منبع پایان نامه ارشد با موضوع صادرات گل و گیاهان زینتی و تولید گل و گیاهان زینتی

دانلود پایان نامه

در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که با شتاب زیادی در حال انجام است و تقریباً اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین المللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی همه کشورها از جمله کشور ما می باشد. در این راستا، دولتمردان و سیاست گذاران کشور در چند سال اخیر کوشیده اند تا زمینه های مساعدی را برای رونق و رشد صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت و وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند. با این حال علیرغم این توجهات و کوشش ها، به لحاظ وجود برخی مشکلات و نواقص در تولید و بازاریابی محصولات و همین طور عدم برنامه ریزی دقیق و همه سونگر و صادرات گرا در این زمینه از سوی دولت و توجه ویژه به بخش نفت که کل اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار داده است، سهم محصولات غیر نفتی به خصوص محصولات و فرآورده های کشاورزی به عنوان یکی ازاقلام مهم صادرات غیرنفتی از تجارت جهانی و صادرات، علی رغم توانایی ها و قابلیت های بلقوه چندان چشمگیر نبوده است. در این فصل با مدنظر قرار دادن پرورش گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از فرآورده های کشاورزی و یک محصول صادراتی غیرنفتی، تاثیر توسعه صادرات بر میزان اشتغال در شهرستان محلات با توجه به آمار بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مراحل روش علمی تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده است. در هر تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات برای بررسی صحت و سقم فرضیات از اهمیت خاصی برخوردار است و از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. در این فصل، با استفاده از روشهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک نرمافزار ونسیم و SPSS، به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته و سعی میکنیم تا نتایج حاصل از آن را به صورت خلاصه و به همراه جداول مربوط ارائه دهیم و با توجه به جداول ارائه شده تحلیلهای لازم را انجام دهیم. لازم به ذکر استکه در این تحقیق برای ترسیم جداول از نرمافزار Spss و Word و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار Excellاستفاده شده است.
مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردیده است: آمار توصیفی و آمار استنباطی.
4-2. آمار توصیفی
بخش آمار توصیفی شامل وضعیت متغیر تحقیق، آمار 10 ساله (82-92)، جدول جمعیت شاغل در شهرستان محلات در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی، نمودار جمعیت تولید کننده گل و گیاهان زینتی، جدول میزان گل و گیاهان زینتی صادراتی و درآمد حاصل از آن، نمودار تن تولید گل و گیاهان زینتی صادراتی و نمودار ارزش بدست آمده می شود.
4-2-1. صادرات گل و گیاهان زینتی
صادرات گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از محصولات مهم صادراتی کشاورزی در کنار سایر منابع غیرنفتی کشور با مشکلاتی همراه می باشد. به عبارتی با وجود توانایی های بلقوه برای پرورش گل و گیاهان زینتی و برتری نسبی این محصول در مناطق تولید آن به خصوص استان مرکزی که یکی از مراکز اصلی تولید آن در کشور می باشد، میزان صادرات این محصول در مقایسه با سطح جهانی بسیار پایین بوده و نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی دست یابد. این مسئله خود ناشی از مشکلات و تنگناهای تولید و صادرات می باشد. شیوه سنتی تولید و عدم استفاده از فناوریهای جدید در تولید این محصول و عدم سرمایه گذاری مناسب در جهت صنعتی کردن آن، ضعف بازاریابی صادراتی نظیر ضعف بسته بندی و درجه بندی، ضعف سیستم حمل و نقل، فقدان یا کمبود پایانه های صادراتی، عدم شناخت از ساختار بازارهای مختلف خارجی و وضعیت رقبا، ضعف تبلیغات و دیگر موانع صادراتی عواملی هستند که در کاهش سهم صادرات و تجارت این محصول موثر هستند.
بطورکلی میزان صادرات گل و گیاه کشور در سالهای گذشته از روند فزاینده ای برخوردار بوده است اما با توجه به تعدد اقلام گل و گیاه کشور، نسبت رشد صدور در بین تمامی گروه های گیاهان زینتی یکسان نبوده و در برخی از گروه ها مانند گل های شاخه بریده روند صادرات نزولی نیز بوده است.
نکته قابل توجه دیگر محدودیت بازارهای صادراتی گل و گیاه می باشد هر چند که در وهله اول گل و گیاه ایران به کشورهای زیادی صادر شده که این بین دستیابی به برخی از بازارهای عمده وارداتی جهان مانند هلند، آلمان و ژاپن بسیار امیدوارکننده تلقی می شود لیکن باید این حقیقت را پذیرفت که در سال 1388، 64 درصد بازارهای گل و گیاه ایران را فقط دو کشور جمهوری آذربایجان و عراق، تشکیل داده و اغلب صادرات ایران نیز راهی کشورهای آسیایی شده است.
در کنار ارزش اقتصادی بالا پرورش گل و گیاه زینتی از پتانسیل بالایی برای اشتغال زایی نیز برخوردار است به شکلی که در گلزارهای کشور براساس آمارهای اتحادیه گل و گیاه هم اکنون 45 هزار نفر به شکل مستقیم و 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار می کنند و این میزان اشتغال می تواند باتوجه به سرمایه گذاری تا 10 برابر نیز افزایش یابد.کارشناسان عقیده دارند که ایران توانایی صادرات سالانه حداقل 300 تا 500 میلیون دلار گل های زینتی (به صورت شاخه بریده و گلدانی)، درخت و درختچه را دارد.
تجارت گل و گیاه در جهان تجارتی بسیار پر سود است و هم اکنون بیش از 80 درصد آن د ر اختیار کشورهای هلند، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و سوئیس است. کشور هلند سالانه بیش از 7 میلیارد دلار از محل صادرات گل و گیاه و بذر و پیاز گل درآمد به دست می آورد. براساس آمارهای جهانی سرانه مصرف گل در کشورهای اروپایی سالانه 200 شاخه و براساس آمارهای اتحادیه گل و گیاه سرانه داخل 5 تا 10 شاخه است. به دلیل نبود شرایط مناسب و امکانات برای صادرات سالانه تعداد زیادی شاخه گل در کشور از بین می رود.پرورش گل در محلات، از پیشینه دیرینه ای برخوردار است، به گونه ای که سابقه پرورش گل در محلات نزدیک به پرورش گل در ایران است.
شهرستان محلات به سبب آب و هوا و استعداد مناسب برای پرورش گل و گیاه، جایگاهی بکر برای صادرات و جذب بازارهای جهانی گل و گیاه است. با توجه به این امر که فعالیت عمده کشاورزان ساکن در این شهرستان تولید گل و گیاهان زینتی بوده است، در این پایان نامه فرض می کنیم که تنها فعالیت کشاورزی در منطقه تولید گل و گیاهان زینتی می باشد. با توجه به اینکه بر اساس سالنامه آماری استان مرکزی سهم اشتغال جمعیت استان در بخش کشاورزی 20.4 درصد بوده است، این ضریب را به شهرستان محلات نیز تعمیم میدهیم. از این رو با توجه به این فرضیات جمعیت افراد شاغل در بخش تولید گل و گیاهان زینتی در این منطقه به قرار جدول زیر می باشد.
جدول ‏4 1 . جمعیت شاغل در شهرستان محلات در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی (مرکز ملی آمار ایران)
سال جمعیت محلات جمعیت تولید کننده گل و گیاهان زینتی
1382 47113 9611
1383 47896 9771
1384 48780 9951
1385 49246 10046
1386 51678 10542
1387 52128 10634
1388 52578 10728
1389 52913 10794
1390 53381 10890
1391 54264 11070