برچسب: مقاله یوگا

مقاله با موضوع سازمان بین المللی استاندارد و مولفه های هوش معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ٭ یک عارف و معلم/مربی معنوی موثر ٭ یک عارفو مامور تحولی موثر ٭ غمخواری کردن و داوری آگاه٭ آرامش، حضور آرام و امن ٭ همتراز بودن... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع میزان برخورداری و اعتماد به نفس

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جلوگیری از پوکی استخواناز دیگر فواید غیر مستقیم حرکت در آب برای کسانی که مشکل حرکتی دارند و یا دچار ضایعه نخاعی هستند و یا... متن کامل