پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
تربیت بدنی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، نهاد خانواده

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تربیت بدنی، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، نهاد خانواده

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را فراهم نمایند.
د- دولت موظف است با اعمال حمایتهای مادی و معنوی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.
تبصره 55- به منظور هم آهنگی در تبیین، تنظیم، تدریس و اشاعه افکار، آثار و آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور، علاوه بر برنامه هائیکه تحت عنوان «برنامه حفظ، تبیین و اشاعه آثار،‌ افکار و آرمانهای امام خمینی (ره) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، وزرا و دستگاههای مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره 56- دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنجساله دوم در جهت رشد فعالیتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سوم هزارم (003/0) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور دفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامه های بخشهای زیر اختصاص دهد :
– موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره)، ده درصد(10%).
– فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، سی درصد(30%).
– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شصت درصد(60%).
توزیع این اعتبارات در بخش های مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.
تبصره 57- دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان، پیش بینی های لازم را در بودجه های سالانه بعمل آورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:
الف- احیاء و توسعه کرسی های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.
ب- گسترش برنامه های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی، برای خانواده های ایرانی در خارج از کشور.
ج- ایجاد ارتباط با مراکز دینی، علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان ادیان مختلف.
د- گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیتهای بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا به ویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم .
ه- گسترش روابط با خبرگزاریهای مستقل و موثر منطقه ای و بین المللی و استفاده از کانالهای ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر و اعزام مبلغین.
و- تلاش در جهت ایجاد شبکه های رادیوئی و تلویزیونی بین المللی اسلامی، گسترش و بهبود پوشش شبکه های برون مرزی صدا و سیما، گسترش برنامه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامه های فرهنگی برای خانواده های ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.
ز- گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبانهای زنده دنیا.
تبصره 58- به منظور ارتقاء سطح علمی و کارائی دست اندرکاران برنامه های فرهنگی، ‌هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته های چاپ و نشر، ‌سینما، ایرانگردی و جهانگردی،‌ نویسندگی و فعالیتهای هنری و تبلیغی، ‌تقویت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوریها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین دولت تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بخش غیردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می نماید که گردش اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.
تبصره 60- به منظور پربارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانت ذیل را فراهم نماید :
الف – ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال (برای نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر آن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه انجمن ها، کانون ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی، سینمائی و تجربی(کارگاهی)و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان.
ب- گسترش و بهبود پوشش شبکه های صداو سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری، خرید حق امتیاز پخش برنامه های مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های رادیو تلویزیونی به گونه ای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.
ج- ایجاد تسهیلات لازم برای گشت های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب و کانونهای فرهنگی و تربیتی.
د- ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودی.
ه – ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان.
و- ارائه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان.
ز- ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربارکردن دوره سربازی.
ح- اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی.
ط- ارائه خدمات مشاوره در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان.
ی- ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل.
ک- تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.
ل- ت
وسعه و تجهیز کانونهای فرهنگی، هنری مساجد.

برنامه سوم :
مجموعه قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب 3 بخش و 26 فصل و 199 ماده تهیه و تنظیم گردیده است . که به ترتیب بخش اول شامل 12 فصل و 105 ماده، بخش دوم شامل 13فصل و 92 ماده و بخش سوم شامل یک فصل و 2 ماده می باشد.

نمودارشماره 7

تبصره های فرهنگی برنامه سوم :
فصل بیست و یک – فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده 155- الف- به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود :
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیای هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
2- دستگاههای اجرائی امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در جارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.
ب- سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کندکه نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرحهای نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1- کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می باشد.
تبصره 2- اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تأیید معظم له می باشد.
ماده 156- به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
الف- بررسی مشکلات و نارساییهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسوولان و مراجع ذیربط.
ب- مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تأسیسات و فضاهای مورد نیاز.
ج- همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 157- با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این مأموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد :
الف- سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت های اساسی دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.
ب- شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرائی که می تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی جوانان انجام گیرد.
ج- برای تحقق مواردی که نیاز
به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان بر حسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 158- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد :
الف – با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرحهای مناسب را بر حسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.
ب- طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارائه