دانلود پایان نامه
محرک رشد سلولی، خلط آوری و ضد زکام بودن از خواص درمانی آن ها می‌باشد. کتون‌هایی که در گیاهان یافت میشوند اغلب جهت مشکلات دستگاه تنفس فوقانی استفاده می‌شوند. اسانس‌های حاوی کتون جهت بهبود زخم‌ها و تشکیل بافت‌های جدید در محل زخم‌ها مفید می‌باشند. سمیترین کتون ها در مریم گلی، افسنطین و درخت زندگی موجود میباشند. کتون های غیر سمی در روغن یاسمین، روغن رازیانه، روغن نعناع و شوید یافت میشوند .(Chemical Constituents of Essential oils – from the webpage)
2-5-2-8- لاکتونها
دارای ویژگی‌های ضد التهاب، ضد خلط، تب بر و ضد آماسم و ورم هستند. لاکتون ها بیشتر به خاطر خواص ضد التهابی و موثر خود شناختهشده هستند و احتمالاً به وسیله نقششان در کاهش تولید پروستاگلاندین و نقش خلطآوری خود ایفا میکنند. لاکتونها از لحاظ خواص ضد خلط خود حتی از کتونها هم قویتر می‌باشند.(Chemical Constituents of Essential oils- from the webpage)

شکل2-5 فرمول ساختاری بعضی از اجزای منتخب اسانس‌های روغنی(Eos)
2-6- روشهای استخراج اسانس
تلاشهای اولیه برای استخراج اسانس استفاده از الکل و یک فرآیند تخمیر بود. روشی که در آن روغن از گیاه استخراج میشود مهم است زیرا در برخی از فرآیندها از برخی مواد یا حلال‌ها استفاده می‌شود میتواند خصوصیات طبیعی یا درمانی آن روغن یا اسانس را از بین ببرد. بعضی از گیاهان و یا اجزای آن به خصوص گل را نباید به روش تقطیر بخار اسانس گیری کرد و دلیل این کار این است که آن ها بیش از حد حساس بوده و یا عطر و اسانس آن ها را نمیتوان کامل جدا کرد. روش‌های مختلف اسانس گیری هر کدام در جای خود مهم بوده و می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. برخی از روش‌هایی که برای استخراج اسانس در دسترس هستند در زیر آورده شدهاند:
2-6-1- فشار سرد :
در این روش با استفاده از فشار سرد برای استخراج اسانس از پوست مرکبات مانند پرتقال، لیمو، ترنج و گریپ فروت استفاده میشود. این روش شامل فشار دادن ساده پوست میوه در ۱۲۰ درجه فارنهایت تا استخراج روغن است. پوست از میوه جدا میشود و سپس فشرده میشود و در نتیجه مخلوطی آبکی از اسانس و مایعی که در زمان پرس از آن خارج میشود بدست آید که اگر وجود داشته باشد در حالت اصلی روغن تغییر به وجود میآید. آنچه که مهم است این است که روغن بدست آمده با استفاده از این روش عمر نسبتاً کوتاهی دارد و همیشه سعی کنیم که روغنهایی را که با استفاده از این روش تولید شدهاند و از عمر مفید آن ها بیش از شش ماه گذشته است را مورد مصرف قرار ندهیم .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-2- استخراج با حلال
در این روش یک حلال هیدروکربنی به مواد گیاهی اضافه میشود تا به حل شدن اسانس روغنی کمک کند. زمانی
که محلول فیلتر میشود و به وسیله تقطیر تغلیظ میشود، مواد حاوی رزین یا ترکیبی از موم و اسانس باقی میماند.
برای استخراج روغن از الکل خالص استفاده میشود و در نهایت با تبخیر الکل روغن باقی میماند. این روش به عنوان بهترین روش رای استخراج در نظر گرفته نشده است زیرا احتمال باقی ماندن مقدار کمی از حلال وجود دارد که می‌تواند باعث آلرژی یا تحریک سیستم ایمنی بدن، در موارد دارویی و درمانی بشود .( Making Essential Oils- Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-3- اینفلوریج
این روش راه سنتی و شدید استخراج روغن از گل است. این فرآیند شامل لایه بندی چربی بر گلبرگهای گل است در مرحله بعد اسانس روغنی جذب میشود و بعد الکل جهت جدا کردن و استخراج اسانس از چربی استفاده میشود و در مرحله بعد الکل تبخیر شده و اسانس باقی میماند .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-۴- تقطیر آبی
تقطیر آبی به عنوان یک فرآیند منسوخ در برخی از کشورهای در حال توسعه برای استخراج اسانس استفاده می‌شود. در نتیجه این فرآیند احتمال سوختن ترکیبات آروماتیک و در نتیجه اسانس با بوی سوخته تولید می‌شود و یا بیش از حد گرم می‌شود. به نظر می‌رسد که تقطیر آبی برای مواد پودری و یا مواد بسیار سفت و سخت نظیر ریشه یا پوست مناسب است .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-5- استخراج با CO2 و یا CO2 فوق بحرانی
این روش جزء مدرنترین فن‌آوری‌هاست که در آن از دی‌اکسید کربن به عنوان حلال استفاده میشود و اسانس را از میان سایر مواد گیاهی جدا میکند. فشار پایین استخراج با دی اکسید کربن شامل دی‌اکسید کربن خنک کننده با دمای ۳۵ و ۵۵ درجه فارنهایت و پمپاژ آن از میان مواد گیاهی با فشاری در حدود 1000 PSI است که تحت این شرایط دی اکسید کربن به مایع تبدیل شده است. در استخراج با CO2 فوق بحرانی دی اکسید کربن تا ۸۷ درجه فارنهایت حرارت داده میشود و با فشار 8000 PSI از میان مواد گیاهی پمپاژ میشود که در این شرایط دی- اکسیدکربن به بخار یا مه تبدیل میشود. با آزاد کردن و برداشتن فشار، دی‌اکسید کربن به حالت فرار درآمده و اسانس باقی میماند. نکته مهم در استفاده از این روش استفاده از فشار کم و درجه حرارت پایین است. درجه حرارت بالا، پردازش (فرآوری) سریع و استفاده از حلال ساختار مولکولی آن را تغییر داده و ارزش درمانی اسانس را تغییر داده یا نابود میکند .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-6- تقطیر توربینی
توربو تقطیر مناسب برای استخراج مواد سخت یا مواد درشت دانه مانند پوست، ریشه و دانه است. در این روش گیاهان در آب خیسانده میشوند و بخار آب از میان مخلوط آب و گیاه به گردش در میآید. در تمامی مراحل کار آب به طور مداوم بازیافت شده و دوباره مورد استفاده قرار میگیرد .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the webpage)
2-6-7- تقطیر با بخار
رایجترین روش است که در آن اسانس گیاه با استفاده از تکنیک تقطیر استخراج میشود. بخار حاوی اسانس جمع می‌شود و پس از گذشت از منطقه خنک، جمع و متراکم میشود. سپس مخلوط آب و اسانس جدا می‌شود. از آنجا که گیاهان دارای مقادیر بسیار کمی اسانس هستند، مقادیر زیادی گیاه برای به دست آوردن اسانس آن ها مورد نیاز است .( Making Essential Oils – Methods of Essential Oil Extraction: from the web page)