دسته: فایل های دانشگاهی

آوریل 8, 2021 0

بررسی-مسائل-استراتژیک-و-ترسیم-نقشه-استراتژی-برای-دفاتر-پیشخوان-دولت-با-استفاده-از-مدل-های-SWOT-و-BSC- قسمت ۱۱- قسمت 2

By مدیر سایت

اکبری، مهدی(۱۳۸۷)،FBSQ چارچوب تدوین استراتژی:هیبریدی از رویکرد غربالسازی فازی،‌کارت امتیازات متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت، پنجمین…

آوریل 8, 2021 0

بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی- قسمت ۳

By مدیر سایت

نمودار۵-۲۳- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با ۵% افزودنی در مرحله اولیهبعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….۶۳. نمودار۵-۲۴- تغییرات مقاومت…

آوریل 8, 2021 0

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان۹۳)- قسمت ۷

By مدیر سایت

تغییردرترکیب وحجم پایه پولی وتزریق پول پرقدرت به اقتصادکشورافزایش نرخ سودتسهیلات وکاهش سرمایه گذاریافزایش نرخ سودسپرده هاوافزایش پس انداز(امینی و…