مقاله با موضوع شبیه‌سازی و پایداری

دانلود پایان نامه

ترکیبات زیادی از طرح‌های هندسی متنوع امروزه در جاده‌ها استفاده می‌شود. برای بررسی پایداری کامیون روی این ترکیبات از جاده‌ها انواع متفاوتی از قوس‌های افقی (ساده، معکوس) در ترکیب با انواع قوس‌های قائم (سربالایی، سرپایینی، قوس قائم مقعر، قوس قائم محدب) در این تحقیق بررسی خواهد شد.
4-2-2 مقادیر انحنا و بر بلندی
در بخش 5-2-2 نشریه شماره 161 (آئین‌نامه طرح هندسی راه‌ها) در مورد بر بلندی راه‌های برون شهری (که با توجه به اینکه اکثر جاده‌های مورد استفاده وسایل نقلیه سنگین، برون‌شهری می‌باشند، فلذا موضوع این تحقیق نیز جاده‌های برون شهری است) توصیه می‌کند این مقدار به دلیل امکان توسعه آتی شهر و کاهش سرعت طرح حداکثر 6% در نظر گرفته شود.
در این تحقیق از آنجاییکه بحث پایداری در برابر چپ شدن نیز مطرح است و از طرف دیگر شرایط جاده مرطوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت از دو مقدار دور و استفاده می‌کنیم.


برای تعریف میزان گردش پیچ‌ها در ترکیبات طرح هندسی اشاره شده از چرخش 45 درجه استفاده خواهد شد که یک میزان متعادل بخصوص در تعریف قوس‌های معکوس می‌باشد. ضمناً گردش 45 درجه میزان طول کافی و مناسب را برای قوس جهت تامین دور مورد نظر ارایه می‌دهد.
4-2-3 شیب‌ها و قوس‌های قائم
تاثیر شیب جاده روی سرعت کامیون بسیار بیشتر و محسوس‌تر از تاثیر آن روی ماشین‌های سواری است. روی جاده صاف و بدون شیب سرعت کامیون در محدوده سرعت طرح، بسته به توان موتور کامیون با سرعت ماشین سواری تقریباً برابر است در سرازیری‌ها سرعت کامیون تقریباً 5% بیشتر از سرعت آن در سطح صاف می‌باشد. در سر بالاها سرعت کامیون یک محدوده بزرگ از سرعت را شامل می‌شود که بسته به شدت وطول شیب و نسبت وزن به قدرت موتور خودرو متغیر است و در صورتی که سرعت آن بخواهد تا حدی پایین بیاید که برای حرکت خودروهای پشت سر مزاحمت ایجاد نماید می‌بایست در طراحی راه با استفاده از جدوال مربوط به حرکت کامیون در سربالایی‌ها اقدام به طراحی و ایجاد و یک خط عبور مجزا (خط عبور کندرو) نمود.
این جداول در آیین‌نامه آشتو (AASHTO) و نشریه شماره 161 آیین‌نامه طرح هندسی راه ایران موجود است.
در این تحقیق با تکیه بر توصیه آیین‌نامه طرح هندسی راه (نشریه شماره 161) از حداکثر شیب‌طولی سرازیری و سربالایی در جاده‌های کوهستانی و مقادیر06/0+ برای سربالای‌ها و 06/0- برای سرازیری استفاده می‌کنیم.
4-2-4- نسبت بین انحنا (شعاع) قوس ملایم‌تر و قوس تندتر
یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که بر پایداری کامیون روی قوس‌های افقی معکوس تاثیر می‌گذارد، نسبت بین شعاع قوس ملایم‌تر (با شعاع بیشتر) و قوس تیزتر (با شعاع کمتر است). AASHTO عنوان می‌کند که این نسبت نباید بیشتر از 5/1 باشد. دلیل این انتخاب محدودیت‌های اعمال دور بوده است.
که این تعریف در حقیقت همان محدودیت AASHTO 2001است که به نوع دیگر بیان شده است.
هیچ دلیل و یا فرمول علمی برای محدویت‌های ذکر شده در بالا وجود ندارد و موارد فوق مبتنی بر آزمایش و تجربی می‌باشند.
در این تحقیق از سه نسبت شعاع قوس ملایم‌تر (با شعاع بیشتر) و قوس تیزتر (با شعاع کمتر) 1 و 5/1 و2 برای بررسی قوس‌ها معکوس استفاده می‌کنیم.
4-2-5- انتخاب وسیله نقلیه طرح
همان‌طور که برنامه جامع Truck SIM انتظار می‌رود، این برنامه مجموعه کاملی از وسایل نقلیه سنگین را دارا می‌باشد. توانایی اصلاح و تغییر مشخصات وسایل نقلیه مثل سیستم فرمان، مدل‌های لاستیک، وزن و حجم، مشخصات محورها و سیستم تعلیق از مزیت‌های بسیار بارز این برنامه می‌باشد.
از آنجاییکه سعی داریم شبیه‌سازی تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد، از دو وسیله نقلیه طرح کاربردی موجود در آشتو AASHTO برای مدلسازی برنامه استفاده می‌کنیم.
– کامیون WB-15 (با مشخصات و اندازه‌های نشان داده شده در شکل 4-1و4-2که این کامیون در فهرست کامیون‌های AASHTO به عنوان یک کامیون متوسط شناخته می‌شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد استان هرمزگان و علف های هرز

شکل 4-1- ابعاد ومشخصات کامیون WB-15درآیین نامه AASHTO

شکل 4-2-یک نمونه کامیون WB-15