پایان نامه درمورد شرایط محیطی و مواد معدنی

دانلود پایان نامه

فرمولاسیون‌ها ممکن است مایع یا خشک باشند. به فرمولاسیون‌های مایع، روان ریز یا سوسپانسیون آبکی هم می‌گویند که شامل سوسپانسیون توده زنده میکروارگانیزم در آب، انواع روغن‌ها و یا ترکیبی از آب و روغن (امولسیون) باشد و فرمولاسیون‌‌های خشک مانند پودر وتابل، گرد و گرانول می‌باشند. پودرها (dust) یا گردهای خیس کردنی (granul) شامل گردهای فعال و غیرفعال خشک می‌باشند که بیشتر تمایل دارند که بعنوانیک حالت معلق در مایع بکار روند.(Schisler et al., 2004)
استفاده از هر نوع فرمولاسیون (خشک یا مایع) بستگی به هزینه و نیاز محصول در شرایط خاص دارد. بعنوان مثال فرمولاسیون گرانول در شرایط محیطی نرمال بهتر از فرمولاسیون پودری برای ریزوبیوم‌ها است (.(Bashan, 1998
در کل فرمولاسیون‌ها به چهار صورت استفاده می شوند Powder : برای پوشش بذر قبل از کاشت است. ذرات ریز بهتر به بذر وصل می‌شوند. اندازه استاندارد ذرات بین nm25/0-075/0 می‌باشد.
Slurries: بر اساس نوع پودری است و بصورت سوسپانسیون در آب بکار می‌رود. این نوع بطور مستقیم در کرت یا شیار کاشت یا بذور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گرانول: این نوع فرمولاسیون بطور مستقیم در بذور یا کرت یا شیار استفاده می‌شود. اندازه ذرات بین mm18-35/0 است. اندازه ذرات ممکن است بین 3-1 میلی متر نیز باشند.
مایع: این فرمولاسیون بصورت محیط کشت یا فرمولاسیون آبی معممولاً در آب یا روغن های آلی و معدنی است. بذور قبل از کاشت در این نوع فرمولاسیون غوطه‌ور می‌شوند یا فرمولاسیون بطور یکنواخت روی بذور اسپری می‌شود. این نوع فرمولاسیون پوشش یکنواختی روی بذر فراهم میکند. برای کنترل بیماری‌های برگی فرمولاسیون در آب رقیق شده و روی برگ ها اسپری می‌گردد (.(Bashan,1998
2-6-2- فرمولاسیون تالک:
ویژگی های یک حامل خوب:
ارزان و در دسترس می باشد.
از نظر شیمیایی غیرفعال باشد.
در طول زمان استریل کردن دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی نشود.
تالک یک ماده طبیعی است که به سنگ یا گل صابون معروف می‌باشد و شامل مواد معدنی گوناگون در ترکیب با کلرید و کربنات بوده و بصورت پودر در صنعت موجود است. تالک دارای خصوصیاتی از قبیل عدم تاثیر شیمیایی، جاذبه کم رطوبت و همچنین مانع از تشکیل پل هیدراتی شده و سهولت فراهم بودن آن بعنوان یک ماده خام، بعنوان یک حامل در فرمولاسیون استفاده می‌شود. این ماده بعنوان یک حامل برای فرمولاسیون ریزوباکتریها پتانسیل بالایی دارد. جمعیت سودوموناس‌های فلورسنت در مخلوط تالک با 20% چسب زانتان پس از 2 ماه نگهداری در دمای4 درجه سانتی‌گراد کاهش نیافت. استرین P. fluorescens PF1 تا 240 روز در انبار زنده ماند جمعیت اولیه cfu/g107 × 5/37 بود و پس از 8 ماه انبارداری به cfu/g107×3/1 کاهش یافت.
البته بیشترین جمعیت در روز 60 پس از انبارداری بود (Vidhyasekaran & Muthamilan, 1995).
3-6-2- پیت :
پیت در واقع بافت گیاهی است که به آهستگی تجزیه می‌شود. مهمترین ویژگی پیت ارزان بودن آن است و اینکه برای فرمولاسیون ریزوبیوم‌ها آداپته شده است. اما پیت بعنوان حامل دارای مشکلاتی است از جمله: پیچیدگی ساخت ، استریل کردن پیت توسط حرارت تولید مواد سمی برای باکتری‌ها می‌کند. در این فرمولاسیون باکتریها به استرس‌های فیزیکی از جمله حرارت تحمل کمی دارند و گاهی اوقات پیت باعث کاهش رشد در گیاهان می‌شود. پیت مستعد به آلودگی است و از این طریق طول عمر باکتری کم می‌گردد. پیت بصورت استریل و غیر استریل کاربرد دارد.
فرمولاسیون پیت برای Azospirillum brasilensa 108 cfu/g عمر مفیدی تا 4 ماده داشت و بقای جمعیت در چهار ماه به cfu/g 107 رسید و این برای تلقیح موفق گیاه کافی بود (Bashan, 1998).
4-6-2- ورمی‌کولیت :
ورمیکولیت شبیه میکا است و برای تهویه بهتر و نگهداری بهتر رطوبت استفاده می‌شود. فرمولاسیون p. fluorescens (PF1) با حامل ورمی‌کولیت عمرمفیدی حدود یک دوره 8 ماهه داشت و ظرفیت قابل دوام باکتری در فرمولاسیون cfu/g106 بود(Vidhyasekaran & Muthamilan, (1995 .
یکی دیگر از روش‌‌‌های افزایش عمر باکتری روش میکروانکپسولیشن می‌باشد. در طول دهه گذشته آزمایشات متعددی بر اساس پلی‌مرها صورت گرفته است. این فرمولاسیون دارای سلولهای زنده است و میکروارگانیسم را در برابر استرس‌‍های محیطی حفظ می‌‌‌کند و آن‌ها را به تدریج در خاک آزاد می‌کند معمولاً در زمان جوانه‌زنی بذور این اتفاق رخ می‌دهد. میکروانکپسولیشن معمولاً با مواد غذایی برای بهتر کردن شرایط بقاء باکتری‌ها ادغام می‌شود. این نوع فرمولاسیون برای باکتری‌های تحریک کننده رشد گیاه بسیار مناسب اما گران است و این تکنیک خیلی رایج نشده است و هنوز هیچ باکتری توسط این تکنیک بصورت تجاری درنیامده است.
این تکنیک دو هدف اصلی دارد:
1- حفظ میکروارگانیسم در برابر شرایط محیطی و سایر میکروارگانیسم‌‎های رقیب.
2- آزادسازی تدریجی میکروارگانیسم به خاک
Alginate یکی از موادی است که برای انکپسولیشن استفاده می‌شود. الجینیت یک پلیمر است که ازmahnuronic acid 1-1,4 و L.glucuronic شکل گرفته است. این ماده معمولاً برای فرمولاسیون VAM Fungi و سایر قارچ‌ها برای مبارزه با بیماری‌‌های خاکزاد استفاده می‌شود. مهمترین خصوصیات این ماده عبارتند از برای طبیعت غیرسمی است و قابل تجزیه است و به آرامی میکروارگانیسم را در طبیعت رها می‌کند. این ماده برای فرمولاسیون A .brasilensa، P. fluorescenseاستفاده شده است. انکپسوله کردن P.fluorescens بقاء بهتری برای باکتری در طول 3 ماه در مقایسه با انکپسوله نکردن باکتری نشان داد.
اضافه نمودن رس و سرشیر به این فرمولاسیون بقاء باکتری را بالا می‌برد. میزان P. fluorescense بمیزان اعتدال در خاک کم شد زمانیکه این باکتری بصورت انکپسوله استفاد شد در حالیکه کاهش شدیدی در باکتری انکپسوله نشده دیده شد. انکپسوله کردن در الجینیت تاثیر مناسبی بر روی بیماری پژمردگی گوجه داشت.
کلونیزاسیون مناسب ریشه، بقاء بالا در ریشه، مقاومت به خشکی از پتانسیل‌های بالای استفاده از الجینیت است .(Aino et al., 1997 )