پلیس آدم خوار هم وجود دارد

پلیس آدم خوار هم وجود دارد

سپتامبر 20, 2019 0 By edame

cannibal-cop

یه کاراگاه پلیس، بعد از اینکه جسد یه مرد رو در حیاط خونه اش پیدا کردن، به جرم قتل بازداشت شد. براساس گفته های پلیس آلمان، مضنون پنجاه و پنج ساله به قتل این قربونی اعتراف کرد. اونا در وب سایتی با هم ملاقات کرده بودن که مخصوص آدمایی طراحی شده که به آدم خواری علاقه دارن.

رئیس پلیس شهر درسدن در این مورد گفت که قربونی پنجاه و نه سالۀ این ماجرا از کودکی این رویا رو در سر داشته که از راه کسی کشته و خورده شه. وقتی که این مشاور تجاری پنهون شد، پلیس جستجوی خود رو شروع کرد و فهمید که اونا در چهار نوامبر با هم ملاقات کرده و ظرف چند ساعت این قتل اتفاق افتاده. این دو مرد در ایستگاه مترو درسدن با هم ملاقات کرده و به سمت خونه مضنون حرکت کردن.

رئیس بخش جنایی شهر گفت که قرار اونا این بوده که قتل باید به سرعت اتفاق می افتاده و مضنون از یه چاقو واسه بریدن گردن مقتول استفاده کرده. طبق گفته های خود مضنون، پس از این اون مقتول رو به تیکهای، شامل تیکهای بسیار ریز، تقسیم کرده و حتی تا استخون هاش هم جلو رفته.

بعد از اینم، تیکهای بدن رو در چمن شیب دارِ خانۀ خود دفن کرده. ماموران حالا مشغول بررسی این موضوع هستن که اون تیکهای بدن مقتول رو هم خورده یا نه.

اختصاصی