مقاله با موضوع خروجی نرم افزار و تاریخچه عملکرد

دانلود پایان نامه

یکی از مهمترین ویژگی‌های Truck SIM این است که به کاربران اجازه می‌د‌هد نا تعاریف کاربردی از بارگیری کامیون با توجه به ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) بار داشته باشند.
تعریف مشخصات ظاهری و وزنی بار با استفاده از گزینه‌Pay Load در برنامه امکان‌پذیر است، همانطور که در شکل 3-5 نشان داده شده، در صفحه Pay Load، گزینه‌های مختلفی برای تعیین مختصات مرکز جرم، وزن بار، شکل بار و ابعاد بار موجود است که کاربر پرداختی می‌تواند با وارد کردن مقادیر مورد نظر خود، وسیله نقلیه مدل را بارگذاری نماید.
گرچه مرکزجرم بار به وسیله مشخصات کامیون تعریف می‌شود، اما ارتفاع بار و خروج از مرکزیت مرکز جرم دو عامل بسیار مهم در ارتباط با پایداری کامیون در برابر چپ شدن است.
هر چه ارتفاع بار بالاتر و خروج از محوریت مرکز جرم بیشتر باشد، سرعت چپ شدن کامیون پایین‌تر خواهد بود.

شکل 3-7- صفحه تعیین مشخصات ابعادی و وزنی وسیله نقلیه
3-2-5- داده‌های ورودی- ضریب اصطکاک


یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد استفاده جهت مدل‌سازی در برنامه Truck SIM، ضریب اصطکاک بین لاستیک و سطح روسازی می‌باشد، برنامه صور پیش‌فرض سطح روسازی را به‌صورت خیابانی با سطح خشک و با یک حد متوسط و متعادل از ناهمواری در نظر می‌گیرد. در صورت نیاز تغییر بافت روسازی و ضریب اصطکاک می‌توان با استفاده از گزینه Road: Friction Map نسبت به تغییر و اصلاح ضریب اصطکاک بر حسب مقتضیات مدل و شرایط و روسازی اقدام نمود.
انواع روسازی عبارتند از: آسفالت، بتون، سنگ‌فرش و جاده‌های خاکی. علاوه بر اینها دراین تحقیق، تاثیر بارش برف بر رفتار سرعتی وسایط نقلیه بررسی می‌شود مدل‌سازی انواع مختلف روسازی و شرایط آن توسط فاکتورهای Cr و μ انجام می‌شود که منعکس‌کننده ویژگی‌های روکش‌سازی است. مقادیر پیشنهادی برای این فاکتورها بصورت دقیق در متن آمده است. علاوه بر نوع آسفالت، شرایط سطح روکش‌سازی نیز بررسی می‌شود. مخصوصاً سه نوع آسفالت سطحی یعنی : شرایط خوب، نسبتاً خوب و ضعیف بررسی می‌شوند. شرایط سطح آسفالت به صورت PSI (شاخص دوام روکش جاده) مشخص می‌شود که مقدار کمی سطح آسفالت می‌باشد. مفهوم PSI توسط Casey & Erick ارائه شد تا مسئله نقص آسفالت بررسی شود. Erick & Carey به تاریخچه عملکرد جاده‌سازی پرداخته و متوجه شدند که معمولاً روکش جاده‌ها با توجه به فشار ترافیکی و شرایط محیطی، بدتر می‌شود. تحقیقات نشان داد که آسفالت‌های جدید دارای PSI 2/4 تا 5/4 است.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که فاکتور اصطکاک بین روسازی و لاستیک برای یک سطح خیس و برای سرعت 30 کیلومتر بر ساعت در حدود 58/0 و برای همین‌شرایط در سرعت 113 کیلومتر بر ساعت کمتر از 41/0 می‌باشد[48]
در این تحقیق با تقریب مناسب فرض می‌گردد میزان ضریب اصطکاک میان لاستیک و سطح روسازی برای شرایط جوی خشک، مرطوب، برف و یخبندان به ترتیب برابر مقادیر 8/0 و 5/0 و 25/0 و 1/0 می‌باشد.
در مدلسازی‌های ارایه شده در این تحقیق از فاکتور 5/0=Mu استفاده خواهد شد که یک شرایط معمولی مرطوب را برای سطح جاده نشان خواهد داد تا نتایج به‌دست امده با ضریب اطمینان بالاتری ارایه شوند، زیرا درصد زیادی از ایام‌سال، سطح روسازی‌ها در معرض رطوبت و باران می‌باشند.
3-2-6- پردازش داده‌ها در Truck SIM
فرآیندسازی در برنامه با استفاده از محاسبات عددی ریاضی و حل معادلات دیفرانسیل متعدد که در برنامه جنبی VS Solver آنالیز می‌گردند انجام می‌شود. در این برنامه نیروهای موثر بر وسیله نقلیه و نیروهای مقاوم با استفاده معادلات ریاضی تحلیل و ارایه می‌گردند.
3-2-7- دستیابی به نتایج در Truck SIM
Truck SIM به کاربر اجازه می‌دهد تا به راحتی با استفاده از انیمیشن و گراف‌ها و نمودارها نتایج خروجی و شبیه‌سازی را مشاهده کند، یک نمونه از انیمیشن خروجی توسط برنامه و یک صفحه از نمودارهای ارایه شده در شکل‌های 3-7 و 3-8 نشان داده شده است. تعداد زیادی از نتایج از پیش تعریف شده برنامه می‌تواند شامل نتایج نیرو‌های تایرها، درجه گردش فرمان، حرکت وسیله نقلیه و … باشد. گرچه انیمیشن حرکت وسیله نقلیه برای درک و فهم بیشتر کاربران، ابتدایی به نظر برسد، اما نتایج بسیار دقیق پلات‌های خروجی در ترکیب با انیمیشن یک ابزار ارزشمند و بادقت بسیار بالا جهت طراحی جاده براساس وسیله نقلیه مدل خواهد بود.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره فرآیند کنترل و توان مکانیکی

شکل 3-8- خروجی نرم افزار به صورت انیمیشن

شکل 3-9- خروجی نرم افزار به صورت پلات

ورودی‌های برنامه مزبور شامل شرایط و نوع آسفالت‌سازی، نوع تایر، ارتفاع مربوطه، حجم وسیله نقلیه، قدرت موتور، درصد حجم بر روی محور کششی، وجود ویژگی‌های آیرودینامیک، توان موتور و حداقل سرعت مشخصه برای طرح خطوط حرکتی نیزمی‌باشد. نوع روکش‌سازی شامل استفاده از بتون، آسفالت و سنگ‌فرش است. شرایط روکش‌سازی از عالی شروع شده و تا خوب و نسبتاً خوب و در بعضی موارد ضعیف نیز پیش ‌می‌رود. خروجی این برنامه به سه گونه است. اولین خروجی، سرعت، شتاب، مکان، نیروی کششی و نیروهای مقاومتی و وسیله نقلیه است که در یک زمان مشخص شبیه‌سازی می‌شوند.