مقاله با موضوع مدل‌سازی و دینامیکی

دانلود پایان نامه

در کنار منوی آبشاری هر کدام از مشخصات ذکر شده، فلش کوچکی به سمت پایین وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن جزئیات بیشتری را به هر کدام از مشخصه‌های اشاره شده اختصاص داد.

شکل 3-4- صفحه انتخاب و ویرایش مشخصات وسیله نقلیه
همانطور که از چنین برنامه کاملی انتظار می‌رود، این نرم‌افزار مجموعه‌ای بسیار متنوع و کاربردی از وسایل نقلیه سنگین را در قسمت Vehicle Shape در خود جای داده است که وسایل زیر را در بر می‌گیرد:
■ وسایل نقلیه سنگین دومحوره (2A): شامل مینی‌بوس، کامیون (فقط قسمت کشنده، دو محوره)، میدی باس، ون و ….
■ وسایل نقلیه سنگین سه محوره (3A): شامل انواع کامیون‌های سه محوره، اتوبوس مسافرتی، کامیون جام‌دار (مخصوص حمل شن و ماسه (Dump Truckk)، کامیون‌نظامی ، و ماشین نظامی MRAP.
■ وسایل نقلیه سنگین چهار محوره (4A) شامل: کامیون‌جام‌دار 4 محوره، کامیون‌های 4 محوره مخصوص‌ترانزیت، تانک چرخدار 4 محوره تمام مشخصه‌های دینامیکی وسایل نقلیه ذکر شده شامل ویژگی‌هایی همچون سیستم‌ترمز، چرخ‌ها، سیستم‌تعلیق و … می گردد.
3-2-3- داده‌های ورودی- هندسه راه
همانطور که تعریف و تعیین مشخصات وسیله نقلیه برای داشتن یک مدل‌سازی صحیح بسیار ضروری است، تعریف و تعیین مشخصات و هندسه راه مورد استفاده در آزمایشی از قبیل عرض راه، طول شعاع و جهت قوس‌ها و …. امری اجتناب ناپذیر است.
برای تعریف و تعیین مشخصات راه از تب 3D Roads برنامه استفاده می‌شود.
در این بخش ضمن تعریف ضریب اصطکاک سطح جاده، عرض سواره و شیب طول و عرض جاده (دِوِر)، می‌بایست نقاط بحرانی مسیر به‌طور کامل معرفی گردند.
یک نقطه بحرانی، مکان‌هندسی نقطه‌ای است که یک تغییر در قوس افقی، قوس قائم یا مسیر راه به‌وجود آید. برای تعریف مشخصات یک مسیر، داده‌ها در قسمتSegment Burbler در 9 بخش مقداردهی می‌شوند که این بخش‌ها به ترتیب از چپ به راست:
1- جهت مسیر، 2- طول مسیر، 3- میزان شعاع یا انحنای مسیر، 4- تعداد نقاط، 5- یک ایستگاه، 6- طول مسیر اتصال، 7- میزان ارتفاع خط آکس جاده در قطعه مورد نظر، 8- درصد شیب‌عرضی، 9- ضریب اصطکاک طولی در قسمت چپ و راست جاده، می‌باشند.
ضمناً در این صفحه پس از معرفی بخش‌های ذکر شده به صورت اتوماتیک طول کل راه محاسبه شده و در قسمت Length of track نمایش داده می‌شود، درصورتی که بخواهیم راه مدل شده به صورت حلقه بسته باشد، گزینه (closed Track) Treat as Loop را در این صفحه تیک‌دار می‌کنیم[53]
پس از ایجاد راه می‌توانیم هندسه ایجاد شده را توسط گزینه View With Animation مشاهده کنیم.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان عضوی از جامعه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

شکل 3-5- صفحه تعیین مشخصات هندسی طرح
هندسه افقی جاده به‌عنوان دنباله‌ای از مختصات تعریف شده که خط مرجعی را از قبیل خط آکس جاده ایجاد می‌کند [15]
ایستگاه (S)، مسافتی در امتداد خط مرجع می‌باشد. در هنگام تشریح هندسه راه، (S) مختصه طولی مستطیلی است. برای هر مقدار تعیین شده S، مجموعه منحصر به فردی وجود دارد.
ایستگاه به‌عنوان تابعی از تعریف شده که نقاط را با خط مستقیمی به هم ربط می‌دهد. برای هر جفت مختصه دلخواه، متناظر S به وسیله تئوری فیثاغورث محاسبه می‌شود. این مقدار نحو جدید طبق رابطه بازگشتی زیر به مقدار قبلی S افزوده می‌شود:

اگرچه که ایستگاه (S) به وسیله اتصال نقاط با خطوط راست تعریف شده، مدل‌های Vs، از درونیابی منحنی مکعبی برای تعریف X,Y به عنوان توابع منحنی از S استفاده می‌کنند. این مدل‌ها، همچنین شیب‌های و را نیز به دست می‌آورند.