تحقیق رایگان درمورد شرکت کنندگان و کیفیت سرویس

دانلود پایان نامه

eMule: گونه‌ی دیگری از eDonkey است. یک تاریخچه‌ی اختصاصی دراز مدتی از انتقال‌ها در سرور‌های مرکزی eMule نگه داشته می شود. نظیر‌ها، تمایل به آپلود به نظایری را دارند که آپلود/دانلود بالاتری دارند. اعتبار‌ها بمنظور جلوگیری از تداخل با اعتبار‌های شخص دیگر، در سرور‌ها نگه‌داری می‌شوند.


Credence: یک سیستم شهرت توزیع شده است که برای خنثی کردن خرابی محتوا در سیستم‌های اشتراک فایل نظیر به نظیر طراحی شده‌اند. Credence، یک نظیر را قادر می‌سازد که سندیت محتوای آنلاین را تعیین کند. شرکت کنندگان در شبکه به شیء‌ها رای می‌دهند. Credence این آرا را به یکدیگر متصل می‌کند و آنها را توسط یک داور همسانی وزن می‌کند که این وزن ها از نظیر‌های همفکری که آرا را از نظیر‌های شرکت‌کننده در اسپم آرا می‌کاهند، جمع آوری شده است. این شمای همبستگی رای‌دهنده، مشوقی را برای رای‌دادن صادقانه و تخفیف اثر نظیر‌های متقلب ایجاد کرده است.
Karma: یک قالب‌کاری اقتصادی توزیع شده است که در آن هر نظیر یک مقدار سرنوشت ثابت دارد. این سیستم از DHT برای نگه‌داشتن تکه‌هایی از اشیا و نظیر‌ها استفاده می‌کند. هر نظیر، مجموعه‌ی بانک گره‌های مربوط به خود را دارد که تکه‌ی سرنوشت آنرا در خود نگه می‌دارد. زمانی که بسته‌ای مطلوب نظیری باشد، تهیه کننده با کمترین قیمت انتخاب می‌شود. پرداخت از طریق مجموعه‌ی بانک قبل از انتقال بسته صورت می‌گیرد. تمامی تقابل‌ها مکانیزم‌های رمز‌گذاری را برای ایمن بودن استفاده می‌کنند. به یک نظیر جدید مقدار مطالبه‌شده‌ای از سرنوشت پاداش داده می‌شود تا با آن شروع کرده و بطور خودکار به یک گره بانک برای منتخبی از نظیر‌های دیگر مبدل شود. به صورت دوره‌ای، مجموعه‌های بانک‌ها، اصلاحاتی را برای تورم و رکود سرنوشت‌ صورت می‌دهند.
Scrivener: از سیستم حسابرسی توزیع شده‌ای که هر گره تاریخچه‌ای از بدهی‌ها و یا اعتبار‌ها به همراه یک مقدار اطمینان را برای مجموعه‌ی محدودی از همسایه‌ها در خود نگه می‌دارد. تازه وارد‌ها مقدار کمی از اعتبار اولیه را از دیگران دریافت می‌کنند. Scrivener متکی بر تشخیص هویت قدرتمندی است که قابل سفید‌کاری نیست. اگر گره‌ها فاقد هر گونه رابطه‌ی جایگذاشتی باشند و بخواهند داده‌ای را منتقل کنند، یک داد و ستد غیرمستقیم باید صورت پذیرد که در آن، اعتبار در مسیر منبع به مقصد شمرده می‌شود.
روش پیشنهادی
ما به این نتیجه رسیدیم که انتخاب نظیرها برای گرفتن بسته‌ها در سطح نظیرهای فرزند یک فرصت خاص برای مقابله با گره‌های سودجو و بالا بردن کیفیت سرویس را فراهم می‌آورد. در ادامه ما یک مکانیزم بر پایه امتیاز را برای انتخاب گره سرویس گیرنده در سیستم ارائه می‌کنیم. همکاری در سیستم با، در اولویت بودن برای دریافت بسته‌ها پاداش داده می‌شود. گره‌های سودجو در دریافت از گره‌های دیگر، البته اگر انتخابی وجود داشته باشد، از شانس کمتری برخوردار هستند، بنابراین کیفیت کمی را تجربه می‌کنند. ما فرض می‌کنیم گره‌ها در این سیستم به صورت منطقی، برای بالابردن کارایی شبکه، همکاری خود را در بالاترین حد، نگاه می‌دارند.[13،14،21]
اکثر پژوهش‌ها ارزیابی گره‌ها را با استفاده از تعداد داد و ستد موفق و داد و ستد نقص‌دار محاسبه می‌کنند، اما این روش سبب وقوع پدیده‌هایی همانند عدم اختلاف بین سرویس‌ها خواهد شد. این روش اساسا به موارد زیر اشاره می‌کند: (1) گره‌هایی که سرویس‌هایی را تدارک می‌بینند، ، ؛ (2) گره‌های سودجو، ، . در هر دو حالت امتیاز یکی است و بنابراین بصورت آشکاری نامعقول است. علاوه بر این، این روش، ارزیابی را متنوع می‌کند. این معیار می‌تواند گره‌ها را برای شرکت فعالانه در به اشتراک‌گذاری منابع ترفیع دهد و علاوه بر آن، گره‌ها را در بهبود کیفیت داد و ستد‌ها کوشا می‌سازد.
تا زمانی که داد و ستد اول به موفقیت نینجامد و مقدار نیابد، مقدار اطمینان باید باشد حتی در صورتی که دو گره هرگز داد و ستدی را انجام نداده باشند. اگر اینگونه باشد، بطور واضحی غیرقابل قبول است که مقدار اطمینان بتواند به مقدار بیشینه‌ برسد. در واقع می‌تواند سرعت نزدیک شدن به مقدار بیشینه‌ را به تاخیر بیندازد. بنابراین در صورتی که گره‌ای بخواهد مقدار اطمینان خود را ذخیره کند، باید سرویس مطمئنی را پیشنهاد داده و فعالیت خود را تعدیل نماید.
محاسبه‌ی مقدار شراکت موثر گره
مقدار شراکت گره بصورت تنگاتنگی به کیفیت جریان، مقدار و کیفیت توصیف شده توسط مقدار اطمینان وابسته است. ما می‌توانیم مقدار شراکت قطعی را در یک دوره‌ی قطعی از زمان بصورتی که فرمول (2) نشان می‌دهد، محاسبه نماییم:
می‌توانیم را برای دلالت بر مقدار شراکت در نتیجه‌ی فایپ آپلود در طول زمان تا برای گره بکار ببریم. و این مقدار توسط ، و ، در زمان تعیین می‌شود.
علاوه بر این، ما باید تابع تضعیفی را برای تنبیه کردن گره‌ها به منظور اجتناب از رفتار دانلود بدون آپلود تنظیم کنیم. می‌توانیم مقدار تضعیف را از روی فرمول (3) محاسبه کنیم:
برای دلالت بر مقدار تضعیف برای گره در زمانی که گره منبع را از شبکه در طول زمان تا دانلود می‌کند، تنظیم شده است. بطور مشابه، این مقدار توسط فاکتور‌های بالا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
مقدار شراکت موثر گره به و مرتبط است. ثوابت نرمالیزاسیون و بترتیب نشان دهنده‌ی ضریب پاداش‌دهی و ضریب مجازات، و نیز به عنوان ضریب بصورت نشان داده شده در فرمول (4) هستند:
روند انتخاب پاسخ به درخواست سرویس
فرض کنید که گره مصرف کننده و گره تدارک بیننده است. گام‌های زیر کل روند ارسال جریان است:
گام 1: زمانی که گره دانلود قسمت را تقاضا می‌کند. اگر آن قسمت موجود باشد، به گام 2 پرش می‌کند و در غیر اینصورت به گام 4 خواهد رفت.
گام 2: برطبق گام 1، باید امتیاز گره را با بقیه گره‌های همسایه مقایسه نماییم. بعد از اینکه گره امتیاز گره را دریافت می‌کند، می‌تواند براحتی یک تقاضای دانلود ایجاد نماید. در اینصورت به گام 3 می‌رود.
گام 3: در ابتدا تشخیص می‌دهیم که با شرایط دانلود مطابقت دارد که به این صورت است که مقدار شراکت موثر مربوط به را با آستانه‌ی دانلود مقایسه می‌کند. اگر بزرگتر باشد، می‌توانیم دانلود کنیم و به گام 4 برویم. یا می‌توان از تقاضای دانلود امتناع کرد. بعد از یک مدت زمانی، برای درخواست دانلود دوباره به گام 1 می‌رویم.