پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

اقتصاد سنتی شهرکرد مبتنی بر قالی بافی ، نمد مالی، گیوه دوزی، قفل سازی و کوره‌های آجر پزی است که امروزه با توجه به صنعتی تر شدن جامعه از اهمیت آن کاسته شده است. در حال حاضر صنایع بزرگ و کارخانه‌های مهمی در نزدیکی شهرکرد واقع شده‌اند که عده زیادی از ساکنان شهرکرد و حومه در آن‌ها مشغول به کار هستند، مهمترین این صنایع عبارتند از:
فولاد زاگرس شهرکرد
صنایع فولاد فرخ شهر
لوازم خانوادگی برفاب شهرکرد
سیمان شهرکرد
گاز کربنیک شهرکرد
نساجی حجاب شهرکرد
صنایع شیر و لبنی شهرکرد
همچنین تعداد زیادی از ساکنان شهرکرد در مشاغل خدماتی دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند.
در سال ۱۳۹۲، کارخانه سیمان شهرکرد برای دومین سال متوالی مقام نخست تولید سیمان کشور را کسب کرد(خبرگزاری جمهوری اسلامی، 12/2/1392).
حمل ونقل
وسایط حمل و نقل عمومی
سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه برای خدمات رسانی به مردم ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در اختیار دارد که در تمام مسیرهای شهری تردد دارند. در خصوص تاکسی رانی، علاوه بر حضور دو سیستم تاکسی بی‌سیم هماهنگ با سامانه یکپارچه کشوری (۱۸۳۳) و دیگری (۱۸۰۰)، نزدیک به ۱۵۰۰ تاکسی گردشی، خط ویژه (مانند تاکسی فرودگاه و تاکسی پایانه مسافربری)، تاکسی بانوان، دفتر تاکسی تلفنی و مسافربرهای شخصی در شهر فعالیت دارند (شهرداری شهرکرد، 1392).
فرودگاه
فرودگاه بین‌المللی شهرکرد در جنوب شهر واقع شده‌است. از این فرودگاه پروازهایی در مسیرهای ورودی و خروجی و پروازهایی هفتگی در داخل کشور و به خارج از کشور از جمله کویت و سوریه صورت می‌گیرد. گستره پروازها به نحوی است که حتی پرواز شهرکرد-کویت این استان تمام صندلی‌های خالی را که از مقصد تهران-شهرکرد-کویت است را پر کرده. و به عنوان پرواز استراتژیک محسوب می‌شود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع عوامل فرهنگی و اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ابزارهای اندازه گیری پرداخته شده است.یافته های پژوهش براساس فرضیه های پژوهش ارائه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی رگرسیون خطی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
در این قسمت به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه، شامل373 نفر از 12920 دانش آموز دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد که بر اساس فرمول کوکران حجم آن تعیین گردیده است و بصورت تصادفی میان آنها پرسشنامه پخش شده است، بر اساس جنسیت، سن و میزان تحصیلات آن ها می پردازیم.