برچسب: پایان نامه رضایت زناشویی

پایان نامه ارشد درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی باشند، به میزان بیشتری قادرند با مشکلات سازمان سازگاری داشته و از این طریق مشکلات خود را... متن کامل

منابع مقاله درباره هوش هیجانی و سلامت و کودکان و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} تبیین نتیجه فوق می توان گفت احتمالاً یکی از نیازهای اساسی انسانها در تمام مراحل زندگی داشتن حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی... متن کامل

دانلود پایان نامه الگوهای ارتباطی خانواده و برونگرایی و درونگرایی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} اوکام (1992) اظهار می دارد: پژوهش ها نشان می دهد مسائل و مشکلات ارتباطی منشا اصلی مشکلات بین فردی است و بسیاری از مشکلات زناشویی... متن کامل

دانلود پایان نامه نظریه های آسیب شناسی خانواده و کارکردهای روانشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} طلاق غیر توافقی این نوع طلاق بدون توافق زن و شوهر شکل می گیرد (کاتوزیان، 1385).1-7-2- تعاریف عملیاتی تعارضات زناشویی نمره ای است... متن کامل

دانلود پایان نامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و کارکردهای خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} تعارض زمانی به وجود می آید که زوج ها به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می گیرند، درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان... متن کامل