دسته: تحقیق و پایان نامه

اکتبر 7, 2020 Off

فایل – بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت …

By مدیر سایت

واژگان کلیدی: نگرش[۱]، دانشجویان دانشگاه مازندران، فعالیت های فرهنگی و هنری[۲]، مشارکتفصل اول:کلیات تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق:۱- مقدمهفرهنگ[۳] و هنر وسیله…