دانلود پایان نامه با موضوع مراکز درمانی و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

1-2-نیاز به کشف ترکیبات فعال زیستی
بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که سیستم‌های ژنتیکی در میکروارگانیسم‌ها، قادر به برنامه‌ریزی برای مقابله با عوامل تهدید کننده حیات آن‌ها، می‌باشد. بر این اساس گونه‌های مقاوم میکروبی در حال ایجاد و گسترش‌اند. این موضوع می‌تواند بشر را در آستانه ورود به یک فاجعه پزشکی قرار دهد و چه بسا یک عفونت کوچک، به‌دلیل نبودن داروهای موثر تبدیل به بیماری مرگبار شود. از طرفی هنوز تعدادی از بیماری‌های قارچی، باکتریایی، ویروسی و انگلی وجود دارند که داروی موثر علیه آن‌ها شناخته نشده است. از این رو حتی درآغاز قرن21، با آن‌که عصر طلایی آنتی‌بیوتیک‌ها سپری شده است، هنوز ترکیبات فعال میکروارگانیسم‌ها می‌تواند برای تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید زمینه مناسبی برای تحقیقات کاربردی به ‌شمار آید از میان 150 گروه آنتی بیوتیک موجود در بازار تنها چهار مکانیسم اثر مختلف وجود دارد که آنتی بیوتیک از آن طریق سلول‌های باکتری را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیقات مربوط به کشف آنتی بیوتیک بازده طولانی حدود 10 سال از کشف تا آغاز تولید تجاری مواد ضد میکروبی می باشد (Berdy, 2005).
1-2-1- کشف ترکیبات فعال زیستی
حدود یک چهارم از یک میلیون ترکیب فعال زیستی شناخته شده از طبیعت‌، حداقل در یک نوع سنجش زیستی از خود فعالیت نشان داده اند (Berdy, 2005). ترکیبات فعال طبیعی برای برهم‌کنش‌های خاص بین موجودات زنده تکامل یافته و در طبیعت ظهور پیدا کرده اند. مهمترین ویژگی این ترکیبات توانایی تجاری شدن بدون اعمال تغییرات شیمیایی و تنوع مولکولی نسبت به مجموعه های سنتزی و نیمه سنتزی، تنوع محصولات طبیعی می‌باشد. لذا کشف این ترکیبات می‌تواند گامی مهم در صنعت دارویی و پزشکی باشد (Demain, 2006).
1-2-2- محدودیت های کشف ترکیبات فعال از طبیعت
با وجود مزایای زیاد، محدودیت‌هایی وجود دارد که موجب کندشدن سرعت کشف ترکیبات فعال زیستی از طبیعت می‌شود از جمله (Feher, 2003):
به علت ناپایدار بودن بسیاری از این ترکیبات، در حین جداسازی ممکن است غیرفعال شود.
بدست آوردن مقدار کافی از ترکیبات تولیدی در طبیعت، دشوار است.
جداسازی دوباره ترکیبات به دلیل ساختار پیچیده آن‌ها مشکل است.
به علت ساختارهای پیچیده این ترکیبات‌، تغییر شیمیایی در آن‌ها آسان نیست.
1-3- روش‌های نوین کشف دارو
یکی از روش‌های نوین در کشف دارو بهینه سازی شرایط کشت برای دسترسی به متابولیت‌های جدید تولید شده از گونه‌های میکروبی می‌باشد. راهکار دیگر، غربالگری‌های ژنومی با کارایی بالا است. در این روش ژن های کد کننده متابولیت‌های ثانویه را مشخص ساخته و روند انتخاب سویه‌های مولد را آگاهانه‌تر می‌سازد. از دیگر روش ها بیوسنتز ترکیبات که از طریق تغییر در ژنهای مسیر تولید مانند دومین‌های پذیرنده سوبسترا که منجر به تولید ترکیبات متنوع‌تر توسط سویه‌ها می‌شود. یکی از راه‌های رسیدن به ترکیبات فعال جدید اصلاحات شیمیایی در ترکیبات از پیش شناخته شده و رسیدن به ترکیبات فعال جدید می‌باشد (Hayakawa, 1988).
1-3-1- منابع برای داروهای جدید
کشف داروهای مدرن بر اساس سه منبع اصلی استوار است:
محصولات طبیعی، نیمه سنتزی که مشتق شده از محصولات طبیعی بوده و ترکیبات مصنوعی به دست آمده از علم شیمی ترکیبی امروزه. اکثریت آنتی بیوتیک های مربوطه در درمان بالینی، محصولات طبیعی و یا از ترکیبات مشتق شده از آن است. در طول 20 سال گذشته، 60 درصد از 877 دارویی که به بازار رسیده اند از محصولات طبیعی بوده‌اند (Lefevre, 2005).
1-3-2- روند کنونی کشف دارو
تحقیق و مطالعه بر روی آنتی‌بیوتیک‌های جدید و سایر متابولیت‌های میکروبی مؤثر در فعالیت‌های زیستی به دلیل دارا بودن پتانسیل استفاده در کشاورزی، مصارف دارویی و کابردهای صنعتی پیوسته رو به افزایش می‌باشد (Hayakawa, 1988). در این میان باکتری‌های جنس استرپتومایسس همچنان به عنوان یکی از منابع اصلی تولیدکننده متابولیت‌های جدید زیستی مورد توجه هستند (2003 ,Takahashi). بیش از 90 درصد ترکیبات فعال زیستی جدا شده را ترکیبات از پیش شناخته شده تشکیل می‌دهد (Zaehner, 1995). در صورتی که تلاش برای کشف آنتی بیوتیک‌های جدید افزایش نیابد شیب نمودار کشف آنتی بیوتیک‌ها در یک یا دو دهه آینده به سمت صفر حرکت می‌کند که این یک چالش بزرگ در درمان بیماری‌های جدید با میکروارگانیسم‌های مقاوم به دارو می‌باشد.
1-3-3- مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها و نیاز به داروهای جدید
در گذشته موفقیت‌های در درمان بیماری‌های عفونی با کمک آنتی بیوتیک‌ها بدست آمده است. امروزه به دلیل مقاوم شدن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به آنتی بیوتیک‌های موجود در صورتی که تلاش برای معرفی ترکیبات ضد میکروبی جدید صورت نگیرد در آینده با مشکلات جدی در درمان بیماری‌ها مواجه خواهیم شد. بروز پاتوژن‌های مقاوم به دارو بویژه در مراکز درمانی خطر جدی برای افرادی است که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند. بخصوص افرادی که دارای سطح ایمنی پایین یا مبتلا بیماری‌های مزمن می‌باشند (Mainus, 2001). نتایج حاصل از یک مطالعه بالینی 122 بیمار مبتلا به عفونت سیستمیک استافیلوکوکوس اورئوس که در سال 1941 منتشر شد (درست قبل از معرفی پنی سیلین ) نزدیک به 82 درصد مرگ و میر داشت و از 40 نفر که سن بالاتر 40 سال داشتند تنها یک نفر زنده ‌ماند. درمان به وسیله آنتی بیوتیک‌ها تا به حال تاثیر فوق العاده بر طول عمر و کیفیت زندگی انسان داشته است. عفونت باکتری مانند ذات الریه، تیفوس، طاعون، وبا، سیفلیس و سل که زمانی علل اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می‌رفت، در حال حاضر به طور موثر به کمک داروهای در دسترس، درمان می‌شود(Skinner, 1941):
در دوران طلایی کشف آنتی بیوتیک ظهور باکتری‌های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک نظیر پنی سلین، باعث ایجاد نگرانی شد. ولی با توجه به عرضه مداوم داروهای جدید نگرانی کمی وجود داشت. توسعه مجموعه‌ای از آنالوگ‌های آنتی بیوتیک‌ها مانند آنالوگ نیمه سنتتیک متی سیلین که از آنتی بیوتیک پنی سیلین به دست آمده در سال 1960، گسترش یافت اما به زودی باعث ظهور استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین شد. امروز، استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین (MRSA)، انتروکوک مقاوم به وانکومایسین (VRE) و سودوموناس آئروجینوزا مقاوم به فلوروکینولون در بیمارستان و جامعه به عنوان باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های موجود شناخته می‌شوند (Boucher, 2009). مقاومت به آنتی بیوتیک به عنوان یک مشکل برای درمان انسان در حال حاضر معرفی می‌شود از طرفی، افزایش در تعداد، تنوع و طیف وسیعی از میکروبهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است که باعث وضعیت فعلی مخاطره آمیز شده است. مقاومت باکتریایی به دو روش بین جوامع میکروبی انتقال می‌یابد (Bennett, 2008).
انتقال عمودی: از طریق جهش‌های خودبخودی و انتخاب جهش‌یافته‌های مقاوم از طریق تکامل و انتخاب.
انتقال افقی: انتقال ژن‌های مقاومت به باکتری‌های دیگر از طریق پلاسمید(conjugation)، فاژ(transduction)، ترانسپوزون(mobile genetic elements) و ترانسفورمیشن(naked DNA) صورت می‌گیرد.