مقاله با موضوع پیشرفت تکنولوژی و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

فصل دوم: این فصل به بررسی و کاوش در زمینه تحقیق و بررسی کارهای انجام شده در گذشته می‌پردازد و به تفصیل در خصوص اجزاء طرح هندسی مورد بحث تحقیق، نظیر قوس‌های افقی- قائم- بربلندی – … و همچنین قوس‌های سه‌بعدی بعلاوه عوامل موثر در تعیین سرعت طراحی و تأثیرات هماهنگی این اجزاء بر ثبات طراحی می‌پردازد؛
فصل سوم: مهمترین کاربردها و قسمت‌های نرم‌افزار شبیه‌سازی مورد استفاده (Truckk SIM) در این فصل توضیح داده شده است، این فصل همچنین به تفصیل فرآیند شبیه‌سازی را در اختیار قرار می‌دهد؛
این فصل ضوابطی را که در انتخاب همه تغییرات متفاوت فرآنید شبیه‌سازی استفاده می‌شود را مطرح کرده و انتخاب نوع وسیله نقلیه طرح تست قوس و دیگر میعارها و ملاحضات موثر در بهینه کردن عملیات مدلسازی را تشریح می‌کند؛
فصل چهارم: در این فصل اطلاعات کامل از روش‌های شبیه‌سازی برای قوس‌های افقی ساده به تنهایی و یا در ارتباط با قوس‌های قائم ارائه می‌دهد؛
فصل پنجم: در این فصل کلیه اطلاعات ارائه شده در فصول گذشته تعیین و در مورد هرکدام نتیجه‌گیری می‌شود سپس یک نتیجه‌گیری کلی در مورد تحقیق و پیشنهاداتی جهت بالا بردن امنیت طراحی ارائه می‌گردد؛
در زیر فلوچارت سازماندهی پایان‌نامه ترسیم شده است:

شکل 3-1- فلوچارت سازماندهی تحقیق
نرم‌افزارهای Truck SIM که از مجموعه نرم‌افزارهای بسته (MSC) می‌باشد، در حال حاضر پرکاربردترین برنامه شبیه‌سازی حرکت وسایل نقلیه سنگین است و با توجه به توانایی‌های این برنامه، به‌عنوان نرم‌افزار اصلی این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی کامیون‌ها بر روی ترکیب‌های مختلف طرح هندسی راه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این فصل ظرفیت‌ها و توانایی‌های این نرم‌افزار مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. نحوه ورود داده‌های مختلف شامل: انواع وسایل نقلیه، مسیر عبور، روش توزیع بار ، … و همچنین جزئیات مشروحی در خصوص فرآیند تحلیل و دستیابی به نتایج، از طریق این نرم‌افزار ارایه می‌گردد.
مدل‌های شبیه‌سازی کامپیوتری امکانی را برای ارزیابی عملکرد کامیون به طرزی دقیق به دست می‌دهد. توسعه این مدل‌های شبیه‌سازی مستلزم دانشی دقیق درباره دینامیک اتومبیل، دینامیک مسیر، و تعامل آنها می‌باشد. با در نظر گرفتن ویژگی‌های شدیداً جفتی از تعاملات در میان خودرو و مسیر، روش کلی آن است که تعامل را جفت‌زدایی نموده و دو مدل دینامیک مختلف را برای خودرو و مسیر توسعه دهیم. اخیرا، با پیشرفت تکنولوژی محاسبه، در آنجا گرایشی به در نظر گرفتن تعامل خودرو مسیر در زمان توسعه مدل‌های شبیه‌سازی ایجاد شده است. از آنجایی که مدل‌های شبیه‌سازی از لحاظ قالبی بسیار پیچیده هستند، اساساً به جای ارزش‌های عملی دارای ارزش‌های تحقیقاتی بالایی هستند.
3-1-1 ظرفیت‌های Truck SIM
Truck SIM می‌تواند شاخص‌های نظیر شتاب‌جانبی، پایداری در برابر چپ شدن، مشخصه‌های کنترل در مسیر مستقیم و فاصله دید توقف را برای ماشین‌آلات و وسایل نقلیه سنگین محاسبه کند.
هر دو مشخصه ترمز و پایداری در طول مسیر مستقیم، اساساً مربوط به پلان پایداری در برابر وسیله نقلیه می‌شوند.
در حالیکه پایداری در برابر چپ شدن و لغزش جانبی مربوط به پلان چرخش بدنه وسیله نقلیه است. در شکل 3-2- a یک تراکتور چهار محور از نمای بالا (پلان پایداری در برابر انحراف) نمایش داده شده است که در آن سه معادله برای پایداری وسیله نقلیه برای پایداری در برابر انحراف در این پلان ( ) موجود است.
مجموع نیروهای در دو محور در دو معادله خلاصه می‌شوند و معادله سوم مربوط به لنگر حول مرکز جرم وسیله نقلیه است.
در شکل 3-1-b نمای وسیله نقلیه از پشت (محور ) نشان داده شده است. در این نما که پلان چرخش نامیده می‌شود. نیروهای خارجی تاثیرگذار بر روی وسیله نقلیه از نیروهای لاستیک‌ها و نیروی مفصل نتیجه می‌شوند.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره برنامه های آموزشی و سازمان های دولتی

شکل 3-2- مدل پایداری کامیون در Truck SIM
a)صفــحه چرخش (X-Y)
b)نمای پشت (Y-Z)