پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، نهاد خانواده، دانشگاهها

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، نهاد خانواده، دانشگاهها

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

ورزشی به درآمد عمومی واریز می شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برنامه چهارم :
مجموعه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب هفت بخش و پانزده فصل و 343 ماده تنظیم گردیده است. که به ترتیب بخش اول شامل 4 فصل و 91 ماده و بخش دوم شامل 2 فصل و 31 ماده ،بخش سوم شامل 2 فصل و 26 ماده ،بخش چهارم شامل 1 فصل و 22 ماده و بخش پنجم شامل 2 فصل و 29 ماده و بخش ششم شامل 4 فصل 30 ماده و بخش 7 که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده 156 قانون برنامه چهارم می باشد شامل 114 ماده است.

تصویر کلی برنامه:

تبصره های فرهنگی برنامه چهارم :
صیانت‌ از هویت‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌
فصل‌ نهم‌ ـ توسعه‌ فرهنگی‌
ماده‌ 104 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور رونق‌ اقتصاد فرهنگ‌، افزایش‌ اشتغال‌، بهبود کیفیت ‌کالا و خدمات‌، رقابت‌پذیری‌، خلق‌ منابع‌ جدید، توزیع‌ عادلانه‌ محصولات‌ و خدمات‌ فرهنگی‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود به‌ بازارهای‌ جهانی‌ فرهنگ‌ و هنر و تأمین ‌فضاهای‌ کافی‌ برای‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد :
الف‌ ـ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ برای‌ رفع‌ موانع‌ انحصاری‌، تقویت‌ رقابت‌پذیری‌ و فراهم‌سازی‌ زمینه‌های‌ بسط‌ مشارکت‌ مردم‌، نهادهای‌ غیردولتی‌، صنفی‌ و حرفه‌ای‌ در امور فرهنگی‌ و هنری‌.
ب‌ ـ اقدام‌ قانونی‌ لازم‌ برای‌ تأسیس‌ صندوقهای‌ غیردولتی‌ ضمانت‌ به‎منظور حمایت‌ از تولید، توزیع‌ و صادرات‌ کالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، سینمائی‌، مطبوعاتی‌ و ورزشی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌.
ج‌ ـ احصاء و ارتقاء سهم‌ بخش‌ فرهنگ‌، براساس‌ شاخصهای‌ مورد نظر در اقتصاد ملی‌ و منظورنمودن‌ رشد متناسب‌ سالانه‌ در لوایح‌ بودجه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌استانداردهای ‌ملی‌ که‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصویب‌ دولت‌ می‌رسد.
دـ تصویب‌ و ابلاغ‌ استانداردهای‌ بهره‌مندی‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور از فضاهای‌ فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌ وگردشگری‌ و توزیع‌ و تأمین‌ اعتبارات‌ ملی‌ و استانی‌ فصول‌ برنامه‌های‌ ذیربط در هر یک‌ از سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ شاخصها و استانداردها براساس‌ شاخصهائی‌ که‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌می‌رسد.
هـ ـ به‌ توسعه‌ ساختارها و زیربناهای‌ لازم‌ برای‌ رشد تولید و توزیع‌ محصولات ‌فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ توسط‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ با اولویت‌ کمک‌ نماید.
و ـ تمهید تسهیلات‌ ویژه‌ برای‌ ورود مواد اولیه‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ موردنیاز صنایع‌ بخش‌ فرهنگ‌ برای‌ نیل‌ به‌ بهبود کیفیت‌ تولیدات‌ و صدور محصولات‌ فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ در مقیاسهای‌ جهانی‌.
ز ـ ساماندهی‌ نظام‌ یارانه‌ای‌ بخش‌ فرهنگ‌ با اولویت‌ کودکان‌، دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ با رویکرد تغییر نظام‌ پرداخت‌ یارانه‌ از تولید به‌ سمت‌ مصرف‌، برای‌ کلیه‌ اقشار جامعه‌ و خرید محصولات‌ فرهنگی‌.
ح‌ ـ حمایت‌ یا مشارکت‌ با هنرمندان‌ و مجموعه‌دارانی‌ که‌ قصد ایجاد موزه‌ شخصی‌ آثار هنری‌ خویش‌ و یا کتابخانه‌ را دارند، ازجمله‌ : استفاده‌ از فضاهای‌ دولتی‌ به‌‎صورت‌ امانی‌، با همکاری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کلیه ‌شهرداریها و سایر دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط ‌.
ط‌ ـ انجام‌ حمایتهای‌ لازم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ در چارچوب‌ مقررات ‌مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در توسعه‌ فضاهای‌ مجازی‌ فرهنگی‌، هنری‌ و مطبوعاتی‌ در محیطهای‌ رایانه‌ای‌ و اینترنتی‌ فعالیت‌ می‌کنند و به‌ویژه‌ اعطای‌ تسهیلات ‌لازم‌ برای‌ برپایی‌ پایگاههای‌ رایانه‌ای‌ و اطلاع‌رسانی‌ حاوی‌ اطلاعات‌ فرهنگی‌، دینی‌، تاریخی‌ و علمی‌ به‌ زبان‌ و خط‌ فارسی‌ توسط‌ بخشهای‌ مختلف‌ اجرایی‌ کشور جهت ‌استفاده‌ عموم‌ و همچنین‌ ایجاد شرایط‌ لازم‌ توسط‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌برای‌ دریافت‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ کابلی‌ و کانالهای‌ ماهواره‌ای‌ براساس‌ ضوابط‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ مربوطه‌ با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، ارتباطات‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ و سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ی‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود تا نیم‌ درصد (5/0%) از اعتبارات‌ دستگاههای ‌موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ را با پیشنهاد رئیس‌ دستگاه‌ مربوطه‌ برای‌ انجام‌ امور فرهنگی‌، هنری‌، سینمائی‌ و مطبوعاتی‌ جهت‌ ترویج‌ فضائل‌ اخلاقی‌ و معارف‌ اسلامی‌کارکنان‌ خود هزینه‌ نماید.
آئین‌نامه‌ اجرائ
ی‌ این‌ بند توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و سازمان‌ مدیریت ‌و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ک‌ ـ متناسب‌ با ویژگیهای‌ جمعیتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و حداقل‌های‌ بهره‌مندی‌، ترتیبی‌ اتخاذ نماید تا با همکاری‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌، شهرداریها و منابع‌ مردمی‌ تا سال‌ آخر برنامه‌ چهارم‌ در کلیه‌ شهرها و مراکز استانها، نسبت‌به‌ ایجاد فضاهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ شامل‌ : کتابخانه‌ مرکزی‌، تالار فرهنگ‌ و هنر، پردیسهای‌ سینمائی‌، موزه‌ هنرهای‌ معاصر و مرکز دائمی‌ برگزاری‌ نمایشگاههای‌ فرهنگی‌ و هنری‌، پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورد.
ل‌ ـ حداکثر تا پنجاه‌ درصد (50%) هزینه‌ تکمیل‌ مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ نیمه‌تمام‌ بخش‌ غیردولتی‌ را که‌ تکمیل‌ و بهره‌برداری‌ از آنها برای‌ استفاده‌ عمومی‌ ضروری‌ است‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ مصوب‌ دولت‌ به‌‎صورت‌ کمک‌ تأمین‌ نماید. درصورت‌ تغییر کاربری ‌این‌گونه‌ مراکز از استفاده‌ عمومی‌ به‌ خصوصی‌ باید وجوه‌ دولتی‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ قیمت ‌روز مسترد گردد.
م‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ موظفند امکانات‌ و فضاهای ‌فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ متعلق‌ به‌ خود را برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد دراختیار متقاضیان‌ قراردهند.
ماده‌ 105 ـ مواد (156)، (161) و بند (الف‌) ماده‌ (162) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 106 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور تعمیق‌ ارزشها، باورها، فرهنگ‌ معنویت‌ و نیز حفظ‌هویت‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌، اعتلای‌ معرفت‌ دینی‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ قرآنی‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ بسط‌ آگاهی‌ها و فضائل‌ اخلاقی‌ در میان‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ و زمینه‌سازی ‌اقدامهای‌ لازم‌ برای‌ ایجاد فضای‌ فرهنگی‌ سالم‌ و شرایط‌ مناسب‌ برای‌ احیای‌ فریضه‌ امر به ‌معروف‌ و نهی‌ از منکر و اهتمام‌ به‌ آن‌.
ب‌ ـ گسترش‌ فعالیتهای‌ رسانه‌های‌ ملی‌ و ارتباط‌ جمعی‌ در جهت‌ مقابله‌ با تهاجم ‌فرهنگی‌، سالم‌سازی‌ فضای‌ عمومی‌، اطلاع‌رسانی‌ صحیح‌ و تحقق‌ سیاستهای‌ کلی‌ برنامه ‌چهارم‌ با فراهم‌‎آوردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ انتشار گزارشهای‌ عملکرد دستگاهها و افزایش ‌امکان‌ دسترسی‌ جامعه‌ به‌ آموزشهای‌ عمومی‌، فنی‌ ـ حرفه‌ای‌، ترویجی‌ و آموزشهای ‌عالی‌ ازطریق‌ شبکه‌های‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ج‌ ـ حمایت‌ از پژوهشهای‌ راهبردی‌ و بنیادی‌ در زمینه‌ اعتلای‌ معرفت‌ دینی‌ و توسعه‌ فعالیتهای‌ قرآنی‌.
د ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ ترویج‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ نماز.
هـ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهای‌ مذهبی‌ و مساجد توسط‌ سازمانهای‌ تبلیغات ‌اسلامی‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ با همکاری‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌.
و ـ تداوم‌ نهضت‌ قرآن‌آموزی‌.
ز ـ تقویت‌ سهم‌ کتابخوانی‌ در حوزه‌ دین‌ در کشور، خصوصاً مناطق‌ محروم‌ و طراحی‌ کتابخانه‌ حوزه‌ دین‌ در مساجد و سایر اماکن‌ مذهبی‌.
ح‌ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌، با رویکرد گسترش‌ فرهنگ‌ وقف‌ و امور خیریه‌.
ط‌ ـ به‌کارگیری‌ شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای‌ نوین‌ در عرصه‌ تبلیغات‌ دینی‌.
ی‌ ـ حمایت‌ از برنامه‌ریزی‌، نیازسنجی‌ و ارائه‌ آموزشهای‌ ضروری‌ به‌ مبلغین‌ دینی ‌در جهت‌ بهبود کیفیت‌ تبلیغات‌ دینی‌.
ک‌ ـ استمرار اجرای‌ طرح‌ ترویج‌ فرهنگ‌ ایثار و شهادت‌.
ل‌ ـ ساماندهی‌ تبلیغات‌ رسانه‌ای‌، بهبود محتوای‌ کتب‌ درسی‌، استقرار محیط‌ و ساختارهای‌ حقوقی‌ در جهت‌ حفظ‌ و ارتقاء هویت‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌، تقویت‌ نهاد خانواده ‌براساس‌ تعالیم‌ میراث‌ معنوی‌ جامعه‌ ایرانی‌.
م‌ ـ تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌، تبلیغی‌ و ترویجی‌ در کلیه‌ سطوح‌ اجتماعی‌ برای‌ آموزش‌، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ کار و نظم‌ اجتماعی‌، شناخت‌ ارزش‌ زمان‌ و رعایت‌ آن‌ در انجام‌ کلیه‌ فعالیتها.
ن‌ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ مطالعه‌ و اجرای‌ همگرایی‌ مذاهب‌، حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول ‌برنامه‌ چهارم‌ برای‌ تقویت‌ همگرایی‌ بیشتر میان‌ فرقه‌ها و مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌ در کشور.
س‌ ـ توسعه‌ مشارکت‌های‌ مردمی‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ دینی‌، برنامه‌ریزی‌ و اقدامهای ‌لازم‌ برای‌ حمایت‌ از هیأتهای‌ مذهبی‌ و تشکلهای‌ دینی‌ با رویکرد بهبود کیفیت‌ فعالیتها وپرهیز ازخرافات‌ و انحرافات‌.
ع‌ ـ حوزه‌های‌ علمیه‌ از تمامی‌ تسهیلات‌ و معافیت‌هائی‌ که‌ برای‌ سایر مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ تعیین‌ گردیده‌ یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف‌ ـ به‎منظور ارتقاء پژوهش‌ درخصوص‌ بنیادهای‌ نظری‌، دینی‌ نظام‌ و پاسخگوئی ‌به‌ مسائل‌ مستحدثه‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم ‌موظف‌ است‌ در برنامه‌ چه
ارم‌ ساماندهی‌ مناسب‌ را با استفاده‌ از امکانات‌ و ظرفیتهای ‌علمی‌ حوزه‌ دین‌ پژوهشی‌ به‌ انجام‌ رساند.
ماده‌ 107 ـ ماده‌ (163) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 108 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور زنده‌ و نمایان‌ نگهداشتن‌ اندیشه‌ دینی‌ و سیاسی‌ و سیره‌ عملی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) و برجسته‌ کردن‌ نقش‌ آن‌ به‌‎عنوان‌ یک‌ معیار اساسی ‌در تمام‌ سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری‌ آن‌ در مجموعه‌ ارکان‌ نظام‌، اقدامهای‌ زیر را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ حمایت‌ از انجام‌ مطالعات‌ بنیادی‌ و کاربردی‌ در عرصه‌ فرهنگ‌سازی‌، پژوهشی‌، آموزشی‌ و اطلاع‌رسانی‌ با تکیه‌ بر علوم‌، فناوری‌ و بهره‌گیری‌ مناسب‌ از ظرفیت ‌دانشگاهها و مؤسسات‌ پژوهشی‌ و حمایت‌ از پایان‌ نامه‌های‌ دوره‌های‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌با موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ (ره‌) و انقلاب‌ اسلامی‌.
ب‌ ـ حمایت‌ از تولید و نشر آثار ارزنده‌ علمی‌، هنری‌ و ادبی‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ امام ‌با همکاری‌ مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌ (ره‌) و تجهیز کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور به‌ آثار منتشر شده‌ در این‌ زمینه‌.
ج‌ ـ حمایت‌ از تولید برنامه‌های‌ متنوع‌ و متناسب‌ در جهت‌ تبیین‌ و بزرگداشت‌ سیره‌ و آرای‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) و معرفی‌ چهره‌ جامع‌ ایشان‌ در صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ با همکاری‌ مؤسسه‌ مذکور در بند (ب‌).
د ـ شناسائی‌، بازسازی‌، حفظ‌ و نگهداری‌ اماکن‌، میادین‌ و خیابانهائی‌ که‌ مهمترین ‌وقایع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را شاهد بوده‌ و نیز بهره‌گیری‌ از مراکز فرهنگی‌، هنری‌ و فضاهای ‌عمومی‌ در جهت‌ نشر و تبلیغ‌ اندیشه‌ و سیره‌ عملی‌ و بزرگداشت‌