منبع تحقیق درمورد تبلیغات بازرگانی و حواس پرتی

دانلود پایان نامه

2-10-9- روش حل مشکل
در این شیوه جنبه مشکل گشا بودن کالا نمایش داده می شود . برای نمونه ، روی لباس لکه جوهر ایجاد می شود و سپس با کمک سفید کننده مارک «الف» برطرف می شود.
2-10- روش های هنری تبلیغات بازرگانی
استفاده از روش های هنری مختلف چون زاویه های غیر عادی دوربین ، نواختن موسیقی متن ضربی و تند ، گنجاندن شخصیت های عجیب و غریب و گویندگان پر هیاهو می تواند منجر به جلب نظر مخاطب ، پرت شدن حواس او و عدم طرح استدلال مخالف شود.

2-10-1- موزیک و موسیقی
تهیه کنندگان تبلیغات بازرگانی ، برای بخاطر سپاری و یادآوری ، از اشعار آهنگین و شخصیت های کارتونی استفاده می کنند. آنچه در زمینه بکارگیری این روش حائز اهمیت است ، استفاده صحیح از موسیقی جهت درک بهتر تبلیغات و ایجاد ارتباط کامل با مخاطب است. مبلغان قدیمی شعاری دارند که می گوید : « اگر چیزی برای گفتن ندارید ، آواز بخوانید » ؛ به بیان دیگر ، همانگونه که تحقیقات فستینگر و مکوبی نشان میدهد از طریق آواز می توان با ایجادحواس پرتی ملایم از شکل گیری استدلال های مخالف اجتناب کرد و تاثیر گذاری یک پیام اقناعی را افزایش داد( آنتونی پراتکانیس ، 1379 ، ص163).
2-10-2- نمای نزدیک
تلویزیون اساساً رسانه ای برای خلق تصاویر نمای نزدیک است که می تواند با بهره گیری از این قابلیت در تبلیغات شرکت ها ، رستوران های تولید کننده غذا ( جهت ایجاد اشتها ) و . . . به کار می رود ( نظیر تبلیغ پنیر شیرآوران ).
2-10-3- رتو سکوپ
در این روش ، سکانس های انیمیشن و واقعی بطور جداگانه تهیه شده وسپس با هم ترکیب می شوند(نظیر شامپوی بچه ایوان) .
2-10-4- انیمیشن
انیمیشن یا نقاشی متحرک معمولا به صورت کارتون پخش می شود و برای کودکان مطبوع و خوشایند است.کارتون می تواند فضای گرم ، صمیمی و دوستانه ای برای ارائه پیام فراهم کند.
2-11- تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران
پیام های بازرگانی تلویزیون را می توان از دو بعد فنی و فرهنگی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
2-11-1- بعد فنی
برخی از مشکلات فنی که بیشتر در تبلیغات بازرگانی مشاهده شده اند عبارتند از :
عدم تعیین هدف در تهیه پیام های تبلیغاتی و در نتیجه بی ثمر بودن تبلیغات ؛
تکرار بیش از حد تبلیغات یک کالا بدون اعمال تنوع در تیزرهای تبلیغاتی و در نتیجه ایجاد حس تنفر نسبت به کالا و عدم تمایل نسبت به خرید آن ، بی اثر شدن تبلیغات و ایجاد احساس کسالت و ناراحتی در مخاطب ؛
تراکم زیاد تبلیغات بازرگانی که موجب کاهش اثر بخشی و عدم دستیابی به اهداف پیام بازرگانی می شود ؛
طولانی بودن مدت زمان پخش پیام های بازرگانی، بمباران شدید تبلیغاتی ،ایجاد انزجار در بیننده ، عدم رعایت حقوق مخاطب و اشغال تمام شبکه های تلویزیونی ؛