مقاله با موضوع نرم افزار و شبیه‌سازی

دانلود پایان نامه

تعادل وسیله نقلیه و پلان چرخشی را شاید بتوان با تعادل‌لنگرها حول مرکز جرم وسیله تعریف نمود. وقتی تایرها از روی زمین بلند می‌شوند، نیروها در طرف دیگر محور صفر خواهد شد. و در نتیجه وسیله نقلیه به‌طور بالقوه خواهد غلطید. در نتیجه فاکتورهایی وجود دارند که پایداری وسیله نقلیه را تامین خواهند کرد و اصلی‌ترین آنها مربوط به تغییرات مرکز جرم وسیله نقلیه می‌باشد.
Truck SIM یک مجموعه از معادلات سه بعدی (3D) را برای شبیه‌سازی پایداری وسیله نقلیه در هر لحظه تولید می‌کند. این معادلات شامل معادلات پایداری وسیله نقلیه در هر دو صفحه (چرخش و انحراف) معادلات مربوط به حرکت مفصل، تایرها، چرخ‌ها، سیستم تعلیق و سیستم ترمزها می‌باشد.
باید دقت داشته باشیم، هرچه مدل پیچیده‌تر و دارای ترکیبات بیشتری از شاخص‌های اشاره شده باشد، شبیه‌سازی و در نتیجه آنالیز مدل نیز سخت‌تر خواهد بود.
برای دریافت یک خروجی و نتیجه صحیح و دقیق از نرم‌افزار نیاز به پیچیده کردن مدل وردی نیست، تنها باید دقت داشته باشیم تا اطلاعات ورودی پایه را طور صحیح وارد کنیم، این اطلاعات شامل:
الف) ویژگی‌های وسیله‌نقلیه، ب) ویژگی‌های مسیر (شامل طرح هندسی و مشخصات سازه راه) می‌باشد.
Truck SIM بر اساس اندازه‌گیری شتاب جانبی واقعی و دیگر مشخصه‌های دینامیکی وسیله نقلیه و مقایسه آنها با یکدیگر، برای دستیابی به فاکتورهای ایمنی و پایداری وسیله نقلیه طراحی و توسعه یافته است.
3-1-2 دلایل انتخاب نرم‌افزار Truck SIM جهت انجام تحقیق
■ این نرم‌افزار قابلیت دریافت طرح هندسی مورد نظر کاربر را به طور وسیع دارد. از جمله توانایی ترکیب قوس‌های قائم و افقی که یکی از اهداف این پایان‌نامه است در این نرم‌افزار موجود است.
■ مجموعه بسیار کاملی از انواع وسایل نقلیه سنگین (کامیون، اتوبوس، کامیونت و …) در این نرم‌افزار موجود است که اغلب از وسایل نقلیه موجود و متداول در جاده‌ها می‌باشند.
■ نتایج خروجی این برنامه علاوه بر مجموعه نمودارها و گراف‌ها می‌تواند به صورت انیمیشن و متحرک ارایه شود که تسهیلات بیشتری را برای درک و تفهیم نتایج ارایه می‌کند. اگرچه فرآیند ورود اطلاعات پیچیده است و نیاز به زمان و فهم کامل و جامع از ظرفیت‌های نرم‌افزار و مهندسی حمل و نقل و ویژگی‌های وسایل نقلیه دارد.
3-2- دستورالعمل جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های بکار رفته
3-2-1-داده‌های ورودی نرم‌افزار Truck SIM
برنامه Truck SIM با صفحه‌اصلی آن که در شکل 3-3 نشان داده شده است آغاز می‌شود؛ محدوده‌داده‌های ورودی در سمت چپ صفحه و کلیدهای مربوط به فرایند آنالیز و شبیه‌سازی در قسمت وسط و ستون داده‌های خروجی (نمودار- انیمیشن) در سمت راست صفحه مشاهده می‌شوند.
در حقیقت کاربر در این صفحه از چپ به راست با ورود اطلاعات پایه و سپس راه‌اندازی تحلیل‌گر و دریافت نتایج خروجی، فرآیند شبیه‌سازی را تکمیل می‌کند.
همچنین در صفحه اصلی منوی Run (راه‌اندازی)، کاربر می‌تواند مدل‌های وسیله نقلیه، هندسه راه و سرعت وسیله نقلیه اضافه‌کرده و یا اطلاعات موجود را تغییر دهد. عملکردهای مختلف در برنامه‌می‌توانند از طریق نوار ابزار موجود در بالای صفحه (Tool bar Menu) اضافه شوند.
این عملکردها به کاربر اجازه می‌دهند تا به سرعت به مجموعه‌های آماده‌موجود در برنامه‌دسترس پیدا کرده و با استفاده از آنها ویرایش‌های خاصی را که مدنظر است برای انجام فرآیند شبیه‌سازی اعمال کند.
بخش‌های بعدی در مورد مراحل و نحوه ورود اطلاعات در نرم‌افزار خواهد بود.

مطلب مرتبط :   موسسات مالی و اعتباری و رضایتمندی مشتریان

شکل 3-3- صفحه اصلی نرم افزار TruckSim
3-2-2- داده‌های ورودی- وسیله نقلیه
شروع کار با نرم‌افزار به وسیله معرفی وسیله نقلیه مدل از طریق منوی Vehicle Configuration در محدوده سمت چپ صفحه اصلی برنامه خواهد بود، در این قسمت کاربر می‌تواند به دلخواه از وسایل نقلیه موجود در برنامه استفاده نماید و یا اینکه به‌طور دستی مشخصات وسایل نقلیه موجود را بر اساس نیازهای مدل تغییر دهد. این مشخصات شامل:
طول، عرض، ارتفاع، وزن، مشخصات آیرو دینامیکی، شکل وسیله نقلیه چرخ‌ها، تایرها و مشخصات محورهای می‌باشد که در شکل 3-4 نیز نمایش داده شده است.