤال این است که آیا این اقرار لازم الرعایه است یا خیر ؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده که با رعایت شرایط مقرر در مواد 1259 به بعد قانون مدنی اقرار مزبور اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه و حتی اگر مذاکرات به سازش منتهی نشود لازم الرعایه است.( شمس ، 1391 ، ج3 ، ص 497 )
 
2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش
چنانچه پس از دعوت به سازش ، طرف مقابل از حضور در دادگاه استنکاف نماید و یا پس از حضور مذاکرات طرفین به سازش منتهی نشود ، این امکان وجود دارد که بار دیگر از دادگاه درخواست سازش شود. ماده 192 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» امّا در خصوص اینکه آیا برای درخواست مجدد ، تقاضای یک طرف کافی است یا اینکه هر دو باید با توافق یکدیگر تقاضای سازش نمایند دو دیدگاه قابل طرح است :
دیدگاه اول : درخواست سازش برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که از ناحیه طرفین باشد نه یکی از آنها ، چون قانونگذار در این ماده از کلمه طرفین استفاده کرده است نه عبارت ( یکی از طرفین ) . بنابراین برای اینکه درخواست مجدد از قوّت بیشتری برخوردار باشد ، توافق در درخواست سازش ضروری است.( مهاجری ، 1391 ، ج 2 ، ص 258 )
 دیدگاه دوم : درخواست مجدد می تواند از سوی هر یک از طرفین انجام شود ، چون اشکالی ندارد که یک طرف با دیگری گفتگو کند و زمینه سازش را فراهم نماید و سپس درخواست سازش را تقدیم دادگاه نماید. همچنین اگر شخصی که قبلاً از سازش استنکاف نموده ، درخواست مجدد را تقدیم نماید دیدگاه اول را مورد ایراد قرار       می دهد . ( زراعت ، 1385 ، ص 609 )
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
سازش و جایگاه آن در حقوق ایران