برچسب: تحقیق مدیریت زنجیره تامین

منبع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های بهره وری و کارت امتیازی متوازن

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} منبع: اقتباس از کاپلان و نورتون 1996: ص. 78.2-2-1-7-1 وجه مالیاستراتژی های رشد مالی معمولا از منظر رشد درآمد و بهره وری مورد بررسی... متن کامل

دانلود تحقیق در مورد روش‌های اندازه‌گیری کارایی و فرآیند ارزیابی عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جدول 4-1 میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور 66جدول 4-2 تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی 72فهرست... متن کامل