برچسب: پایان نامه هوش معنوی

مقاله با موضوع سازمان بین المللی استاندارد و مولفه های هوش معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ٭ یک عارف و معلم/مربی معنوی موثر ٭ یک عارفو مامور تحولی موثر ٭ غمخواری کردن و داوری آگاه٭ آرامش، حضور آرام و امن ٭ همتراز بودن... متن کامل

مقاله با موضوع ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام و ابعاد هوش معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 9- تشخیص معنای زندگی ،مرگ وحوادث مربوط به حیات ،نشور ،مرگ وبرزخ ،بهشت ودوزخ روانی ، 10- درک حضور خداوندی در زندگی معمولی 11- درک... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره اندازه‌گیری هوش معنوی و اندازه گیری هوش معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} توانایی ذاتی، تفکر و درک پدیده​های معنوی است و رفتار روزانه ما را با ایدئولوژی معنوی هدایت می​کند. سینگ جی(2008) مجموعه​ای از... متن کامل