دانلود پایان نامه

شیوه گل آرایی و جابجایی تنوع آن ها ، و پرش و نشست مرغ ها و جمله رموز نهایی و هنری استاد علی اشرف ، به نحوی در کارهای این شاگرد تجلی یافته که اگر امضای نقاش نمی بود ، بی شک ناظر را به شبهه می انداخت و اثر یاد شده را ، از بهترین آثار هنری علی اشرف می پنداشت .
این استاد در انتخاب رنگ ها و پرداخت و اجرای پردازها ، و حاشیه گیری و رگ نشانی برگ ها و زمینه سازی و تذهیب گوناگون و سایر عوامل هنری گل آرایی را ، به عیار استادش علی اشرف قوی و پر محتوی ساخته و کوچکترین نکته را از نظر دور نداشته است .
تنها شاهکار ارزنده این هنرمند ، که در موزه عباسی تهران به یادگار است قاب آیینه شیوایی است که به عین ، شبیه کارهای استادش علی اشرف مصور نموده و تحسین بینندگان را فراهم ساخته است .
رویه و پشت قاب آئینه ، به انواع گل ها و ریاحین و ساق و برگ های سرسبز بسان بوستانی شاداب و پر طراوت نقش نموده و پرندگان رنگارنگ و چشم نوازی را نیز ، در بستر ساقه ها به ترنم در آورده و در نوع خود شاهکار آفریده است .
محمد زمان سوم
نقاش معروف دوره سلاطین زندیه (1209-1163) بود که آثارش بین سنوات 1172 الی 1210 هـ . ق . به یادگار مانده و در ذیل آن ها « محمد زمان » و « یا صاحب زمان » ترقیم نموده است . این نقاش در زمان خود به آقا زمان شهرت داشت و رقم یا صاحب الزمان را نیز که در عمده آثار وی مشاهده می کنیم ، همانا برداشت مذهبی و عقیدتی وی بود که نام خود را در استتار این سجع معروف تجلی داده است .
به طوری که می دانیم ، جمله نقاشانی که سجع یا صاحب الزمان را انتخاب کرده اند ، یقینا اشخاصی بوده اند که نام اصلی شان محمد یا محمد مهدی یا محمد زمان بوده و به علت اخلاص و عقیدتی که به حضرت قائم علیه السلام داشته اند ، سجع هنری خود را صاحب الزمان اختیار کرده و با توکل به حرمت و پشتیبانی وی « یا صاحب الزمان » امضا کرده اند .
زندگی اولیه و دوران فعالیت و همچنین سال تولد و مرگ نقاش دقیقا معلوم نیست و چه بسا ممکن است دوران اولیه قاجار را هم درک کرده و در سنین کهن سالی به دنیای عقبی شتافته است .
قدیمی ترین سندی که از این نقاش اسم برده ، کتاب معروف رستم التواریخ است که در زمان زندیه تألیف یافته و در یکی از صفحات وی چنین درج گشته است .
دیگر آنکه در آن عصر پسندیده خلایق در آن آرمیده ، نقاشان زیبا نگار و مصوران شیرین کار بوده اند از آن جمله عالیشانان آقازمان –آقا باقر –آقا صادق –میرزا حسن –میرزا محمد که هر یک در نقاشی و مصوری مانی ثانی بلکه به هزار درجه بالاتر از مانی بوده اند .
محمد باقر اصفهانی
فرزند محمد علی و نقاش پر کار و صاحب ذوق دوران زندیه از اهالی اصفهان بود و به آقا باقر شهرت داشت . این هنرمند نام خود را به گونه ها و سجع های مختلف از قبیل –باقر –محمد باقر – یا امام محمد باقر – یا باقر العلوم –باقر از بعد علی اشرف شد – کمترین آقا باقر انتخاب کرده و زیر اثر می گذاشت که عمده آن ها ، همان سجع ( یا باقر العلوم ) بود که در اجرای کارهای مشکل تر ، از بکار برد نام نامی امام محمد باقر علیه السلام یاری جسته و بدرج اسم آن حضرت ، افتخار می نمود .از سجع دیگر وی که عبارت از « باقر از بعد علی اشرف شد » بوده ، می شود فهمید که این استاد ، به اصطلاح قلاده شاگردی علی اشرف مشهور را به گردن انداخته و از رموز هنری وی بهره یاب گشته و به مدارج دلخواه خود دست یافته است . آقا باقر گل و مرغ را در شیوه استاد علی اشرف غنی و پربار می ساخت و طراوت گل ها را طبیعی تر جلوه می داد .نمونه هایی ازآثاراین هنرمند:
تصویر3-12-قاب آیینه لاکی هشت ضلعی،محمدباقر،1122ه.ق،برگرفته ازکتاب laquar
تصویر3-13-گل وبوته،محمدباقر،قرن دوازدهم هجری قمری،برگرفته ازکتاب جهانگیرشهدادی
امین
نقاش گل ساز قرن 12هـ . ق بود. از آثار زیبا و استادانه این هنرمند جعبه روغنی کوچک گل و مرغ است . در این اثر استادانه ، زنبق پر حالتی در وسط جلد ارائه شده و کناره ها ی آن به انواع شکوفه ها و گل های وحشی و خوشه ای زینت یافته بود . حواشی جلد نیز ، تذهیب استادانه داشت و رقم نقاش بخط ریزچنین بود.(رقم ذره بیمقدارامین )(تصویر3-14و15)
تصویر3-14-امضای امین نقاش،برگرفته ازکتاب جلدهای لاکی
تصویر3-15-برگرفته ازکتاب یادبادروزگاران-موزه ملک
فصل چهارم
گل ومرغ سازان شهیرایرانی ازدوره قاجارتاامروز
4-1- هنرمندان گل ومرغ سازدوره قاجاریه