مقاله درمورد خانواده و جالینوس

دانلود پایان نامه

به طور کلی نسترن دارای گونه های مختلف است که در قسمت های مختلف ایران به وجود می آید در خراسان یک نوع از آن به نام گل دو رنگ است .
مشخصات کلی گل نسترن این است که درختچه ای که شاخه های آن انبوه می شود ، ساقه های آن چوبی و سخت است ، رنگ آن سبز و دارای خار است ، برگ های آن بیضی شکل و خیلی کوچک است . گل های نسترن از ماه خرداد باز می شود و تا ماه مرداد دوام می آورد . رنگ گلهای نسترن سفید ، صورتی و سرخ است و دارای 5 گلبرگ است که بوی مطبوعی دارد .


از ابیات شعرا معلوم می شود گل نسترن از زمان های کهن مورد توجه شعرا بوده است .

فندق :
فندق که دهان بست و نخندید چو پسته فارغ ز شکست آمد و در امن و امانست
فندق که معرب آن بندق به ضم اول و ثالث و سکون ثانی و قاف است . درختی است از تیره پیاله داران و از دسته فندقها که در مناطق گرم و معتدل نیکره شمالی می روید . برگ هایش دارای بریدگیهای مضاعف است و پهنک برگ ها در سطح خلفی دارای پرز است . گل های نر این گیاه از گلهای ماده جدا هستند ولی هر دو بر روی یک پایه قرار دارند . بنابراین فندق جز گیاهان یک پایه است . گلهای نر در بهار تشکیل سنبله های درازی می دهند و گلهای ماده تشکیل اعضاء پیاله مانند قرمزی را می دهند که پس از باروری میوه در داخل این پیاله ها تشکیل می شود مغز قندق چند گونه است : از جمله فندق صحرایی ، فندق وحشی و فندق هندی است .
درخت فندق را در ارسباران و نواحی ترک زبان فندخ می نامند و در کتب به نام های جلوز –گلوز و بندق و شجر البندق ذکر کرده اند .
جالینوس گوید : غذای بندق بیش که غذای جوز ، برای معده بد است و دیر گوارتر ، اگر مغز آن را با انجیر و سداب بخورند زهر کار نکند .

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره رفتارهای ضد اجتماعی و رفتارهای انحرافی

سوسن :
سوسن گیاهی است از خانواده سوسنیها و دارای گلهای زیبا و درشت و به رنگ های مختلف که سفید آن را سوسن آزاد و بنفش آن را سوسن کبود یا ارزق و یا آسمان گون گویند و به هر دو قسم اکنون زنبق گفته می شود و از گلهای فصلی است .
سوسن دارای انواع بسیاری است از قبیل سوسن زرد و سوسن الوان که دارای گل های درشت و رنگارنگ است و اصل این نوع سوسن از ژاپن است . سوسن بری نیز یک گونه دیگر از انواع سوسن است که دارای گلبرگ های سفید کوچک و بوی بسیار مطبوع است ، این سوسن در اردیبهشت ماه گل می دهد و گل های آن معمولا به شکل خوشه یک طرفی است . در فرهنگ سوسن چنین تعریف شده است .
اسم بوته ای است که گل سفید و کبود می دهد و برگ هایش دراز است شبیه به زبان ، قسم سفید آن را سوسن آزاد هم گویند و زنبق همان است .
برگ سوسن را شعرا به زبان تشبیه کنند و سوسن زبان یعنی کسی که فصیح است . سوسن ختائی که گلشن زرد است و قسمی از ریاحین یعنی اسپر غم هاست .
سوسن سفید سوسنی است که دارای گل های سفید و این نوع را به مناسبت زیبایی خاصی که دارد بیشتر پرورش می دهند و به نام سوسن بستانی معروف است .
سوسن دشتی ، ده زبان ( وجه تسمیه چون کاسبرگ های آن مانند گلبرگ های سفید و مشابه آن است و با توجه به اینکه هر یک 5 عدد و برگ های آن به شکل زبان است معروف سوسن ده زبان موسوم است . سوسن سرخ که گلایل است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی

شقایق :
شقایق به فراوانی در دشت ها و ارتفاعات کوهها می روید ، کلمه شقایق از دیدگاه لغت شناسان کلمه عربی است و جمع شقیقه است ، که چند معنی دارد .
1-شکاف میان دو کوه است که گیاه می روید .