دانلود مقاله تعاریف و اصطلاحات و تصادف رانندگی

دانلود پایان نامه

تصادف : برخورد کردن، با هم روبه رو شدن، به هم خوردن، پیش آمدن، اتفاق افتادن، پیشامد
تصادم : به هم کوفتن، سخت به هم خوردن، برخورد سخت (معین، 1371 )
معنی تصادف در فرهنگ دهخدا :
تصادف : مقابل و روبرو شدن بدون قصد (فرهنگ نظام)، برخوردن، برخورد، تقابل، سانحه و حادثه، در تداول امروز مرگ یا اصابت ناشی از واژگون شدن، به هم خوردن وسائط نقلیه تندرو مانند هواپیما و اتومبیل.
تصادم : به هم کوفتن، به هم زدن، با هم کوفتن و انبوهی کردن (دهخدا، 1335 )
همین طور که در معنی لغوی مشخص شده در بحث تصادفات، منظور علمی همان تصادم است که معنی آن هم کوفتن سخت، به هم خوردن دو چیز است. ولی به دلیل استفاده مفرط و آسان امروزه در همه جای دنیا کلمه‌ی تصادف را با همان مفهوم تصادم به کار می‌برند و در فرهنگ دهخدا هم کلمه‌ی تصادف به معنی کامل تصادفات مورد نظر ما به کار برده شده است (میر حسینی، 1376، ص 12 )
با این تعاریف در می‌یابیم که تصادف عبارتست از هر واقعه ای برای اتومبیل و اشخاص در ارتباط با تردد و جابه‌جایی در معابر به هر شکل که نتیجه‌اش خسارت، جرح یا فوت باشد و این واقعه ممکن است در سطح خیابان‌ها و کلیه‌ی معابر و یا داخل محیط‌های بسته مانند توقف‌گاه‌ها، پارکینگ‌ها، سرویس‌ها، پمپ بنزین‌ها و یا مکان‌های مشابه با نقض مقررات و اصول ایمنی تردد و جابه‌جایی به وجود آید. (میر حسینی، 1376، ص 13 )
بنابراین تعریف جامع‌تر تصادف عبارتست از مجموع اوضاع و احوال و شرایط و عواملی که بدون وجود یکی از آن‌ها تصادف رخ ندهد یعنی انجام عمل یا خودداری از انجام عملی که با وجود یا بدون آن تصادف واقع نگردد (میر حسینی، 1376، ص 16 )
با ذکر تعریف لغوی تصادف و تصادم به دو نمونه تعریف اصطلاحی تصادف رانندگی می‌پردازیم :
الف- تصادف یا واقعه : عبارتست از برخورد یک یا چند واحد عبور و مرور با یکدیگر که در نتیجه خسارت مالی یا تلفات جسمانی یا هر دو را در برداشته باشد.
ب- تصادف : عبارتست از وقوع سانحه ای که بر اثر برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله‌ی نقلیه، انسان، حیوان، و یا شی در سطح راه یا خارج از آن که در نتیجه، خسارت، جرح، قتل یا ترکیبی از آن سه حالت به وجود آید.
ج- تصادف : عبارتست از انجام عمل و واقعه ای در ارتباط با تردد واحدهای عبور و مرور در سطح راه‌ها در نتیجه‌ی آن وسیله‌ی نقلیه یا وسایل نقلیه ای یا سایر اشیاء دیگر خسارت بیند و یا شخص یا اشخاصی مجروح یا فوت شوند (شادابی، 1377، ص 9 )
3ـ2ـ2ـ تعاریف و اصطلاحات مربوط به خرابی روسازی راه :
3ـ2ـ2ـ1ـ ترک:
به طور کلی 8 نوع تَرَک در معابر انعطاف پذیر آسفالتی وجود دارد که عبارتند از : تَرَک پوست سوسماری، تَرَک لبه ای، تَرَک طولی، تَرَک انعکاسی، تَرَک چروکی، تَرَک لغزشی، تَرَک تعریضی، تَرَک تیغه ای (پور قیصری 1389). اکنون به شرح هر یک از موارد بالا پرداخته میشود:
1ـ تَرَک پوست سوسماری :
این نوع تَرَک به صورت بلوک‌های کوچک بهم پیوسته می‌باشد، که شبیه به پوست سوسمار است.
2ـ تَرَک لبه ای :
ترک‌های لبه ای معمولاً در فصل مشترک لبه آسفالت و شانه های راه پدید می‌آید. در اغلب موارد عمیق می‌باشند و اگر سریع مرمّت نگردند، صدمات زیادی را به راه وارد می‌کنند.
3ـ تَرَک طولی :
این نوع تَرَک زیاد به چشم می‌خورد و در فصل مشترک دو باند آسفالت که توسط ماشین فینیشر پخش شده است، ملاحظه می‌گردد.
4ـ تَرَک انعکاسی
این نوع ترک‌ها در واقع انعکاس ترک‌های قشرهای زیرین راه می‌باشد و ممکن است به صورت طولی، عرضی و یا بلوکی و … مشاهده گردد.