پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:کشاورزی دهستان دریاسر

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:کشاورزی دهستان دریاسر

ژانویه 30, 2019 0 By unizob

کشاورزی دهستان دریاسر

قسمت جلگه ای و کم ارتفاع یخش کومله را دهستان دریاسر تشکیل می دهد. این دهستان بیش از 1700 هکتار برنجکاری دارد. کشت باقلا، لوبیا و نخود سطحی در حدود 70 هکتار را پوشش می دهند. سبزی و صیفی از قبیل پیاز، سیب زمینی، سیر، گوجه فرنگی و انواع سبزیهای برگی و غده ای ( ترب ) بیش از 100 هکتار را شامل می شوند. نیشکر در شهرستان لنگرود از قدمت کشت برخوردار است و تنها دهستان این شهرستان که به کشت نیشکر می پردازند دریاسر است. این محصول حدود 3 هکتار از اراضی را زیر کشت دارد که 9 تن محصول از آن بدست می آید. در این دهستان باغداری نسبت به زراعت جایگاه بهتری دارد. حدود 850 هکتار از اراضی مربوط به چایکاری که سالانه بیش از 8500 تن چای تولید می کند. قریب به 600 هکتار توتکاری جهت پرورش کرم ابریشم وجود دارد. سطحی معادل 90 هکتار نیز به کشت مرکبات اختصاص یافته است که بیشترین سهم آن مربوط به پرتغال با 800 تن محصول است.

3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان

دهستان مریدان نیز مانند بسیاری دیگراز دهستانهای گیلان از دو بخش جلگه ای و کوهپایه ای تشکیل شده است. حدود 1000 هکتار از شالیزارهای شهرستان در این دهستان قرار دارد. باقلا در سطح 10 هکتار و لوبیا در سطح 30 هکتار کشت می شود. انواع سبزیها و صیفی نسبت به دیگر محصولات زراعی جز برنج، از وضعیت بهتری برخوردارند. پیاز در سطح 10 هکتار کشت می شود و بیش از 80 تن محصول می دهد. سیر 5 هکتار را پوشش می دهد. انواع سبزیهای برگی و همچنین غده ای به خصوص ترب در سطوح مختلف کشت می شوند. بعد از برداشت برنج، در اراضی شالیکاری شبدر کشت می شود. محصول مرکبات لنگرود بیشتر مربوط به دهستان مریدان است. پرتغال 565 هکتار، نارنگی 40 هکتار و نارنج که در باغهای چای غرس شده 78 هکتار از اراضی را اشغال کرده اند. چای 2600 هکتار را در اختیار دارد که 400 هکتار آن دارای تأسیسات آبیاری است.

جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93

                                                                                        نام محصول

سطح زیر کشت              ( هکتار )

میزان تولید( تن )

 عملکرد

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

غلات

برنج

9100

0

5/42388

0

65/4

باقلا مازندرانی

0

120

0

480

4

لوبیا سفید

0

150

0

225

5/1

لوبیا قرمز

0

2

0

8/2

4/1

لوبیا کشاورزی     ( پاچ باقلا)

0

11

0

5/16

5/1

نخود

0

10

0

12

5/1

 

سبزی و صیفی

پیاز

0

184

0

1564

5/8

سیب زمینی

0

121

0

1936

16

سیر

0

175

0

875

5

بادمجان

16

0

160

0

10

گوجه فرنگی

35

0

210

0

6

سبزیجات برگی

0

150

0

900

6

سبزیجات غده ای

0

20

0

200

10

محصولات جالیزی

خیار

0

3

0

18

6

هندوانه

0

500

0

10000

50

کدو

0

0

30

750

25

نباتات صتعتی

نیشکر

0

3

0

9

3

نباتات علوفه ای

شبدر

0

42

0

357

9

منبع: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

 
 

جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 93

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده ( هکتار)

میزان تولید         ( تن )

عملکرد

عملکرد

نام محصول

نهال

بارور

نهال

بارور

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

میوه های دانه دار

سیب

0

2

0

28

0

168

84

6

گلابی

0

4

0

41

0

5/266

6/66

5/6

به

0

15

0

15

0

60

4

4

میوه های هسته دار

گوجه

0

2

0

60

0

450

5/22

5/7

میوه های دانه ریز

انگور

0

0

0

5/1

0

12

8

میوه های خشک

گردو

0

7

0

24

0

26

7/3

1

میوه های سردسیری

ازگیل

0

0

0

3

0

12

4

 

میوه های نیمه گرمسیری

چای

0

150

800

5090

4017

22007

0

7/146

5

32/4

 

مرکبات

پرتغال

0

50

0

980

0

9800

196

10

نارنگی

0

0

0

54

0

432

8

لیموترش

0

0

0

22

0

198

9

نارنج

0

0

0

14

0

140

10

انار

0

0

0

6

0

30

5

انجیر

0

0

0

6

0

30

5

کیوی

4

0

5/6

0

5/136

0

1/34

21

توتستان برای نوغان

0

100

0

3000

0

34800

348

6/11

ازگیل ژاپنی

0

0

0

10

0

110

11

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود