منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق صاحبان سهام و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

بسیاری از این مشکلات با در پیش گرفتن سیاستهایی که نیاز های هر دو سیستم را در نظر میگیرد بر طرف می شود.
بیشتر کسب و کار ها ی خانوادگی با مسائل زیر مواجه هستند:


. مشارکت: ‌چه کسی و تحت چه شرایطی می توانند در کسب و کار مشارکت داشته باشند.
. مالکیت و رهبری: چگونه می توان نسل بعد را آماده قبول مسئولیت برای کسب و کار کنیم.
. رها کردن: چگونه به کار آفرین و موسس کمک کنیم کسب و کار را رها کند.
. نقدینگی و مالیات.
. جذب و نگه داشتن متخصصین غیر فامیل.
. دستمزد اعضا فامیل: برابری در مقابل شایستگی
.وراث: چه کسی و چگونه ا ز بین وراث جانشین انتخاب کنیم
.قدرت بخشی به هماهنگی خانواده.
همه این مسائل و مسائل دیگری که در کسب و کار وجود دارند می توانند به صورت بالقوه باعث ایجاد تعارض در کسب وکار و تنش در خانواده می شوند. ولی میتوان ۳ گام برای حل تعارض و تنش برداشت.
۱ـ شناخت مسائلی که ممکن است تعارض و تنش ایجاد کنند.
۲ـ بحث در مورد مسائل با اعضاء خانواده
۳ـ ایجاد خط مشی برای حل آنها
2-2-1-3 مزایای رقابتی کسب و کارهای خانوادگی
رقابت شرکت های خانوادگی در مقابل همتایان غیر خانوادگی آنها را می توان از دو دیدگاه ، مالکیت و مدیریت بر رسی کرد. از دیدگاه مالکیت ، ویژگی انحصاری شرکتهای خانوادگی این است که اعضای خانواده مقدار قابل توجهی از مسئولیت های شرکت را بر عهده دارند .
از دیدگاه مدیریت ، یکی از ویژگی های مشترک شرکت های خانوادگی این است که اعضای خانواده به عنوان مدیران اجرائی این شرکت خدمت می کنند و موقعیت های مدیران ارشد را اشغال می کنند. اکثریت شرکت های خانوادگی کوچک هستند ؛ با این حال ، خانواده را می توان در بسیاری از شرکت های بزرگ سهامی نیز یافت. بر خلاف اکثر شرکت های سهامی که متعلق به سهامداران متعدد است شرکت های خانوادگی توسط ترکیبی از مالکین و سهامداران کنترل می شود.
دمستز و لن، (1985) استدلال می کنند که تمرکز حقوق صاحبان سهام و کنترل مدیریت ، همراه با حضور خانواده موسس ، سبب ایجاد موقعیتی ویژه به نفع خانواده برای نظارت بر کسب و کارخواهد شد.
وجود سرمایه گذاران متمرکز موجب جلوگیری از درگیری بین صاحبان و مدیران و به حداکثر رساندن عملکرد شرکت می شود. از آنجا که رفاه خانواده رابطه ای تنگاتنگ با عملکرد شرکت دارد، اعضای خانواده دارای انگیزه ای قوی برای نظارت بر رفتار مدیران هستند . در نتیجه ، مشکلات انها درمقایسه با شرکت های غیر خانوادگی و با سهامداران مختلف کمتر خواهد بود. از طرفی اعضای خانواده با داشتن مالکیت متمرکزدر دستیابی به اهداف خود، دارای قدرت بیش از سهامداران دیگر هستند.
حضور دراز مدت خانواده موسس در داخل شرکت نیز می تواند سبب بوجود امدن مزایای قابل توجه ای شود.
مزیت اول :
تصدی طولانی خانواده می تواند نحوه نظارت بر عملکرد کارکنان را به نسل های بعدی آموزش دهد