نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۲۵

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۲۵

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت
 • شیرازی، صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۹ ق.

 

 • شیرازی، صدرالمتألهین، تفسیرالقرآن الکریم، قم: بیدار ، ۱۳۶۶ .

 

 • شیروانی، علی، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲٫

 

 • صحیفه‌ی امام خمینی، موسسه تنظیم نشر وآثار امام خمینی ، تهران ، بی تا .

 

 • شیرازی، صدرالدین، الحکمه المتعالیه، الطبعه الثانیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۰ ق.

 

 • طباطبایی، اسحاق، چگونگی اسناد اضلال و هدایت به خداوند با تأکید به نظریه‌ی علاّمه طباطبایی، شیعه‌شناسی، سال ششم، شماره‌ی ۲۳، پاییز ۱۳۸۷٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، آموزش دین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین ، اسلام و انسان معاصر، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۶۴

 

 • طباطبایی، محمدحسین،اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن (۲۰ جلدی)، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الالعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ ق.

 

 • طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه‌ی محمدباقر موسوی همدانی، چاپ سوم، قم: نشر اسلامی، وابسته به جامعه‌ی مدرسین، ۱۳۶۰

 

 • طباطبایی، محمدحسین،انسان از آغاز تا انجام، ترجمه و تعلیق صادق لاریجانی، چاپ دوم ، تهران: الزهرا، ۱۳۷۱٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین،بدایه الحکمه، چاپ هفدهم، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق.

 

 • طباطبایی، محمدحسین، بررسی‌های اسلامی،‌ تهران: هجرت، ۱۳۶۰٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، تعلیقات اسفار اربعه، بی‌جا، بی‌تا، ۱۴۱۹ ق.

 

 • طباطبایی، محمدحسین، حاشیه‌ی حکمت متعالیه، ج ۷،

 

 • طباطبایی، محمدحسین،حیات پس از مرگ،‌ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین،خلاصه تعالیم اسلام، قم: مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، بی تا .

 

 • طباطبایی، محمدحسین،الرسائل التوحیدیه، قم: حکمت، ۱۳۶۵٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، روابط اجتماعی در اسلام، قم: بعثت، بی‌تا.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • طباطبایی، محمدحسین، شیعه در اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسلام، تهران: دراالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۲٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، مجموعه رسائل، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰٫

 

 • طباطبایی، محمدحسین، نهایه الحکمه ،قم : موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۳۲ق .

 

 • طباطبایی، محمدحسین،نهایه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، چاپ ۵، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۱٫

 

 • طبرسی، شیخ ابوعلی، ترجمه و تفسیر مجمع البیان، ترجمه‌ی دکتر سید ابراهیم میرباقری، تهران: فراهانی، بی‌تا.

 

 • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲ ، بیروت: الحلال، ج ، ۱۹۸۵ م.

 

 • طوسی، خواجه نصیرالدین، رساله جبر و اختیار، قم: چاپخانه قم،‌بی‌تا.

 

 • ………………………………….، و فخر رازی، شرح الاشارات، ج ۲، قم: مکتبه آیت‌الله العظمی مرعشی، ۱۴۰۴ ق.

 

 • ………………………………..، قواعد العقاید، لبنان ، دارالغربه ، ۱۴۱۳ ق .

 

 • ……………………………….، نقد المحصل، تهران:‌ مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی، ۱۳۵۹٫

 

 • عروقی موفق، اکبر، سیر تطور برهان صدّیقین از ابن سینا تا علاّمه طباطبایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، فصل‌نامه‌ی فلسفه و کلام اسلامی، آیینه‌ی معرفت، بهار ۱۳۸۶٫

 

 • علاّمه حلی، کشف المراد، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۷۵٫

 

 • علاّمه شبلی، تاریخ علم کلام، ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: رنگین، ۱۳۲۸٫

 

 • فخر رازی، محمد بن عمر، لوامع البینات، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ ق.

 

 • فخر رازی، محمد بن عمر، تفسیر مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ ق.

 

 • فراهانی‌منش، علیرضا، آزادی از دیدگاه علاّمه طباطبایی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷٫

 

 • فیرحی، داوودف مسأله‌ی آزادی، فصل‌نامه علوم سیاسی، سال اول، شماره ۳/۳، ۱۳۷۷٫

 

 • فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج ۱، بیروت: دارالعلم، بی‌تا.

 

 • کاشفی، محمدرضا، تجسم از دیدگاه ابن میمون و علاّمه طباطبایی، مجله قبسات، پاییز ۱۳۸۱٫

 

 • ………………………، ماهیت صفات خدا از دیدگاه ابن میمون و مقایسه آن با آرای علاّمه طباطبایی، مجلسه قبسات، پاییز ۱۳۸۱٫

 

 • کافی، عبدالحسین، جبری یا اختیاری بودن ایمان و کفر از دیدگاه فخر رازی و علاّمه طباطبایی در مفاتیح الغیب و المیزان، اندیشه، شماره‌ی ۵، بهار و تابستان ۱۳۸۷٫

 

 • کربلایی پازوکی، علی ، مسأله رستگاری و نجات پیروان ادیان از دیدگاه جان هیک، علامه طباطبایی و استاد مطهری، اندیشه دینی دانشگاه شیراز .

 

 • کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ج ۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه،

 

 • کنت، اوگوست، فلسفه علم، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، تهرن: امیرکبیر، ۱۳۵۲٫

 

 • لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، قم: مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۳٫

 

 • مجموعه مقالات، یادنامه علاّمه طباطبایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۲٫

 

 • محمد رضایی، محمد، برهان و حکمت، مجله کلام اسلامی، سال هشتم، شماره‌ی ۳۱٫