پایان نامه برنامه آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

دانلود پایان نامه

-ترکاشوند ، احمد . اضطراب و راههای مقابله با آن ، نشریه حمابت پاییز 1387 .
-تقوی لاریجانی ، ترانه ، دخت شریفی نیستانک ، ناهید ، آقاجانی ، محمد ، مهراوه ، عباس. ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی ، مجله دانشکده و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( حیات ) دوره 15 ، شماره 2 ، سال انتشار 1388 .
-خنیفر ، حسین ، پور حسینی ، مژده . مهارتهای زندگی ، ناشر مرکز نشر حاجت ، چاپ دوم تابستان 1386
-دلاور ، علی ، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ نوزدهم 1383 .
-دلاور ، علی . روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی .
-دو دانگه ، محمد . اضطراب و نقش آن در یادگیری ، نشریه مینوی خرد ، سال دوم / شماره هفتم / تابستان 1382 .
-سادوک ، بنیامین ، سادوک ، ویرجینیا ، خلاصه روانپزشکی 2003 جلد دوم ، مترجم نصرت الله پورافکاری 1386 ، تهران : انتشارات شهرآب .
-سازمان جهانی بهداشت ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی . ترجمه نوری قاسم آبادی ، ربابه ، محمد خانی، پروانه (‌1377 )‌. تهران ، واحد بهداشت روان وپیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی .
-سلطانی ، غلامرضا ( 1386 )‌تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در مقابله با استرس . نشریه حمایت سال 86 / شماره 26/
-سیاوش وهایی ، یدالله ، تاثیر روشهای موسیقی درمانی و تن آرامی بر اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب ،نشریه اندیشه ورفتار ، سا هشتم /شماره 3/زمستان 1381
-شمس اسفند اباد ،حسن ، امامیپور، سوزان، تاثیر اضطراب زبان خارجی بر یادگیری زبان خارجی دردانش اموزان دختروپسر سال دوم دبیرستان شهر تهران .نشریه پژوهش زبان وادبیات فارسی ، سال 1380/شماره 5/
-شفیع آبادی ، عبدالله ، دلاور ، علی ، صدرپوشان ، نجمه ، تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اظطراب دانش آموزان نوجوان دختر ، نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 25 / پاییز 1384 18 . شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری غلامرضا (‌1384)‌نظریه های مشاوره و روان درمانی ، چاپ یازدهم 1384 ، تهران ، مرکز نشر دانش آموزی.
-قربانی ، جعفر (1387)‌مهارتهای زندگی تحصیلی ، انتشارات فرا انگیزش ، مشهد .
-کلاهی ، علی اصغر ، فرسار ، احمدرضا ، یاسی ، محمدتقی (‌1378 )‌. تاثیر آموزش در میزان اضطراب مادران بعد از اولین تشنج همراه تب کودکان ، نشریه پژوهنده ، پاییز 78 / شماره 15
-کمالوند ، نورالدین ، جرم و بزهکاری ـ‌ پیشگیری . نشریه حمایت شماره 16/9/85 پاییز 85 .
-کیانی ، قربانی ، نگاه اجمالی به مهارتهای زندگی و روشهای آموزش آنها به دانش آموزان نشریه تربیت شماره 80 اردیبهشت 80 / شماره ـ‌
-گنجی ، حمزه (‌1387 )‌روان شناسی عمومی ، چاپ 46 زمستان 1387 ، نشریه ساوالان .
-نوابی نژاد ، شکوه ، رفتارهای نابهنجار و بهنجار کودکان و نوجوانان ، 1375 ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
-. نوری قاسم آبادی ، ربابه (‌1377 )‌. آیا مهارتهای زندگی را آموخته ای نشریه ابرار ، 11/9/77 پاییز 1377 /
-ولی زاده ، علی زاده ، (‌1381 )‌آموزش مهارتهای زندگی . نشریه اطلاعات عمومی . اسفند 1381 / شماره 5
-.هروی کریوی ،مجید ، جدید میلانی، مریم ، رژه ، ناهیده، ولایی، ناصر، برسی تاثیر تمرینات تن آرامی برسطح اضطراب امتحان دانشجویان ، مجله علمی –پژوهشی دانشگاه علم پز شکی مازنداران، سال چهاردهم /شماره 3/تابستان 1383.
وبگاه‌ها: