دانلود پایان نامه

هنر گل و مرغ که یک هنر فطری و معنوی است در دل و جان هر ایرانی قرار دارد و هنری که شاید طبیعت گراست ولی اوج رمز و راز معنویت و عرفان را نشان می دهد . رمز یکه مردم مسلمان در فطرت خود می بیند و این هنر طبیعت گرا را بعنوان یک هنر معنوی و قرآنی در این دوران قبول می کند .
در این دوره شیوه پرداز قوی بوده و تسط بر قلم و استفاده از رنگ های شیمیایی و ساخت بوم های مختلف و پرندگانیکه به عشق ورزی به هم مشغولند و گل های طبیعی از عناصر اصلی گل و مرغ این دوران است ، در ضمن با بهائیکه به این نوع کار ها داده شد موجب پیشرفت این هنر شد از هنرمندان این دوره که دارای شیوه انحصاری هستند می توان به این اساتیدبزرگ اشاره کرد:
فرشچیان
بیوگرافی استاد:
محمودفرشچیان به سال 1308 شمسی در اصفهان، پایتخت هنر ایران، دیده به جهانگشود. پدرش، حاج غلامرضا فرشچیان، از تجار فرش بود و در کار هنر قالی بافی دست داشت. این زمینه ی مساعد برای پرورش ذوق و شوق او در راه آشنایی باهنر مؤثر افتاد. از سال های پیش از مدرسه از روی نقش های قالی طرح می زد،تا به تدریج دستش در کار نقش پردازی روان گردید. فرشچیان در طی تحصیلات مقدماتی در محضر استاد میرزا آقا امامی اصفهانی، هنرمند چیره دست وپرآوازه ی دیار اصفهان، به آموختن نقاشی دل بستگی تمام پیدا کرد و دل درگرو نقش های زیبا بست. او از کار هنر احساس رضایت و شادمانی داشت. فرشچیاندر کارگاه استاد امامی آموخت که در کار هنر باید عاشق بود و سخت کوش ، وگرنه راه به جایی نخواهد برد.
فرشچیان،در ادامه ی راه، از کلاس هفتم دبیرستان (14 سالگی) قدم به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گذاشت و چهار سال در آن جایگاه عاشقی، زیر نظر استاد عیسی بهادری، استاد نابغه و توانمند نقش قالی، مینیاتور، نقاشی رنگ روغن، به فراگیری اصول و مبانی طراحی نقوش سنتی (نقشه ی قالی، تذهیب، مینیاتور)پرداخت.این تلاش سرانجام قلب و روحش را سرشار از نقش ها و رنگ های زیبا ساخت. از آنجا که هنر و ادبیات ایران زمین از دیرباز همگامی و هم دلی خود را در ثبت ارزش های فرهنگی  جلوه گرساخته بود،فرشچیان بادلبستگی،به مطالعه ی ادبیات وشعرعرفانی همت گماشت تابدانجاکه خودنیزگاه شعرمی سرود.بازتاب آشنایی ادبیات عرفانی درآثاراستادفرشچیان بعدها موجب یکی ازویژگیهای تحسین برانگیز نقاشی او گردید.
شیوه نقاشی های استاد:
به عقیده فرشچیان، نقاشی ایرانی هنری است خیالی که از اندیشه نقاش نشأت گرفته نه دیدگاه عینی. در نقاشی سایر کشورها، به عنوان مثال در چین، نهایت قدرت و مهارت درارائه طبیعت به‌کار گرفته شده و وجه تمایز آن با نقاشی ایرانی این است که نقاش ایرانی با روح ناخودآگاه و حس قوی ومعنوی انسانی سروکار دارد. فرشچیان درآثار خود به این حس قوی و معنوی می‌پردازد و طیف گستردهای از حالات وعواطف را ترسیم میکند از جمله حالات درونی انسان، حیوانات، آواز پرندگان، بانگ مرغان و ریزش باران.
در اغلب آثار وی تداوم زندگی و طبیعت آشکار است. وی در حقیقت شور زندگی را با قلم ترسیم می‌کند که در آن زشتی‌ها و زیبایی‌ها در کنار هم به چشم می‌خورند.استادباآمیختن رنگهادرتمام آثاربهره می برند،درهرجایی ازنقاشیهابه گونه ای ازپرنده های مختلف وگلهای فراوان استفاده می کنند.
تصویر5-22و21-آثارگل ومرغ ثراستادفرشچیان،معاصر،برگرفته www.kamane.ir
عیسی آلفته
استادعیسی آلفته فرزند کشاورزی ازجلگه ی رخ بودکه پدرش همزمان با خشکسالی مجبوربه ترک دیار می شودوبه مشهد می آید.استاد خودمی گوید که دوران کودکیش جزپریشانی وسرگردانی نبوده وازهفت سالگی به کارگاه قالیبافی سپرده می شود. نقش گل ها واسلیمی ها پیچش وچرخش های ساقه های باریک ودرهم از صبح تاشام پیش روی اوست وگره به گره ورج، به رج رنگ هاونقش هاراتکرارمی کند.درچهارده سالگی به مرحوم قزلباش برمی خورد وباطرح یک گل ذوق و علاقه خود رابه استاد نشان می دهد.دوسال تحت نظروی تعلیم می بیندوسپس ،به کتابخانه ی آستان قدس راه می یابدوباحقوق اندکی شروع به کار می کند.تذهیب کتب خطی،ساختن جلدهای روغنی وتعمیرآنهاازجمله کارهای آقای آلفته است.آلبوم نفیسی ازنقاشی های ایشان مانند گل وبوته،تصویرنایب التولیه هاونیزمشاهیرعصردرکتابخانه موجوداست.
شیوه استاد:
اغلب آثارایشان به هنرمندان قاجاری بسیارشبیه است،بسیارشبیه طبیعت کارمی کردندوبابرانگیختن حس زیبایی شناسی ،موهبت های الهی راپاس می دارد.ونظرایشان دراین باره این است که نقاشی گل وبوته نیازبه دقت وحوصله زیادوقبل ازهرچیزنیازبه استعدادپیروی ازسبک دارد.
تصویر5-23-(سمت راست)گل وپرنده،عیسی آلفته،معاصر،برگرفته ازنگارستان ادیب