تحقیق درباره نیروی انسانی و فضاهای ورزشی

دانلود پایان نامه

جداسازی فضای کار به دو دلیل انجام می شود یا به جهت جداسازی بصری بین پرسنل و مراجعینی که از میان فضا عبور می کنند و یا جدا سازی صوتی در جایی که فضا برای انجام مذاکرات یا مکالمات محرمانه اختصاص یافته است.
باید توجه داشت که بعضی از فعالیت ها نمی توانند در فضای باز انجام گیرند لذا ذر این گونه موارد نیاز به فضای سلولی می باشد.
مجزا کردن فضاها با استفاده از پارتیشن ها با ارتفاعات مختلف از یک متر تا زیر سقف و با جنس های متفاوت که مانع انتقال صوت می شوند و با به صورت مات، نیمه شفاف و شفاف که میزان نور و صوت را تنظیم می کنند، صورت می پذیرد و امکان طراحی هر گونه فضای کاری را با هر میزان دلخواه از مجزا بودن فراهم می آورند. مناطق کارگروهی به صورت باز، جایگاه فردی باز، نیمه باز و اتاق های خصوصی کاملاً بسته. البته پارتیشن ها هم دارای اشکالاتی می باشند که از آن جمله مشکلات جابه جایی، تأمین کلید و پریز و عبور دادن سیم از داخل آن می باشد.
معمولاً سیستم باز جهت شرکت های بیمه، بانک ها، شرکت های حسابرسی بزرگ و شعبات موسسات تجاری بزرگ مناسب می باشد.
دفترهای عمومی باید به نحوی طراحی گردند که فردیت و آزادی نسبی هر کارمند به خطر نیافتد و فعالیت هر شخص موجب مزاحمت برای دیگران نگردد. از یک دفتر عمومی، کارمندانی استفاده می کنند که کارشان در ارتباط با یکدیگر است و یا کار مشترکی را انجام می دهند و همچنین کارمندانی که فعالیت و مراجعان آنها باعث ایجاد صدا و مزاحمت برای دیگران نشود. در دفترهای عمومی بزرگ فضاهای بدون استفاده و تلف شده به حداقل می رسد. در سالن های کار عمومی میزها باید به نحوی در کنار هم قرار گیرند که باعث مزاحمت برای یکدیگر نگردند و هر شخص حریم خصوصی معینی داشته باشد. به نحوی که او در آن محدوده احساس استقلال کند. این کار با دقت در طرز قرار دادن مبلمان به سادگی امکان پذیر است. در کنار این سالن ها اتاق خصوصی برای رئیس بخش و اتاق جلسات قرار می گیرد. می توان برای هر سالن سرویس بهداشتی و آبدارخانه نیز طراحی نمود.
استفاده از دیواره کوتاه و پانل های جداکننده بین میزها، حریم شخصی کارمندان را حفظ کرده و مانع از اختلال در عملکرد می گردد. این سیستم برای به اشتراک گذاری اطلاعات و تجهیزات بسیار موفق عمل می کند.
فضایی که به هر محل کار در فضای باز تخصیص می یابد بر اساس مبلمان و تجهیزات مورد نیاز برای انجام امور مربوطه و نیز فضای عبور و مرور تعیین می شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی

تصویر 17 – ملاحظات سازه ای
3-2) ملاحظات سازه ای:
در طراحی کلیه ساختمانهایی که از نظر اندازه قابل توجه هستند، باید به این مسئله توجه شود که سازه کمترین مشکل را برای کاربری موردنظر ایجاد نماید. روشی که عناصر اصلی سازه از جمله ستونها وپوسته ساختمان به یکدیگر متصل شده اند، بیانگر میزان حل این مسئله می باشد.
هرکجا که تناسبی بین سازه و عملکرد وجود نداشته باشد، با باید این عدم تناسب را پذیرفت و یا اینکه باید اقدام به برداشتن ستونها از فضاهایی نمود که برای آنها تولید اشکال می کنند.
یکی از روش های سازه ای که این کار را انجام می دهد، آن است که ستونهای پیرامونی ساختمان، در بیرون پوسته آن قرار گیرند که در این صورت یک پوسته یک پارچه تشکیل می شود. در این حالت، کف طبقات تا لبه ستون های پیرامونی کنسول شده و این عمل موجب بوجود آمدن دهانه های بدون مانع برای پنجره ها در بیرون شبکه اصلی ستونهای سازه ای و همچنین موجب ایجاد انعطاف پذیری برای قراردادن پارتیشن ها به همان صورت قبلی خواهد شد.
4-2) برنامه ریزی براساس تشکیلات سازمانی
در خصوص طراحی ساختمان های اداری علاوه بر تنظیم برنامه فیزیکی و فضایی ساختمانف دانستن روابط تشکیلاتی اداراتی که از ساختمان استفاده خواهند نمود نیز ضروری است. تصمیمات اولیه در مورد نحوه تقسیم بندی فضاهای ساختمان در برنامه اولیه (فیزیکی، فضایی) از این طریق حایز اهمیت است که از چگونگی تقسیمات داخلی ساختمان به صورت اتاق های مجزا و یا فضاهای باز را تعیین می نماید.
انتخاب سیستم ساختمانی صحیح می تواند دست آوردهای اقتصادی زیادی به همراه داشته و با طراحیف فضاهای کاری بهتر با نور کافی، درجه حرارت مناسب، ارتباطات عمودی و افقی کوتاه تر می توان در کوتاه تر شدن زمان انجام کارها مؤثر باشد و در واقع بهره وری را بیشتر نماید.
بیشترین سطح فضاهایی که به ساختمان اداری اضافه می شوند شامل پارکینگ هایی است که به علت ازیاد روز افزون وسایل نقلیه شخصی در اکثر شهرهای بزرگ جهان و به حد اشباع رسیدن خیابان ها مورد نیاز قرار می گیرند.
امروزه در کشورهای پیشرفته با در نظر گرفتن این که فراهم آوردن نیروی انسانی متخصص برای کارفرما هر روز ابعاد مشکل تری می یابد، لذا سعی براین است که فضای کاری را با امکانات رفاهی بیشتری از قبیل غذاخوری، کافه تریا، بوفه و همچنین فضاهای ورزشی مانند بدن سازی، استخرشنا و … و حتی آرایشگاه و باشگاه برای نیروهای متخصص تجهیز نمایند.
برای کارآیی بهتر در محیط اداری باید چارت تشکیلاتی مناسب متضمن روان بودن عملکرد در رابطه با انجام کارهای اداری طراحی شده و همراه با آن، فضاهای کاری با وسایل و تجهیزان لازم برای کارمندان و مبلمان راحت با در نظر گرفتن نوع کار و فضاهای زیبا با رنگ آمیزی شاد جهت مطبوع کردن محیط کار، در نظر گرفته شود.
1-4-2) طبقه بندی مشاغل
طبقه بندی مشاغل از نظر این پژوهش می باید بر مبنای طبقه بندی سازمان اموراداری و استخدامی کشور باشد تا ضابطه مشخصی برای تعیین فضاهای مورد نیاز هر ساختمان اداری بر مبنای پست های مختلف سازمانی، بدست آید.