برچسب: دانلود مقاله هوش هیجانی

پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی و سبک هویت اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} گانون (2004) در پژوهش خود نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش های گودرزی و شامای (1389)... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره پیامد های کار هیجانی برای مشتریان و سازمانها و هوش هیجانی در محیط های کاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} کمبود های هوش هیجانی نیز می تواند باعث مشکلاتی در افراد شود. افرادی که یاد نگرفتهاند هیجانات خود را تنظیم کنند، ممکن است،... متن کامل

مقاله با موضوع اندازه گیری هوش معنوی و نظریه هوش چند گانه

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جنبه های شناختی و عاطفی ذات ما را در برمی گیرد، و به عنوان جزئی از هوش کلی است، که بصیرت، تجربیات و ماوراء را شامل می... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع مکانیسم ها و سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} پیشینه داخلی و خارجی:سبک های دفاعی عبارت اند از الگوهایی از احساس ، افکار یا رفتارهایی که نستأ غیر ارادی اند و در پاسخ به... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد آموزش مهارت های ارتباطی و اختلال اضطراب اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} * آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اضطراب اجتماعی تاثیر دارد. ... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام و توانایی حل مسئله

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} هوش معنوی سازه‌های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می​کند. در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس،... متن کامل