گیرد؟
ج. چگونه باید این آموزش ها صورت گیرد؟
د. به چه طریق آموزش های ضمن خدمت می تواند به بهترین وجه بر اساس شرایط و موقعیت ها به اهداف مورد نظر دست یابند (OECD، 1998).
اهداف آموزش ضمن خدمت
اهداف آموزش ضمن خدمت می تواند با توجه به شیوه های تقسیم بندی ، نوع مخاطب و بهره بردار و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشند. میرکمالی به نقل از برخی صاحب نظران ، اهداف آموزش ضمن خدمت را در 6 دسته شامل : آشنایی با سیاست ها و رویه های سازمانی ، اصلاح مهارت های ویژه ، اصلاح روابط انسانی ، حل مساله ، اصلاح روش های مدیریتی و نظارتی و کارآموزی می داند (میرکمالی، 1381).
اندشمندان برای آموزش ضمن خدمت اهداف با مزایایی را برشمرده اند که به اختصار به آنها می پردازیم :
افزایش قدرت تصمیم گیری ، به خصوص در مدیران سطوح بالا و در نتیجه کاهش عوارض بوروکراسی و کندی جریان امور
ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه
جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی
بهبود روش ها و شیوه های انجام کار
کاهش مدت یادگیری وظایفی که در محدوده ی شغل قرار دارد
پدید آمدن ارتقاء کارکنان
ایجادد تفاهم بیشتر بین کارکنان و استمرار ارتباطات صحیح و بهبود روحیه کارکنان
تشویق و تقویت روح همکاری دسته جمعی بین کارکنان
بالا رفتن قابلیت در کارمند نسبت به اعمال روش های تازه و مترقی و استفاده از وسایل و ادوات پیشرفته
ایجاد علاقه در کارمند به ادامه ی خدمت در سازمان
آشنا ساختن کارمندان با اهداف و خط مشی سازمان
افزایش معلومات و مهارت ها به تناسب مسایل روز به جهت توفیق در انتقال یافته ها
اینکه چه میزان اهداف فوق تحقق یافته یا می یابد بسته به باور برنامه ریزان و سیاستگزاران است که چه مقدار از سرمایه گزاری بر روی نیروی انسانی باعث توسعه است و از طرفی بستگی به ظرفیت ها ، امکانات فکری و مادی و … نیز دارد (پورآمن ، 1377).
مطالعه کوکران (1980) نشان داده است که تعلیم و تربیت همیشه همراه با افزایش بهره دهی کار است. حتی کارگرانی که آموزش عمومی بهره مند شده اند. به دلیل داشتن مهارت های پایدار و حفظ سلامت خویش و قدرت ارتباط گیری اجتماعی بهتر ، توفیق بیشتر در تولید دارند ( به نقل از چایچی ، 1381).

ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت
هزاره سوم میلادی ، با جهانی شدن آموزش و تغییرات سریع در دانش و مهارت ها همراه بوده است (کارنوی،1384) . در این عصر ، سرمایه انسانی مهم ترین عامل توسعه سازمانی و آموزش ، بهترین ابزار برای توسعه منابع انسانی به حساب می آید (ایوانسدیچ، 2001، ساخار و پولس، 1370). لذا امروزه بر هیچ فردی نقش و اهمیت والای آموزش پوشیده نیست ، به عبارت دیگر این اصل که آموزش در ارتقاء سطح دانش ، توانمندی ها و نگرش های انسان ها تاثیر بسزایی دارد. مورد تمامی صاحبنظران و متخصصان امر آموزش و تعلیم و تربیت می باشد (جعفری قوشچی، 1381). درک اهمیت و ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار می شود که به این حقیقت توجه داشته باشیم که تحقق توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت و توسعه بدون داشتن انسان های فرهیخته و متمدن امری غیر ممکن است. به همین دلیل بررسی اجمالی وضعیت کشورهای توسعه یافته و عقب مانده نشان می دهد که کشور های صنعتی و فرا صنعتی ، آموزش و پرورش نیروی انسانی را سرلوحه ی اقدامات زیر بنای خود قرار داده اند و این مهم را بر فلسفه اساسی توسعه و پرورش منابع انسانی بنیان نهاده اند ، در حالیکه کشور های عقب مانده با توجه به عامل فقر نیروی انسانی کارآمد و متخصص از پیمودن پلکان توسعه بازمانده اند و حتی به صراحت می توان ادعا کرد که یکی از طرق سلطه ی کشور های استعمارگر به کشور های عقب مانده پس از جنگ جهنی دوم ، زمینه سازی برای فقر آموزش و نیروی انسانی کارآمد در این کشور ها بوده است (فتحی واجارگاه، 1386).
آموزش های ضمن خدمت به دلایل بسیاری مورد نیاز سازمان هاست و ضرورت آن روز به روز افزایش می یلبد. برخی از اساسی ترین این ضرورت ها را می توان در موارد زیر ذکر کرد:
رفع نواقص عملکرد جاری و پیش بینی های آینده نگر در این زمینه
افزایش میزان تولید کالاها و خدمات
لزوم بهبود مداوم فعالیت ها
افزایش وظایف سازمان ها
ورود فناوری های جدید اعم از سخت افزار و نرم افزار در عرصه فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تعاملی و …
افزایش عمر مفید انعطاف پذیری و تعلیق نیروی کار
دانش محوری فعالیت ها در عرصه های مختلف شغلی (حاج سعیدی ، 1387).
برخی از پژوهش ها نیز مهم ترین ضرورت شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت را به میزان 46% ارتقای سطح علمی و به میزان 40% ارتقای شغلی می دانند که بیانگر توجه افراد به افزایش مهارت ها ، توانایی ها و اهمیت دادن به ارتقای شغلی است (بیاری ، 1387).
بدین جهت به منظور تربیت و تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره گیری هرچه موثرتر از این نیرو ، آموزش به عنوان موثرترین حربه ، اهرم و عامل همواره دارای اهمیت خاصی است (سلیمان پور ، 1382 ، ص46) و بالتبع سازمان ها مایلند که اثربخشی شدن را از طریق سرمایه گذاری در آموزش کارکنان افزایش دهند (میشل کوک ، 2008)
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی آن ، به معنای انتقال مجموعه ای از مهارت ها و فنون به شکل استاد – شاگردی است و دارای سابقه بسیار طولانی است. آنچه که موجبات توجه بنیادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جدید آن تسهیل کرد، تغییر و تحولات گسترده ای بود که دستاورد مهمی ، مخصوصا در قلمرو تکنولوژی به همراه داشت. علاوه بر این انقلاب علمی و فنی که از اوایل قرن بیستم آغاز گردید، تاثیر بزرگی به تمامی ابعاد زندگی اجتماعی گذاشت و تغییر و تحولات عمیقی در زمینه اقتصاد، تکنولوژی و علوم به ارمغان آورد. این تغییر و تحولات نیازمند آن بود که آموزش و پرورش به معنای اعم و آموزش نیروی انسانی به معنای اخص آن مورد تجدید نظر قرار بگیرد. ایالت متحده آمریکا در سال 1960 حدود 35 میلیون نفر افراد تحصیل کرده داشته که در مشاغل مختلف مشغول به کار بوده اند، در سال 1970 در آمریکا از هر هفت نفر، یک کارگر دارای مدرک دانشگاهی بوده است و بدین ترتیب به تدریج از مهم ترین مشخصه ها و شرایط اشتغالات در مشاغل کشورهای گوناگون از قبیل چک و اسلواکی ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن و سایر کشورهای توسعه یافته ، سپری کردن آموزش عالی و دوره های تخصصی متداول گردید. تداوم روند استخدام کارگران و افراد ماهر در بخش های مختلف اقتصادی را تقویت نموده و آموزش نیروی انسانی در ضمن اشتغال را ضروری گرداند. در این جریان ، برخی از مشاغل سنتی به کلی از بین رفتند و برخی بسیار محدود شدند و نتیجه جریان آن بود که آموزش خود به خود مهارت ها و فنون مشاغل ، جایگاه خود را به آموزش سازمان یافته قبل از خدمت و مهارت آموزی ضمن کار دارد. در کشور انگلستان در سال 1944 برای اولین بار، آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته مورد توجه قرار گرفت. با این حال در این کشور همانند بسیاری دیگر از ممالک توسعه یافته تا سال 1960 آموزش ضمن خدمت فاقد انسجام و هماهنگی لازم بود. اما پس از آن در اغلب بخش های اقتصادی اجتماعی از جمله آموزش و پرورش ، آموزش ها نظام دار گردید. در کشور ایالت متحده آمریکا ، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال 1949 مورد توجه ویژه قرار گرفت. در یوگسلاوی سابق، براساس توصیه شورای مرکزی آموزش و پرورش ، وزارت آموزش و پرورش تصمیم گیری کرد که دوره های ضمن خدمت را برای بالا بردن صلاحیت علمی و تخصصی پرسنل دایر کند. کشور دانمارک از دهه ی 1960 خصوصا در سال های پایانی آن آموزش ضمن خدمت ، معلمان را تحت پوشش قرار داد. علاوه بر تلاش های ملی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان در دهه 1960 و در دهه های بعد سمینارها و اجلاس های بین اللملی و فرا ملیتی تشکیل گردید که موضوعات آن حول محور آموزش ضمن خدمت کارکنان بود (فتحی واجارگاه، 1383) .
در ترکیه آموزش ضمن خدمت معلمان مورد استقبال قرار گرفته و به طور مداومی برای دستیابی به توجه یکنواخت و همیشه به اجرا درآمده است. از سال های 1960 به بعد، این موضوع بخشی از طرح های توسعه و برنامه های دولت بوده است. علاوه بر این ، تمهیدات قانونی صورت گرفته است ، مسائل توسط اندیشمندان و متخصصان مربوطه و دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و روش ها و شیوه های متنوعی به کار گرفته شده است. با وجود این، هنوز هم امروز مسائل و مشکلات زیادی درباره آموزش ضمن خدمت معلمان به قوت خود باقی است. بدین منظور سیستم آموزش ضمن خدمت معلمان پر نقش تر شده است، تا کمیت و کیفیت فعالیت ها را افزایش دهد و مزایا و منافع مورد انتظار را از این فعالیت ها و بعضی از معیارهای آنچه مورد نیاز است را بدست آورد (Ozer, 2004, P1).
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران
در ایران آموزش ضمن خدمت به شکل نوین تا اوایل دهه ی 1310 مطرح نبود، تا اینکه در سال 1314 راه آهن کشور ، اقدام به تاسیس مرکزی تحت عنوان ” هنرستان فنی راه آهن ” کرد و سپس در سال 1318 و زارت پست و تلگراف نیز آموزشگاهی برای آموزش کارکنان خود ایجاد نمود. این روند با تاسیس مرکز آموزش کارکنان در شرکت نفت و بانک کشاورزی و سایر موسسات دنبال شد. از سال 1327 برنامه های آموزشی کارکنان ، جزء طرح های دولت قرار گرفت و دوره های آموزشی مختلفی تشکیل شد و وزارتخانه های مختلف با توجه به نیازهای خود اقدام به اجرای دوره های آموزشی کردند. به طور کلی تدوین برنامه های آموزشی منظم و قانونمند از زمان تاسیس “شورای عالی اداره کشور” در سال 1342 آغاز شد. این سازمان به عنوان سازمانی ستادی و مشورتی در مقام راهنمایی مسئولان آموزشی برآمده و برنامه هایی را نیز به اجرا گذاشت. هماهنگی و اجرای بخش اصلی آموزش کارکنان همگام با قانون استخدام کشوری می رسید. از این زمان به بعد تلاش های گسترده ای در سازمان های دولتی و خصوصی برای آموزش کارکنان صورت گرفت ، به نحوی که امروزه در اکثر سازمان ها بخش ویژه ای به امر آموزش اشتغال دارند (فتحی واجارگاه ، 1383).
تقریبا شروع فعالیت های آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش به سال 1310 بر می گردد. طی این سال ها فعالیت های پراکنده ای جهت آموزش کادر اداری و آموزشی صورت می پذیرفت تا اینکه در سال 1346 ، با تشکیل اداره کل آموزش تحت نظر دفتر تشکیلات فعالیت های فوق ، سازمان یافت. تا سال 1348 ، این ادره در استان کشور، مراکز آموزش ضمن خدمت دایر نمود که تا سال 1361 برگزاری دوره های مختلف کارآموزی ، توجیهی و آموزش های اداری – مالی و معارف اسلامی برای کارکنان اداری و مالی را انجام می داد. اما از 1361 تا سال 1365 با توجه به تغییر دروس ، فعالیت های این مراکز بیشتر روی معلمان در زمینه های مذکور متمرکز شد.از سال 1365 به تدریج این دفتر شروع به گرفتن دانشجوی معادل کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت افزایش درجات علمی معلمان نمود. البته واحد آموزشی دیگری به نام انستیتو مدیریت و برنامه ریزی آموزشی که هدفش آموزش کادر اداری وزارت آموزش و پرورش بود نیز طی سال های 51 – 48 فعالیت داشت ولی در سال 1352 به دفتر آموزش ضمن خدمت پیوست (فتحی واجارگاه ، 1383).
طی سال های پس از 1370 ، آموزش ضمن خدمت در این وزارتخانه تحولات زیر را شاهد بوده است :
توسعه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ، بخصوص در زمینه آموزش های بلند مدت
توسعه دوره های آموزش ضمن خدمت در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *