مقاله با موضوع محدودیتها و حمل و نقل

دانلود پایان نامه

– کامیون‌های کمپرسی جام‌دار سه محور (10 چرخ) که جزء پرترددترین وسایل نقلیه سنگین جاده‌های کشور بالاخص در امور زیربنایی مهندسی معدن، راه‌سازی و ساختمان می‌باشند، اما از آنجاییکه شاسی این نوع کامیون‌ها یکسره است (یعنی بر خلاف کامیون‌هایWB-15 ، قسمت تراکتور (کشنده) به وسیله مفصل به قسمت تریلر وصل نشده است) لذا این کامیون‌ها در هنگام عبور از طول قوس ،دارای رفتار کاملاً متفاوتی نسیت به کامیون‌های دارای مفصل (HITCH) می‌باشند.

شکل 4-3-یک نمونه کامیون کمپرسی جام دار (Dump Truck)


4-3- انتخاب نحوه و توزیع بار
Truck SIM به کاربر اجازه می‌د‌هد تا توزیع دلخواهی از بار را بر روی وسیله نقلیه مدل با وارد کردن طول و عرض و ارتفاع بار داشته باشد، خروج از محوریت مرکز جرم بار به‌صورت اتوماتیک با در نظر گرفتن مشخصات کامیون انتخابی محاسبه می‌شود، محاسبه این عدد در پایداری کامیون در برابر چپ شدن (Rollover) بسیارضروری است. ارتفاع و خروج از محوریت بیشتر مرکز جرم بار سرعت چپ شدن بیشتری را برای کامیون نتیجه می‌دهد.
در مدلسازی انجام شده در این تحقیق از بار کانتینری (Cargo load) برای کامیون‌های WB-15و از بار مکعبی شکل ، هم حجم با اتاق کمپرسی کامیون Dump Truck استفاده کردیم . ضمناً جهت هم وزن بودن بار در هر دو کامیون از بار 14ton استفاده شده است.
لازم به توضیح است که وزن خود وسیله نقلیه (بدون بار) و توزیع بار برروی محور‌ها بطور خودکار توسط برنامه انجام می‌پذیرد.
4-3-1- قوانین و مقررات حمل و نقل بار در راههای ایران
قوانین و مقررات حمل و نقل بار در راهها به دو بخش مقررات مربوط به ابعاد‌، و مقررات مربوط به اوزان تقسیم بندی میشود. مقررات مربوط به ابعاد شامل مقررات مربوط به طول‌، عرض و ارتفاع، و مقررات مربوط به وزن شامل مقررات مربوط به بار کل و وزن محوری وسایل نقلیه است (پیوست شماره 2). بر اساس این مقررات کلیه وسایل نقلیه باربری ملزم به رعایت محدودیتهای تعیین شده در این مقررات می‌باشند.
4-3-1-1 قوانین و مقررات مربوط به ابعاد
منظور از ابعاد طول، عرض و ارتفاع وسایل نقلیه با بار است که در این قسمت جزئیات مربوط به این موضوع ارائه میشود.
4-3-1-1-1- قوانین و مقررات مربوط به طول (محدودیت‌های طول)
منظور از طول وسیله نقلیه، فاصله بین ابتدایی‌ترین قسمت وسیله نقلیه یا بار، تا انتهایی‌ترین قسمت وسیله نقلیه یا بار در امتداد طولی وسیله نقلیه می‌باشد.
قبل از طرح مقررات مربوط به طول انواع وسیله نقلیه باربری، دلایل این محدودیتها مورد بررسی قرار می‌گیرد:
برخی از مهمترین دلایلی که لازم است تا محدودیتهای طولی برای انواع وسایل نقلیه اعمال شود در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کلیه این قوانین و مقررات ایمنی رفت و آمد خود وسیله نقلیه و سایر استفاده کنندگان از راه است:
– کاهش میدان دید سایر رانندگان
– کاهش سرعت تردد در مسیر
– کاهش قدرت سبقت دیگر وسایل نقلیه
– کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه
– مشکل عبور و اشغال باند مخالف در قوسها

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر و تولید اطلاعات

شکل 4-4-نمونه هایی از مشکل کاهش دید سایر وسایل نقلیه در مقابل وسیله نقلیه طویل