منبع پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری استراتژیک و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

متأسفانه نرخ موفقیت در اینگونه کسب و کارهای کار آفرینانه به طور کلی پایین است. تخمین ها نشان می دهد ۷۰-۸۰ درصد کسب و کارهای خصوصی طی چهار تا پنج سال اولیه‌ی حیاتشان شکست می خورند و کمتر از ۱۰ درصد آنها بیش از ۱۰ سال دوام می آورند. آمارهای کسب و کارهای خـانوادگی نشـان می دهد کـه کمتر از یک سوم آنها با موفقیت بـه نسل دوم خـانواده انتقـال می یابند. (زعفریان و همکاران، 1386)


2-1-4 تعریف موضوع و بیان مسئله:
کسب وکار های خانوادگی دارای چالشها و موانع خاص و منحصر به خود هستند .این چالشها به طور سنتی به همپوشانی سیستم های خانواده و کسب و کار نسبت داده می شود که در آن، غالبآ، پیوندهای عاطفی بین اعضای خانواده با مسائل کسب و کار در هم تنیده میشوند. (کریگ و لیندسی، 2002) ؛ (لنسبرگ، 1983)؛ (سورنسن، 1999). به همین دلیل کسب و کار خانوادگی به ندرت به عنوان یک سیستم جامع مورد توجه قرار می گیرد. (اشنایدر، 1989) . کسب و کار خانوادگی معمولا از دو منظر: کسب و کار و خانواده ، و به در قالب دو سیستم متضاد دیده می شود.
از چشم انداز کسب و کار، مانند سایر انواع کسب وکارها،.کسب و کار خانوادگی نیز سیستمی وظیفه محور و شایسته سالارانه است (دیویس و استرن، 1980) هدف اصلی فعالیت ، تولید کالا و ارائه خدمات و سودآوری از طریق اعمال مدیریت سازمان یافته است. در نتیجه، روابط اجتماعی غالباّ تحت تاثیر و هدایتِ هنجارها و اصولی است که موجب تسهیل فرایند تولید و خدمات می شوند. به این ترتیب،” کسب و کار خانوادگی سازمانی است که بر اساس مفهوم شایستگی استوار است و سیستمی است که ارزش فرد بر اساس کاری است که انجام میدهد” (لنسبرگ، 1983، ص 42)
در مقابل، از دیدگاه خانواده ، کسب و کار خانوادگی یک سیستم خویشاوندی است که در آن اعضاء از طریق قرابت نسبی وسببی به هم مربوط هستند.واین سیستم تحت یک الگوی رفتاری ” مناسب، منسجم، آراسته و مفصل” (گافمن، 1959، ص 75 ) در محیط خانواده جریان دارد، در این سیستم، پیوندی که خانواده را دور هم نگه میدارد، همکاری و وحدت، وابستگی عاطفی و روابط محبت آمیز میان اعضای آن است، و همچنین احساس مسئولیت و وفاداری به این گروه به عنوان یک سیستم، از عوامل پایداری آن است. (آلدریچ و کلیف،2003) ؛ ( اشنایدر، 1989). این سیستم تا حد زیادی بر اساس نیاز طراحی شده است. این کارکرد اجتماعی اصلی خانواده برای اطمینان از مراقبت و رشد اعضای آن است. به طور خاص، “روابط اجتماعی در خانواده به منظور برآورده ساختن نیازهای متناسب با رشد وتوانایی های متفاوت اعضای خانواده ساختاردهی شده اند و تمایل دارند تا افراد را بر اساس ماهیتشان ارزش گذاری کنند” (کپنر، 1983، ص 60).
تحقیقات در زمینهء کسب و کار خانوادگی در حال حاضر به نقطه ای رسیده است که “برای درک کسب و کار خانوادگی ما باید وجود دو زیر سیستم (خانواده و کسب و کار) را بپذیریم ودرک کنیم که قدرت نسبی آنها است که کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می سازد. (شارما، کریسمن و چووآ، 1997، ص 20)مفهومی که به تازگی توسط باسکو و پرز رودریگوئز(2009 ) مورد حمایت قرار گرفته است.
باسکو و پرز رودریگوئز به این نتیجه رسیدند که داشتن رویکرد کسب و کار خانوادگی به عنوان یک سیستم واحد، (خانواده و کسب و کار) منجر به اخذ نتایج بهتر خواهد شد همچنین (پایپر و کلاین، 2007) ؛ (وایت ساید و هرز براون، 1991). نیز در این زمینه پیشنهاداتی دارند. این مطالعه تجربی تاییدی بر نگرش ” تک سیستمی ” است که ما آن را به عنوان زمینه تحقیق استفاده میکنیم و از یک دریچه متفاوت – کارت امتیازی متوازن (BSC) -به آن مینگریم.
در این بر رسی ما از روش نوآورانه تحقیق در عمل (کاپلان، 1998) استفاده می کنیم تا به سوالات زیرپاسخ دهیم:
چگونه چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن، یعنی مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، و یادگیری و رشد می توانند به همسو سازی اهداف ذاتا واگرای سیستم خانوادگی و سیستم کسب و کار در کسب و کار های خانوادگی کمک کنند؟.
چگونه کارت امتیازی متوازن می تواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری و مدیریتی ، و همچنین به عنوان یک ابزار ارتباطی که توسط افراد درگیر در کسب و کار خانوادگی به راحتی قابل درک است مورد استفاده قرار گیرد.(به چار چوب خانواده کسب و کار همچنین نگاه کنید به، کریگ و مورس، 2005)
در ادبیات تحقیقی این سئوال پیش آمد که چگونه می توان به صورت همزمان اهداف خانواده و اهداف کسب و کار را مورد بررسی قرار داد. و در نتیجه زمینه ای پیش آمد که می تواند به کسب و کارهای خانوادگی کمک کند تا متوجه شوند که، وقتی شرکت خود را به یک شرکت بزرگ با وظایف سنگین تر تبدیل میکنند، استراتژی آن شرکت به طور فزاینده ای مهم می شود زیرا تصمیم گیری استراتژیک با تعداد رو به رشد ذینغعان خانوادگی و غیر خانوادگی در ارتباط است و بر آنها تاثیر میگذارد.(جاستین کریگ، کن مورس، 2010)
فصل دوم: بخش دوم
2-2-1 مفاهیم و تعاریف
2-2-1-1 کسب کار خانوادگی:
به دلیل عدم شفافیت مفهومی تعریف مورد توافقی از کسب و کار های خانوادگی وجود ندارد، تحقیقات زیادی تلاش کرده اند تا این مفهوم ‍پیچیده را شناسایی کنند مثلا هتن و چرچیل (1987) کسب و کار خانوادگی را به صورت کاری که تحت نظارت و مدیریت موسسین است معرفی می کنند که در آن اعضای جوانتر احتمالاّ کنترل کسب و کار را از اعضای مسن تر فرا می گیرند .
روزنبلات و همکاران در سال 1985 کسب و کار خانوادگی را به عنوان کسب و کاری تعریف می کنند که پس از انتقال موفق از نسلی به نسل دیگر همچنان توسط خانواده موسس مدیریت می شود .در این کسب و کار بخش عمده مالکیت و کنترل در یک خانواده قرار دارد.
هندلردر سال 1989، جهت شناسایی کسب و کار خانوادگی 4 پارامتر را معرفی می کند.
۱. میزان مدیریت و مالکیت توسط اعضای خانواده.
۲. میزان وابستگی زیر مجموعه های کسب و کار.
۳.انتقال بین نسل ها.
۴. سایر شرایط.
وی می افزاید اگرچه اتفاق نظر وجود ندارد که دقیقا چه چیزی مشخص کننده کسب و کار خانوادگی است ولی به نظر میرسد که این توافق عمومی وجود دارد که ۳ پارامتر اول قابل استناد هستند.