دانلود پایان نامه

مابین به اشتراک‌گذاری فایل و جریان‌‌دهی زنده چندین تفاوت وجود دارد. جریان‌دهی زنده از بافر‌های کوچکی استفاده می‌کند و بسته‌ها مجبورند به موقع تحویل داده شوند. این محدودیت‌ها، هم مزایایی و هم معایبی دارند. ممکن است زمان دانلود کاربران سودجو در برنامه‌های اشتراک‌گذاری فایل، طولانی‌تر شود، اما هیچ جریمه‌ای برای این عملکردشان وجود ندارد. در مقابل، سودجوئی در برنامه‌ی جریان‌سازی زنده ممکن است به سرعت منجر به از دست رفتن بسته‌ها و کاهش کیفیت بازپخش شود. بنابراین با یک مکانیزم تشویقی خوب ، سودجویان علاقمند به استفاده از سیستم، چاره‌ای به جز قطع سودجوئی نخواهند داشت. از دیدگاه منفی، سودجویان و نظیر‌های کند هم مقداری از پهنای باند را مصرف می‌کنند و به خاطر وجود بافر‌های کوچک، در صورتی که پهنای باند کل اندک باشد، این امر ممکن است منجر به تلفات بسته در نظیر‌های خوب شود.
برتری بعدی، سربار اطلاع‌رسانی است. تمامی نظیر‌ها مجبورند متناوبا به همسایه‌های خود اطلاع‌رسانی کنند، در غیر اینصورت از لیست همسایگی حذف می‌شوند. این کار تعداد همسایه‌هایی که یک نظیر می‌تواند بطور یکجا حفظ کند را محدود می‌کند. بنابراین داشتن همسایه‌های کمتر و ارسال بسته‌های کمتر به جای آن منطقی‌تر است.
در جریان‌سازی زنده، منبع ارسال یک نقطه‌ی نقص منحصر به فرد است. اگر منبع، شبکه پوششی را ترک کند،‌ تمامی نظیر‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بنابراین حفاظت از منبع در برابر حملات عدم پذیرش سرویس و نظیر‌های بدخواه الزامی است. این کار برای مثال می‌تواند با استتار نقش آن به عنوان منبع، از چشمان دیگران انجام شود.
پنهان‌ کردن منبع. منبع یک بافر ثانویه دارد و همانند نظیر‌های دیگر، تقاضای بسته می‌کند. هنگام انجام چنین کاری، برخی پیشگیری‌ها در زمان ارسال تذکر‌ها و تقاضاها باید صورت گیرد. زمانی که تذکری به یک همسایه ارسال می‌شود، بسته‌هایی که برای آنها، همسایه به عنوان ریشه‌ی درخت توزیع رانش بسته انتخاب شده‌، باید به تذکر افزوده شوند. علاوه بر آن، همسایه نباید تقاضایی برای آن بسته‌ها دریافت کند. بسته‌های دیگری که منبع نمی‌تواند از طریق همسایگی به آنها دسترسی پیدا کند، از طریق بافر اصلی افزوده می‌شوند (و شاید بتوانند بار دوم رانش داده شوند).
متاسفانه رانش دادن بسته‌ها به صورتی که در توضیح دادیم، نقش منبع را به ریشه‌های انتخاب شده در داخل همسایگی خود آشکار می‌کند. یک حقه‌ی ساده می‌تواند از این کار ممانعت کند. بسته‌ها در ابتدا و قبل از شروع توزیع، تعداد تصادفی از جهش‌ها را پیش می‌برند. در هر جهش، پیشروی با احتمال ثابتی متوقف می‌شود. با مشاهده‌ی بسته‌ها و تذکر‌های رانش داده شده، نظیر‌ها ممکن است هنوز قادر به حدس زدن اینکه آیا منبع همسایگی آنها هست یا نه،‌ خواهند بود، اما این کار مشکل‌تر می‌شود.
برای افزایش بیشتر امنیت، منبع می‌تواند تکرار شود. مشکلات زیر نیز در زمان تکرار منبع باید در نظر گرفته شوند:
المثنی‌ها باید محتوای یکسانی را با اعداد توالی یکسان تحویل دهند.
استامپ‌های زمانی بسته‌ها باید یکی باشد
عمل رانش دادن بسته‌ها باید برای اجتناب از تکثیر، در بین المثنی‌ها تقسیم شود.
3.6.3 استراتژی این-در ازای-آن
مکایزم این-در ازای-آن در BitTorrent برای محدود کردن سودجوئی استفاده شده است. آدرس IP بیشتر به جای شناسه‌ی یک نظیر، برای تعیین بسته‌های موجود آزاد استفاده شده است، این کار این اطمینان را به ما می‌دهد که سودجویان نمی‌توانند تمامی بسته‌ها را با اجرا کردن پروتکل چند‌گانه در پورت‌های UDP مختلف، بدست آورند. برای بسته‌های غیر‌آزاد، نرخ بازپخش، که تعیین می‌کند از چند بیت در نظیر در عوض برای ارسال یک بیت انتظار می‌رود، باید برآورده شود. این نرخ متناوبا با بار کنونی تطبیق داده می‌شود.
رتبه‌بندی همسایه‌ها
همسایه‌ها یک رتبه‌بندی را برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه همسایه‌ها را حذف کنند و یا همسایه‌ها را برای پیش‌بردن بسته‌های رانشی انتخاب نمایند، دریافت می‌کنند. رتبه‌ها توسط محاسبه‌ی یک نمره و مرتب‌سازی همسایه‌ها توسط نمره تخصیص داده می‌شود. نمره‌ی یک همسایه توسط تعداد بسته‌های دریافتی تعیین می‌شود. پارامتر‌های دیگری نظیر پیغام‌های اضافه‌باری نیز با بهبود‌های کمی، به معادله اضافه می‌شوند.
حذف کردن همسایه‌ها. هنگامی که نظیرهایی خوبی در دسترس هستند، پشتیبانی از نظیر‌هایی که فقط تعداد کمی از بسته‌ها را به اشتراک می‌گذارند یا در دوردست واقع‌اند هیچ مزیتی ندارد. برای اینکه سیستم قادر به حذف کردن همسایه‌ها باشد، در ابتدا باید اطمینان یابد که اتصال بعد از حذف آن گره هنوز پابرجا خواهد ماند. اگر این مورد برقرار باشد، نظیر‌ها براساس تاخیر تجربه شده، تصمیم می‌گیرند که یا پهنای باند را بهبود دهند (بر اساس رتبه) و یا محلیت را. برای اجتناب از ساقط شدن نظیر‌های سریع به جای نظیر‌های بسیار کندتر، صرفا به این دلیل که نظیر‌های سریع اندکی دورتر واقع‌اند یا مسیر دیگری در نزدیکی وجود دارد، در ابتدا و قبل از ساقط شدن، باید بررسی شوند.
توصیه‌نامه‌ها و گواهی‌نامه‌های همسایگی
در حالی که استراتژی‌ این-در ازای-آن مقدار داده‌ای که به نظیر‌های سودجو ارسال می‌شود را محدود می‌کند، مکانیزم دیگری برای جلوگیری از خرابکاری همسایه‌های بد، لازم است. برای این کار، تعیین رتبه‌ی نظیر‌ها قبل از مبادله‌ی بسته‌ها، برخی مرتب‌سازی‌های تاریخچه یا مکانیزم‌های توصیه‌نامه را پیشنهاد می‌کنند. استفاده از تاریخچه‌های به اشتراک‌گذاشته شده، با در نظر گرفتن هزینه‌ی ارتباطات، پرهزینه می‌شود. تاریخچه‌های اختصاصی با افزایش تعداد نظیر‌ها، قابل مقیاس‌بندی نیستند. نداشتن یک تاریخچه به این نکته اشاره می‌کند که نظیر‌ها در ابتدا مجبورند حضور قبلی خودشان را به محض الحاق به شبکه اثبات کنند، در غیر اینصورت یک مکانیزم ثبت‌نام برای جلوگیری از حملات white-washing و Sybil لازم خواهد بود. در StreamTorrent، نظیر‌ها از همسایه‌های خود در مورد همسایه‌های بیشتر سوال می‌کنند. همسایه‌ها در عوض آن با مجموعه‌ای از همسایه‌های خود برطبق شناسه‌ی متقاضی و رتبه پاسخ می‌دهند. در حالی که این استراتژی احتمال گرفته شدن غیرسودجوها را بعنوان همسایه‌ی غیرسودجو دیگر افزایش می‌دهند، نمی‌تواند هیچ تضمینی را در اختیار قرار دهد. محدودیت اصلی این است که همسایه‌ها تقاضاهای الحاقی را دریافت می‌کنند که هیچ اطلاعاتی درباره‌ی فرستنده‌ای که الحاق را تقاضا کرده، ندارند. این کار در چندین زمان ظاهر می‌شود:
یک نظیر ممکن است همسایه‌های کافی داشته باشد و بنابراین درخواست الحاق را رد کند. این نظیر مجبور است لیستی از کاندیداهای متناوب را بدون داشتن هیچ‌گونه اطلاعات رتبه‌بندی درباره‌ی گیرنده تالیف کند.
نقاط ورودی فاقد هرنوع اطلاعات رتبه‌بندی هستند و بنابراین کاندید‌های تصادفی را برمی‌گردانند. این کاندید‌ها نخواهند فهمید که نقطه‌ی ورودی آدرس را فراهم کرده است.
سودجیان می‌توانند آدرس نظیر‌های خوب را مبادله کرده یا در مورد آنها تبانی کنند.