استرس و تاثیر آن بر روی دیابت

استرس و تاثیر آن بر روی دیابت

استرس و تاثیر آن بر روی دیابت

استرس و دیابت در میان پژوهش‌های فراوانی که در سال‌های اخیر پیرامون سبب شناسی، سیر، پیش آگهی و درمان دیابت انجام شده است، عوامل روان شناختی مورد توجه خاص قرار گرفته اند. از جمله... متن کامل

  برنامه­ درسی اجرا­شده و مبانی آن

  برنامه­ درسی اجرا­شده و مبانی آن

  برنامه­ درسی اجرا­شده و مبانی آن

  برنامه­درسی اجرا­شده و مبانی آن                اجرای برنامه­درسی مسیری است برای رسیدن به هدف­های مطلوب تربیتی و به عبارتی فرایندی است در طول زمان که از طریق آن افراد، رویدادها و... متن کامل

ریشه های تحویلی نگری در علوم از منظر امام (ره)

ریشه های تحویلی نگری در علوم از منظر امام (ره)

ریشه های تحویلی نگری در علوم از منظر امام (ره)

ریشه های تحویلی نگری در علوم از منظر امام (ره) : حضرت امام (ره) خداقل چهار عامل مهم را برای به وجود آمدن این آسیب بزرگ ذکر می کند : 1-2- انس و علاقه به رشته خاص علمی و غفلت از سایر رشته ها... متن کامل

فلسفه دانشگاه و رویکردهای آن

فلسفه دانشگاه و رویکردهای آن

فلسفه دانشگاه و رویکردهای آن

فلسفه دانشگاه فلسفه دانشگاه و آموزش عالی همواره از زمینه فرهنگ و تاریخی نشأت می گیرد که نظامی خاص از آموزش عالی از دل آن برمی آید. این فلسفه به اندیشه های رهبران جامعه و صاحبنظران... متن کامل

ارتباط بین خشنودی و عملکرد کارکنان

ارتباط بین خشنودی و عملکرد کارکنان

ارتباط بین خشنودی و عملکرد کارکنان

– ارتباط بین خشنودی و عملکرد: مدیران و کارکنان این باور عمومی را دارند که خوشحالی و خشنودی کارکنان باعث بهره وری بیشتردر کارمی شود. خیلی ازماها زمانی که احساس خشنودی می کنیم... متن کامل

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان: طبق بررسی های به عمل آمده سازمانها به سوی عدالت در حال حرکت هستند ومدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند. عدالت گرائی یک... متن کامل

انواع تاب آوری از دیدگاه روانشناختی

انواع تاب آوری از دیدگاه روانشناختی

انواع تاب آوری از دیدگاه روانشناختی

انواع تاب آوری بنا به نظر هارت و همکاران (2007) توصیف تاب آوری سه روند را شامل می­شود: الف) تاب آوری عمومی تاب آوری حقیقی تاب آوری تلقیحی     2-3-3-1 تاب آوری عمومی در زبان عامه همان... متن کامل

سبکهای تفکّر والدین

سبکهای تفکّر والدین

سبکهای تفکّر والدین

سبکهای تفکّر والدین آنچه مورد توجه و تشویق والدین قرار می گیرد، احتمالاً در سبکهای تفکر فرزندان منعکس می شود. والدین ممکن است در خانه سؤالات گسترده کودکان را تشویق کنند، ولی در مدرسه... متن کامل

پیامدهای انگیزه پیشرفت

پیامدهای انگیزه پیشرفت

پیامدهای انگیزه پیشرفت

پیامدهای انگیزه پیشرفت انگیزه پیشرفت به عنوان تمایل فرد به کسب هدف براساس مجموعه ای از استانداردها تعریف شده است(دی کینز و فریل، 2002). همان گونه که مک کللند پیش بینی کرده است، اشخاص... متن کامل

نظریه‌ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی

نظریه‌ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی

نظریه‌ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی

نظریه‌ها و الگوهای یادگیری خودتنظیمی: دیدگاههای نظری برجسته در زمینه یادگیری خودتنظیمی، فراوان است. در این زمینه، دیدگاه‌های متعددی ‌مانند دیدگاه عاملی(ماکو همکاران، 1989)... متن کامل