مقاله با موضوع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

– هیروساتو و تینی ‌(2002)در ارتباط با« نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های یادگیری‌ انعطاف‌پذیر در مدارس »پژوهشی انجام دادند و معلوم گشت که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌ می‌تواند منابعی برای معلمان جهت یادگیری انعطاف‌پذیر باشد و براین‌اساس چالش اصلی دولت‌ها را حمایت از استراتژی‌های بخش آموزشی و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌ی کاربرد و تقویت‌ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش معلمان جهت استفاده از آن در کلاس درس کشورهای در حال توسعه بیان کرده‌اند.
– آندرو فلاک (2002) یک مطالعه تطبیقی با عنوان « تلفیق یا تغییر » در طی سالهای 1999 تا 2002 میان چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، استونی و استرالیا انجام داد که نشان داد گرایش غالب مدارس کشور های مورد بررسی، تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی موجود بوده است نه تغییر آنها.
– دالزیل (2001) در پژوهش خود با عنوان « تقویت یادگیری مبتنی بر وب با استفاده از سیستم ارزشیابی به کمک رایانه » نتیجه گرفته است که رایانه می تواند در خدمت معلم باشد. وی از سیستم ارزشیابی رایانه برای ارزشیابی تکوینی دانش آموزان استفاده کرده است و به این امر اشاره می کند که استفاده از این روش به معلمان کمک می کند تا نمرات و پاسخهای دانش آموزان را با سرعت بیشتری جمع آوری کرده و باز خورد دهند. با استفاده از این سیستم می توان باز خورد های فوری را برای یادگیری دانش آموزان فراهم کرد و ضمن شناسایی مشکلات یادگیری مهارت های خود ارزشیابی را در دانش آموزان تقویت نمود.
– پروژه ی چالش (2000) در شمال کالیفرنیا به منظور آماده سازی دانش آموزان برای پیدا کردن مشاغل در دنیای جدید کار در قرن 21 مطرح شد. ابتدا آموزش های لازم برای کاربرد موثر فناوری به معلمان داده شد، سپس کلاسهای گروه آزمایش به رایانه و نرم افزارهای پیچیده ی چند رسانه ای مجهز شدند ودر نهایت نتایج بدست آمده با کلاسهای سنتی مقایسه شد که یافته های زیر بدست آمد: ا- در کلاسهای مبتنی یر فناوری، روش تدریس دانش آموز محور است و دانش آموزان با همکاری با هم در تولید و ساخت محصولات پیچیده فعالیت می کنند. 2- ارائه ی درس بصورت دادن پروژه بین رشته ای صورت می گیرد و دانش آموزان نیاز دارند تا نتیجه تحقیق و بررسی خود را با کمک نرم افزارهای چند رسانه ای تولید ودر کلاس و حتی نمایشگاه ارائه دهند. 3-دانش آموزان مجبورند زمان زیادی را در گروه های کوچک روی پروژه صرف کنند. 4- در این پروژه ها به مخاطبین خارجی توجه می شود بویژه زمانی که قرار است کار دانش آموزان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود (به نقل از زمانی ، 1383).
پیشینه داخلی
-احمدی(1390) در مطالعه ای با عنوان « بررسی میزان تاثیر استفاده از فاوا در یادگیری و انگیزه ی یادگیری در درس ریاضی سال اول دبیرستان در مقایسه با روش توضیحی » در تحقیق خود ذکر می کند نتایج بدست آمده از آزمون ها نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به کنترل وجود دارد. به عبارت دیگر گروهی که از روش تدریس توضیحی با کمک فاوا بهره مند شده بودند از یادگیری و انگیزه یادگیری بالاتری در مقایسه با گروهی که از روش تدریس توضیحی بدون فاوا در آموزش آنها استفاده شده بود، برخوردار بودند.
– الحسینی(1390)در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت مدارس راهنمایی و متوسطه اراک با توجه به شاخص های ارزیابی مدارس هوشمند در سال تحصیلی 90-1389 » در تحقیق خود بیان می کند که1-اکثر دبیران متوسطه و راهنمایی اراک متاسفانه از محتواهای الکترونیکی موجود در مدارس که البته تعداد آن ها هم کم است در کلاس استفاده نمی کنند ، البته این در حالی است که تقریباتمام مدارس راهنمایی و اکثر مدارس متوسطه نیز فاقد امکانات لازم مثل کارگاه رایانه به صورت شبکه و نرم افزار مدیریت محتوا هستند ، ضمن اینکه بیشتر دبیران با روش های تولید محتوای الکترونیکی و روش های پیشرفته جستجوی الکترونیکی نیز آشنایی ندارند و در نتیجه از دانش آموزان نیز تکلیف الکترونیکی نمی خواهند. 2- در مدارس راهنمایی و متوسطه به تعداد کافی چاپگر واسکنر وجود دارد ولی این مدارس از نظر وجود رایانه همراه و ویدیو پروژکتور بسیار فقیرند و تارسیدن به حد نرمال فاصله ی زیادی دارند ، تعداد سایت های رایانه که مجهز به شبکه مرکزی باشد در مدارس راهنمایی و متوسطه بسیار کم است ولی در همان مدارس ی که شبکه و کارگاه رایانه ای وجود دارد خوشبختانه تعداد رایانه ها متناسب با تعداد دانش اموزان است .یکی از مهم ترین شاخص های مدارس هوشمند در این بخش وجود سایت اینترنتی برا ی مدار س است که هیچ یک از مدارس راهنمایی و جز تعدادی از مدارس خاص متوسطه هیچ کدام از مدارس دارای وبسایت اینترنتی نیستند. با این توصیف در اکثر مدارس رایانه وجود دارد ولی نرم افزار و زمینه نرم افزاری که این سیستم ها را در جریان آموزش مورد استفاده قرار دهد وسخت افزارهای حمایتی مناسب وجود ندارد.3- در هیچ کدام از مدارس از سیستم های هوشمند و دارای مدیریت کاربری از نظر دستر سی به اطلاعات برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از تکنولوژی با والدین و کارشناسان در ارتباط باشند وجود ندارد.4- بیشتر معلمان دوره راهنمایی و متوسطه دوره ی مهارتهای هفت گانه را گذرانده اند . ولی باکاربرد این مهارت ها در تدریس آشنایی ندارند و بیش از دو سوم آنها با روش های تولید محتوا ی الکترونیکی آشنا نیستند .5-در هیچ یک از مدارس راهنما یی ومتوسطه اراک ارتباط الکترونیکی بین مدارس مشاهده نگردید و حتی از وجود پورتال شبکه ملی مدارس ایران نیز اظهار بی اطلاعی می کردند.
– میرحسینی و همکارانش (1389)مطالعه ای شبه آزمایشی با هدف اصلی مقایسه تأثیر به کارگیری نرم‌افزارهای آموزشی با روش تدریس سنتی بریادگیری درس‌ ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان قائمشهرانجام دادند.نتایج نشان داد که‌ عملکرد دانش‌آموزانی که به وسیله نرم‌افزار آمورشی،آموزش دیده‌اند در مقایسه با دانش‌آموزانی که به شیوه‌ سنتی آموزش دیده‌اند در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بهتر بوده است
– سلیمانپورو همکارانش (1389) مطالعه‌ای شبه تجربی انجام دادندکه باهدف تعیین تأثیر روش تدریس مبتنی برفن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی شهرستان رامسر در سال‌ 1389انجام شد.نتایج حاصل‌از تحقیق،تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بریادگیری پایدار دانش‌آموزان دردرس علوم تجربی را تأیید نمود.همچنین مشخص شد که میزان یادگیری پایدار در روش تدریس مبتنی بر فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات بیش‌تراز روش تدریس سنتی است.
– ابوالحسنی(1388) در پژوهش خود تحت عنوان «استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضیات » ضمن بیان چگونگی استفاده از فناوری در آموزش ریاضی و اثرات آن در رویکرد های آموزشی و برنامه درسی و همچنین ایجاد فعالیتهای ارزشمند به بیان مزایا ی استفاده از نقش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بعضی محدودیت های استفاده از آن می پردازد که مزایاى استفاده از فاوا شامل: ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان براى یادگیرى؛ ایجاد رغبت معلمان در تدریس منابع درسى؛ امکان یادگیرى، براى هر فردى در هر زمان و هر مکانى؛ در دسترس بودن منابع اطلاعاتى در تمام بخشهاى ریاضى و امکان برقرارى ارتباط لازم بین ریاضى و سایر موضوع ها در حداقل زمان؛ جایگزینى پداگوژى جدید و هوشمند به جاى پداگوژى سنتى؛ تعامل دانش آموزان با یکدیگر با استفاده از تشکیل گروههاى کارى اینترنتى در وبلاگ؛ برطرف شدن مشکلاتى نظیر کمبود استادان مجرب و فضاى آموزشى مناسب؛ ذخیره شدن مطالب درسى در حافظه کامپیوتر براى استفاده هاى بعدى؛ تنوع روشهاى یادگیرى در زمینه استفاده از فاوا ، توسط دانش آموزان؛ صرفه جویى در وقت و هزینه به دلیل استفاده از کتابخانه هاى دیجیتالى و جست وجو در سایت هاى مختلف در حین مطالعه؛ یاددهى با استفاده از قابلیت افزودن تصاویر گرافیکى، صوت یا تصویر به طور عینى؛ تبادل اطلاعات و سؤالات معلم با سایر معلمان در زمینه ى ایجاد بانک سؤالات غنى؛ کاهش یافتن فاصله بیش از حد نیازهاى جامعه و آنچه که نظام آموزشى کنونى عرضه می کند.
محدودیت هاى استفاده ازفاوا را نبود استانداردهاى لازم جهت تبدیل برنامه هاى درسى فعلى به برنامه ى درسى تلفیق شده با فاوا، مشکلات ارزیابى دانش آموزان به صورت روی خط ؛ناکافى بودن آموزش هاى لازم براى معلمان ریاضى درخصوص تلفیق فاوا با ریاضى؛ ناکافى بودن امکانات نرم افزارى و سخت افزارى و نامناسب بودن زیر ساخت هاى مخابراتى از نظر محدودیت در پهناى باند؛ عدم دسترسى به اینترنت در همه ى مدارس در سطح کشور؛ انگلیسى بودن زبان اکثر نرم افزارها و ضعف دانش انگلیسى دانش آموزان ایرانى.
– بهین آئین (1388) در پژوهشی به نام « جایگاه تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری هندسه فضایی» به بیان دیدگاهها و نظرات معلمان در تدریس به کمک فاوا پرداخته است. در این پژوهش علیرغم تاکید اکثر معلمان به مفید بودن فاوا در فرایند یاددهی – یادگیری به بیان محدودیت ها و مشکلات استفاده از فاوا در امر آموزش از نظر معلمان پرداخته است. پس از اجراى پرسشنامه و بررسى نتایج حاصل، مشخص شد که ۶٠ درصد دبیران مرد و ١٠٠ درصد دبیران زن ریاضى (درمجموع ٩٠ درصد دبیران ریاضى) معتقد بودند که استفاده ازتکنولوژى آموزشى فرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى را بهبود مى بخشد. درضمن، اکثر دبیران معتقد بودند که ازتکنولوژى آموزشى در فرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى به طور مطلوب استفاده نمى شود. در راستاى بررسى دلایل عدم استفاده از فناورى آموزشى در فرایند یاددهى یادگیرى هندسه ىفضایى، کمبود وقت، عدم حمایت مدیران مدارس و عدم آشنایی معلمان با نرم افزارهاى آموزشى، بیشتر از سایرین مورد موافقت قرار گرفته بودند. اما کمبود کامپیوتر در مدارس و کمبود نرم افزارهاى مناسب مورد تأیید قرار نگرفت.برخى از دبیران ریاضى، در انتهاى پرسشنامه، موضوع عدم تسلط به زبان انگلیسى را مطرح ساخته بودند که از دید پژوهشگربه دور مانده بود.مطالعه ى نظر دبیران ریاضى نشان داد که از نظر آنها،استفاده از تکنولوژى آموزشى، فرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى را بهبود می بخشد. اما به دلایل ،عدم برنامه ریزى مناسب؛ نحوه ى مرسوم ارزشیابى از عملکرد دبیران؛ کمبود وقت؛ عدم آشنایى معلمان ریاضى با نرم افزارهاى موجود؛ عدم تسلط معلمان ریاضى بر نرم افزارهاى موجود آموزش هندسه ى فضایى؛ فقدان برنامه ریزى بلندمدت؛ عدم حمایت مدیران مدارس از معلمان علاقه مند به استفاده ازتکنولوژى؛ عدم تسلط معلمان به زبان انگلیسى؛ نگرانى معلمان از تسلط بیشتر دانش آموزان بر نرم افزارها نسبت به آنها؛ نگرانى از پایین آمدن سطح قدرشناسى و قدردانى دانش آموزان از معلمان؛ نبود نرم افزارهاى تهیه شده به زبان فارسى از این تکنولوژى درفرایند یاددهى یادگیرى هندسه ى فضایى به طور مطلوب استفاده نمى شود.
– عسگری (1388) در پژوهش خود تحت عنوان« بررسی تاثیر بکار گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری شناختی و نگرش دانش آموزان در درس فیزیک پیش دانشگاهی»به بیان تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در میزان یادگیری و تاثیر آن بر میزان نگرش دانش آموزان در درس فیزیک می پردازد. وی نتیجه می گیرد که: 1 – دانش آموزانی که با کمک تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که فقط آموزش سنتی دیده اند، نمرات بالاتری دارند 2- همچنین نگرش آنها نسبت به درس فیزیک مثبت تر است.
– ضامنی و همکارانش (1387) پژوهشی پیمایشی با هدف بررسی به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی و ارائه‌ راهکارهایی جهت توسعه آن در شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 77-1378 انجام دادندو نتایج نشان داد که کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر نگرش،تثبیت و پایداری مطالب درسی،مهارت‌ استدلال و قدرت خلاقیت و در نهایت یادگیری فعال درس ریاضی تأثیر دارد.
– سیفی(1387) در مقاله ای با عنوان « کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت معلم ایران » با استفاده از روش اسنادی – تحلیلی ماهیت فاوا و چگونگی اعمال آن در تربیت معلم کشور های آسیایی و اروپایی مورد بررسی قرار داده، نتیجه گیری می کند که، تحول علمی در توسعه فاوا و نقش اساسی این تحول و توسعه در نظام آموزشی از یک سو و نقش کلیدی معلم در کاربرد اثر بخش آن از سوی دیگر، باز نگری در محتوای برنامه درسی و گام برداشتن به سوی رویکرد های تازه در تربیت معلم ایران را اجتناب ناپذیر می کند.
– حسینی (1387) در تحقیقی به نام «بررسی میزان تاثیر آموزش الکترونیک بر فرایند یاد دهی – یادگیری و راهکار های توسعه آن در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک » به بررسی تاثیر آموزش الکترونیک پرداخته است و نتایج زیر را در تحقیق خود ذکر می کند:1- تلفیق آموزش الکترونیک با روشهای تدریس موجود باعث بهبود فرایند یاددهی- یادگیری خواهد شد. 2- نوع نگرش و بینش معلمان و مدیران و دانش آموزان بر توسعه آموزش الکترونیک تاثیر دارد.3- افزایش دانش و مهارت رایانه ای دبیران و مدیران موجب توسعه ی روشهای آموزش الکترونیک می شود. 4- فراهم نمودن منابع لازم سخت افزاری و نرم افزاری در توسعه آموزش الکترونیک موثر است. 5- مشارکت دبیران در تولید محتوای الکترونیک در توسعه آموزش الکترونیک موثر است.
-طاهری (1385) در پژوهش خود تحت عنوان « تاثیر کاربرد برنامه های شبیه سازی رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان در درس شیمی » به نتایج زیر دست یافت. 1- کاربرد برنامه های شبیه سازی درس شیمی ، یادگیری شناختی دانش آموزان را افزایش می دهد. 2- استفاده از برنامه های شبیه سازی آزمایشگاهی مهارتهای آزمایشگاهی دانش آموزان را افزایش می دهد. 3- استفاده از برنامه های شبیه سازی رایانه ای موجب علاقمندتر شدن دانش آموزان نسبت به درس شیمی شده که این افزایش انگیزه باعث افزایش یادگیری در این درس خواهد شد.
– شهبازی (1385) پژوهشی با عنوان « بررسی میزان بهره گیری دبیران مقطع متوسطه ی شهر اصفهان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و راههای گسترش آن » انجام داده است که یافته های این پژوهش عبارتند از : 1- میزان آشنایی و کاربرد رایانه در سه زمینه آموزشی، پژوهشی و ارتباطی بصورت پلکانی قرار دارد، یعنی کمترین آشنایی در زمینه برقراری ارتباط، پس از آن در زمینه پژوهشی و نهایتا در آموزش بوده است. 2) همبستگی معنا داری بین آموزش و میزان کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.3 – به امکانات سخت افزاری در مدارس اهمیت بیشتری داده شده است. 4- میزان آشنایی و کاربرد معلمان با سابقه خدمت کمتر بیشتر از معلمان با سابقه بیشتر در سه حیطه آموزشی ، پژوهشی و ارتباطی بوده است.
– بختیاری (1385) پژوهشی باعنوان « میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر معلمان دوره ی متوسطه شهر اصفهان » انجام داده است که یافته های این پژوهش عبارتند از : 1- از نظر معلمان تاثیر آموزش های ضمن خدمت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاد دهی – یادگیری بیشتر از محور های دیگر بوده و تاثیر بر ارتقاء دولت الکترونیک کمتر از دیگر محور ها بوده است.2- تاثیر آموزش ضمن خدمت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای معلمان مرد بیشتر از معلمان زن بوده است . 3- میزان اثر بخشی این دوره ها برای معلمان با سابقه بیشتر از 20 سال بیشتر از معلمان با سابقه کمتر بوده است. 4-حجم آموزش های ضمن خدمت برای معلمان با مدرک لیسانس بیشتر از معلمان با مدرک پایین تر بوده است. 5- میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت در زمینه ارتقاء تعاملات و روابط انسانی کمتر از حد متوسط بوده است.
– امام جمعه (1384) در تحقیق خود به مطالعه تطبیقی فاوا در برنامه درسی آموزش عمومی آموزش و پرورش کشور های سنگاپور، فنلاند، انگلستان و ایران پرداخته است تا الگوی مناسبی برای ایران ارائه دهد. مراحل الگوی پیشنهادی او عبارتند از : 1- چشم انداز برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا 2-تدوین ارزش ها و اصول یادگیری بر اساس رویکرد تلفیق فاوا در برنامه درسی 3- تدوین راهبرد های تلفیق فاوا در برنامه درسی .
-مهر محمدی و نفیسی (1383) در مطالعه ای با عنوان «تدوین سیاستهای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش » توجه به نکات زیر را لازم می داند. 1- لزوم پاسخگویی آموزش و پرورش به نیاز های عصر اطلاعات از تواناییهای نوین فاوا. 2- بومی سازی تولید فناوری آموزشی و استفاده از فرصتها 3- ایجاد تحول در زمینه ضرورتهای به کارگیری فاوا در آموزش و پرورش.
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری