پایان نامه با موضوع اشتراکات و پیشگیری

دانلود پایان نامه

1.Lidocaine 2.Epinephrine
3.Eutectic mixture of local anesthetic 4.Aidanpovidone
نحوه ورود به ورید: بعد از ضد عفونی کردن ناحیه ورود سوزن، مجدداً تورنیکه1 بسته میشود، با دست آزاد بازوی بیمار ثابت شده و توسط آنگشت شست در پایین تر از محل پروب، ورید ثابت نگه داشته می شود تا میزان لغزش ورید کاهش یابد تا ورود به رگ آسانتر گردد[12و71].
آنژیوکت باید بسته به عمق رگ با زاویه 5-25 درجه هم جهت با بازگشت خون وریدی وارد پوست کرده تا سوزن به رگ برسد اما وارد رگ نشود سپس زاویه سوزن تا حدی به موازات پوست قرار میگرد و در نهایت آنژیوکت وارد رگ می شود (تکنیک دو مرحله ای ) [70]. در صورت مشاهده خون در انتهای آنژیوکت زاویه کمتر شده و کاتتر را تا آخر وارد ورید می شود[71].
2-1-8-2.اقدامات پرستاری بعد از رگ گیری از عروق محیطی
کاتتر را می توان با استفاده از پانسمان یکبار مصرف فیکس نمود (چسب آنژیوکت). این گونه ثابت کردن باعث پیشگیری از جابجایی آنژیوکت و لوله می شود و از تحریکات مکانیکی و ایجاد فلبیت و عفونت پیشگیری می کند[71].محل قرار گیری پانسمان را می توان با گاز استریل به ابعاد 2×2 با پانسمان شفاف پوشاند سپس برای ثابت کردن آن از چسب نواری استفاده شود.چسب بر روی کاتتر زده می شود این گونه ثابت کردن نباید مانع دید مناسب شود تا عوارض موضعی تزریقات وریدی از نظر دور بماند[12و71].
انواع و روش های پانسمان:برای جلوگیری از عفونت در بسیاری از موسسات مراقبت بهداشتی محل رگ گیری (آنژیوکت ) بعلت نیاز به بررسی از نظر عوارض رگ گیری با پانسمان شفاف پوشانده می شود این پانسمان به هوا اجازه عبور می دهد و در برابر میکروب ها نفوذ ناپذیر است.
از مزایای پانسمان شفاف کاهش واکنش های پوستی، قابل مشاهده بودن محل رگ گیری( سبب شناسایی علائم اولیه فلبیت و ارتشاح)، می باشد. پانسمان های شفاف، ضد آب هستند لذا در صورت مرطوب شدن از آلودگی محل جلوگیری می کنند بعلاوه چون پانسمان به خوبی به پوست می چسبد احتمال جا به جایی اتفاقی برای آنژیوکت کمتر می باشد[72].
از سایر ملاحظات پرستاری بعد از جایگذاری آنژیوکت، بر روی پانسمان ناحیه رگ گیری یک برچسب چسبانده و بر روی آن نوع، طول، سایز کانولای تزریقی، تاریخ و زمان رگ گیری، حرف اول نام و نام خانوادگی فرد تزریق کننده نوشته می شود[12و37].
1.Tourniquet
2-1-9. عوارض موضعی در اتباط با درمان از طریق ورید های محیطی
عوارض موضعی معمولا در نزدیک محل جایگذاری دیده می شود[12]. این عوارض اشتراکات زیادی با هم دارند و نسبت به عوارض سیستمیک خیلی وخیم نمی باشند. تشخیص فوری این عوارض توسط پرستار بر اساس علائم و نشانه های موجود همچنین براساس اجرای صحیح مداخلات پرستاری بسیاری از این علائم قابل پیشگیری هستند[12و13].
عوارض سیستمیک معمولا در داخل سیستم عروقی اتفاق می افتد که معمولا از ناحیه تزریق منشأ می گیرد اگر چه تعداد این عوارض زیاد نمی باشند ولی بسیار خطرناک می باشند لذا توانایی ایجاد تهدید جدی برای بیمار را دارا می باشند[13].به عنوان مثال می توان به ترومبوفلبیت اشاره کرد که توانایی بالقوه بر ای حرکت به سمت ریه و ایجاد آمبولی ریه را دارد بنابراین درمان عوارض سیستمیک نسبت به عوارض محیطی بسیار دشوارتر به نظر می رسد[14].
عوارض موضعی درمان های وریدی نتیجه مشکلات مکانیکی، شیمیایی و باکتریال که در ارتباط با مکانیسم سیستم وریدی یا در اثر ترومای وارده به لایه اینتیمای ورید می باشد، که شامل موارد زیر می باشند[14].
– نقایص مکانیکال – اکیموز1 وهماتوم – عفونت محل تزریق
– ارتشاح – خروج مایع از رگ – اسپاسم وریدی
– فلبیت – لخته وانسداد
2-1-9-1. نقایص مکانیکال
در صورت شک به نقایص مکانیکی بایستی عوامل زیر مورد بازبینی قرار گیرند که شامل: کنترل تورنیکه، محل تزریق، اندازه کانولا، کنترل مسیر تزریق و ظرف محتوی مایع تزریق می باشد[13].
باید توجه نمود که برای جلوگیری از عوارض مکانیکی حتماً بعد از جایگذاری آنژیوکت تورنیکه بلافاصله باز گردد همچنین بالا و پایین جایگذاری آنژیوکت از نظر تورم کنترل شود. انتخاب کانولای مناسب بر اساس وضعیت ورید و جلوگیری از خم شدن کانولا همچنین از جایگذاری کانولا در نواحی گودی آرنج باید خودداری شود[71].لخته و انسداد در اثر پیچ خوردگی لوله IV2، سرعت تزریق بسیار پایین، خالی شدن ظرف محتوی IV، عدم شستشوی مسیر IV پس از تجویز داورها یا محلول ها ممکن است در مسیر وریدی باعث ایجاد لخته شوند[70].
1.Ecchymosis 2.Intra Venous
اگر خون در مسیر IV لخته شود، تزریق را باید قطع کرده و در ناحیه ای دیگر آنژیوکت جدید و توسط ست تزریق نو مجدداً جریان را برقرار نمود. لوله را نباید شستشو داد یا مایع از آن بیرون کشیده شود و از بالا بردن ظرف محتوی مایع نیز خودداری شود[12و72].
2-1-9-2. هماتوم 1
هماتوم زمانی ایجاد می شود که خون به بافت های اطراف ناحیه تزریق نشت پیدا بکند[70]. نشت خون می تواند ناشی از سوراخ شدن دیواره رگ به هنگام وارد کردن سوزن، لغزیدن سوزن به خارج رگ همچنین عدم وارد کردن فشار کافی به ناحیه تزریق پس از بیرون آوردن کانولا ایجاد گردد که دارای علائم؛ درد و تورم فوری ناحیه تزریق و نشت خون در ناحیه است[8].
در ابتدا خونریزی به صورت اکیموز دیده می شود که با ادامه خونریزی و نفوذ به بافت های اطراف به صورت هماتوم تشخیص داده می شود[13].
اقدامات پرستاری