ماه: آگوست 2018

Off

الگوهای ارتباطی خانواده

By

الگوهای ارتباطی خانواده   کلین[1] و وایت[2](1996، به نقل از سیگلمن[3]، 1999) معتقد است نظریه­ی سیستم ها، خانواده را به…

Off

نظریه های شناختی انگیزش

By

نظریه¬های شناختی انگیزشنظریه¬های شناختی ریشه در کارهای نظریه¬پردازان یادگیری نظیر تولمن (1932)، نظریه-پردازان شخصیت نظیر لوین (1938) و نظریه¬پردازان رشد…