دانلود پایان نامه

مطالعه‌ی سیستم از دیدگاه کلاینت به ما اجازه می‌دهد که کمیت عملکرد عمومی (شامل هدف نهایی: دریافت ویدئوی باکیفیت) را مستقل از تکنیک توزیع مخصوص زیر‌بنایی تعیین کنیم. [7]
مقدمه‌ای بر استحکام شبکه‌: یک رویکرد P2P ترکیبی
همانطور که قبلا گفته شد، می‌توان مزیت‌های معماری‌های شبکه‌های تحویل محتوا (CDN) و شبکه‌های نظیر به نظیر را در یک سیستم ترکیبی با هم آمیخت. ایده‌ی اصلی،‌ توسعه‌ی منابع موجود در CDN با بازدهی بالای تحویل P2P،‌ و با نگه‌داشتن حداکثر کیفیت، امنیت و کنترل متمرکز CDN است.
فرض کنید یک سرویس تحویل ویدئوی زنده با نرخ کدگذاری جریان، برابر با bw=500 kbps داریم. انتظار داریم که تعداد N=100000 کاربر همزمان در چنین رویدادی داشته باشیم. بنابراین به پهنای باند کل 50 Gbps در شبکه نیاز داریم تا این سرویس را پشتیبانی کنیم. امروزه میانگین پهنای باند جریان بالای کاربران محلی برابر است. فرض کنید که هر کاربر 90٪ پهنای باند ارسال خود را به شبکه ارائه دهد، با یک سیستم ترکیبی، به ظرفیت پهنای باندی برابر با نیاز داریم. در عوض برای سرویس‌دهی به تعداد مشابهی کاربر با یک معماری سنتی CDN، مجبوریم تا ظرفیت پهنای باند را تا مقدار اضافی 36 Gbps افزایش دهیم، یا مجبوریم کیفیت جریان را تا 140 Kbps به ازای هر کاربر کاهش دهیم.
همانند شبکه‌ی P2PTV، در راهکار ترکیبی، پهنای باد به صورت متغیر اختصاص داده می‌شود که باعث کاهش هزینه و اجتناب از ازدحام محلی و ایجاد گلوگاه‌ها می‌شود (برای محتواهایی که در یک قلمرو محلی محبوب می‌باشند). هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت، هدف یکسان است:‌ بهبود کیفیت ویدئوی دریافت شده توسط کاربران انتهایی.
خلاصه:‌ نتیجه‌گیری، نتایج و گفتگو
در این بخش ما شبکه‌های تحویل محتوا (CDN) و شبکه‌های نظیر به نظیر (P2P) را به عنوان دسته‌ی خاصی از شبکه‌های محتوا معرفی کردیم. مزایا و معایب هر ساختار را در زمان استفاده به منظور تحویل ویدئو در اینترنت نشان دادیم. تکنولوژی جدید طراحی شبکه‌ی P2P را با بیان عمیق‌تر در مورد تحویل ویدئو،‌ یعنی شبکه‌های P2PTV را معرفی کردیم. دو ایده اصلی در پیاده‌سازی شبکه‌های P2P با همدیگر وجود دارند: پوشش برپایه‌ی درخت و پوشش برپایه‌ی تور. بدون در نظر گرفتن طراحی توزیع ، دو فاکتور تغییر ناپذیر وجود دارد. اول اینکه نگاه به توزیع ویدئو از دید کلاینت امکان پذیر است، جایی که در آنجا کلاینت‌ها ویدئو را با اندکی تکرار و احتمال وجود نقص، از مجموعه‌ای از منابع دریافت می‌کنند. ثانیا اینکه، ترکیب کردن خواص خوب معماری CDN با توزیع P2P کارآمد در یک سیستم ترکیبی امکان‌پذیر است. سیستم ترکیبی بدست آمده سرویسی مقیاس‌پذیر‌تر و مستحکمتر از هر ساختار ایزوله‌ای ارائه می‌دهد.
در این فصل، کلیات ویدئوی دیجیتال همراه با دیدی از فشرده سازی تصویر و تکنولوژی‌های جریان سازی ارائه شد. همچنین یک طبقه‌بندی از شبکه‌های ارسال ویدئو را با جزئیاتی در مورد فاکتورهایی که بر کیفیت تجربی در هر نوع شبکه ارائه کردیم. آخرین و جدیدترین اطلاعات را در مورد CDNها و شبکه‌های P2P را با دقت بر تکنیک‌های ارسال ویدئو بر روی اینترنت را معرفی کردیم. همچنین نشان دادیم امکان در هم آمیختن جوانب خوب معماری CDN با بهره‌وری P2P در یک سیستم ترکیبی را داریم. این سیستم ترکیبی، سرویسی با قابلیت مقیاس‌پذیری و استحکام بیشتری نسبت به هر سیستم تنهای دیگر ارائه میدهد.‌
رهیافت داده رانشی : Coolstreaming
CoolStreaming یکی از اولین سیستم های داده رانشی می باشد، در این سیستم هر نظیر از سه پیمانه کلیدی تشکیل شده است.
یک مدیر عضویت ، که به هر نظیر کمک می کند تا یک دید جزئی از سایر نظیر های پوشش داشته باشد.
یک مدیر شراکت که مسئول امور شراکت با سایر نظیر ها دمی باشد.
شکل ‏31 نمودار سیستم Coolstreamin
شکل ‏31 نمودار سیستم Coolstreamin
یک زمان بند که مسئول زمان بندی انتقال داده های ویدئویی می باشد.
مدیریت گروه و شراکت : مانند ESM در Coolstreaming هر نظیر باید با منبع ارتباط برقرار کند تا از لیست اولیه شرکای نامزد اطلاع پیدا کند.در این روش از پروتکل عضویت gossip برای پیغام های عضویت استفاده می شود. تفاوت اصلی که در طراحی Coolstreaming و رهیافت درختی وجود دارد ، عدم وجود یک ساختار رسمی در اولی می باشد. در واقع یک جریان ویدئویی به بخش هایی با طول برابر تقسیم می شود که در دسترس بودن این قطعات در جدول بافر ثبت می شود. هر نظیر مرتبا جدول بافر خود را با شرکا ردوبدل می نماید تا مشخص شود چه قطعه ای از کدام شریک باید دریافت شود. یک مثال از رهیافت Coolstreaming در شکل 2-3 آمده است.
شکل ‏32نمایشی از مشارکت نظیرها در Coolstreaming
شکل ‏32نمایشی از مشارکت نظیرها در Coolstreaming
شکل ‏33تصویر لحظه ای از بافر a)BitTorrent b)Coolstreaming