برچسب: مقاله هوش هیجانی

پایان نامه ارشد درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی باشند، به میزان بیشتری قادرند با مشکلات سازمان سازگاری داشته و از این طریق مشکلات خود را... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ابزارهای اندازه گیری و مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 2. زیرمقیاس جهت گیری هنجاری 3. زیرمقیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی پاسخ هر سؤال بر روی یک طیف پنج درج های (کاملا مخالف=1، مخالف=2،... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره انواع سبکهای پردازش هویت و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} به حالت بلاتکلیفی در زندگی اطلاق میشود. در این وضعیت هویتی، اگر هم تعهدات نسبت به دیگران یا مجموعهای از باورها و اصول وجود... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره کاربرد های هوش هیجانی بر اساس نظریه مایر و سالوی و تعاریف و الگو های هوش هیجانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هر چند نظریه هرزبرگ تا اندازه ای بر پایه اندیشه نیازهای سلسله مراتبی استوار است، اما وی از به کار بردن واژه نیاز خودداری و به... متن کامل

مقاله با موضوع هوش معنوی و سلامت روانی و ویژگی های جمعیت شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ساغروانی ( 1388 ) در تحقیقی سعی کرده تا در رابطه با مفهوم معنویت در محیط کار، هوش معنوی و رویکردهای موجود به عنوان یکی از... متن کامل

مقاله رایگان درمورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و وضعیت اجتماعی اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} همچنین ویلکزمان، فیشر و ویرجیلیتو(2012) انگیزه تحصیلی دانشجویان آلمانی را مورد مطالعه قرار دارند و یافته های آنها نشان داد که... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره نظریه هوش چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 3ـ بیشتر به عنوان نگرش مطرح است(مانند گشودگی نسبت به عشق). 4ـ شامل تجربه‌های اوج می‌شود. 2-3-1-3. چهار چوب نظری هوش معنوی پس... متن کامل