برچسب: اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فصل پنجم بحث و نتیجهگیری مقدمه هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر توجه متمرکز بر خود بر سوگیری حافظه در افراد با... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان کارشناسی ارشد و اختلال اضطراب اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آزمایشی 1آزمایشی 2پلاسیبو جامعه آماری جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد بود که درسال تحصیلی 91-92 در دانشگاه... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت اجتنابی و اختلال افسردگی اساسی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} سوگیری پاسخ: این اندازه براساس تئوری تشخیص علامت SDT محاسبه میشود. منظور از سوگیری پاسخ یا تمایل شرکتکننده به گفتن «بله» یا... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع اختلال اضطراب اجتماعی و توجه متمرکز بر خود

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} 4-1 مقدمه 63 4-2یافتههای آماری پژوهش 65 4-3سوال اول پژوهش 67 4-4سوال دوم پژوهش 67 4-5سوال سوم پژوهش 68 ... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگیری از اعتیاد و تفاوت های جنسیتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} الف ) پیشینه داخلی پژوهش محمدی (1385)، در رابطه با تنظیم منابع شناخت خود جهت تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتیاد پژوهش مداخله... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع درمان بیماریهای روانی و رویکرد شناختی رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} فصل یکم مقدمه پژوهش مقدمه و بیان مسئله روانشناسان در ارتباط با تکوین خودمنابع متعددی را ذکر... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد اضطراب و اختلال خواب و مقیاس محیط خانواده

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را تعدادی از زنان بارداری تشکیل می‌دهند که در تهران منطقه 4 زندگی می‌کنند. نمونه و روش... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش مهارت های ارتباطی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} برخی از پژوهش ها نیز تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی معلمان انجام داده اند ( بخشی 1390 ) که... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد روان شناختی دانش آموزان و آموزش مهارت های ارتباطی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} *نبود مرحله ی پیگیری به علت محدودیت زمانی. *وجود تنش، اضطراب و ناآرامی در روابط اجتماعی برخی از دانش آموزان دختر، باعث تداخل... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد آموزش مهارت های ارتباطی و اختلال اضطراب اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} * آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اضطراب اجتماعی تاثیر دارد. ... متن کامل