بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۴

بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۴

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

Chelledurai, P., & Saleh, S. D. (1980). Dimensions of leader in sports: Development of a leadership scale. Journal of Sport Psychology, 2, 34-45.
Chen, L. H., Kee, Y. H., & Tsai, Y. (2008). Relation of dispositional optimism with burnout in athletes. Perceptual and Motor Skills, 106, ۶۹۳–۶۹۸٫
Chen, L. H., Kee, Y. H., Chen, M., & Tsaim, Y. (2008). Relation of perfectionism with athletes’ burnout: Further examination. Perceptual and Motor Skills, ۱۰۶, ۸۱۱–۸۲۰٫
Coakley, J. (1992). Burnout among adolescent athletes: A personal failure or social problem. Socialogy of Sport Journal. 9, ۲۷۱-۲۷۸٫
Coen, S. P., & Ogles, B. M. (1993). Psychological characteristics of the obligatory runner: A critical examination of the anorexia analogue hypothesis. Journal of Sport and Exersica Psychology, 15, ۳۳۸-۳۵۴٫
Costill, D. L., Flynn, M. G., Kirwan, J. P., Houmard, J. A., Mitchell, J. B., & Thomas, R., et al. (1988). Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20(3), 249-254.
Cox, R. H. (2007). Sport psychology, concepts and fundamental features of extraversion. Journal of Personality ans Social Psychology, 79, ۴۵۲-۴۶۸٫
Craft, L. L. (1997). The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: A meta-analysis. Arizona state university.
Cresswell, S., & Eklund, R. C. (2007). Athlete burnout and organizational culture: English rugby replication. International Journal of Sport Psychology, 38, ۳۶۵–۳۸۷٫

 

 

  1. M. Rohlfs, I. C. P., D. Carvalho, T., M. Rotta, T., & J. Krebs, R. (2004). Application of mood states validation instrumants in the detection of the overtraining syndrome, Rev Bras Med Esporte, 10, 117-121.

 

Dale, J., & Weinberg, R. (1990). Burnout in sport: A review and critique. Journal of Applied Sport Psychology, 2, 67-83.
Derman, W., Schwellnus, M. P., Lambert, M. I., Emms, M., Sinclair-Smith, C., Kirby, P. & Noakes, T. D. (1997). The worn-out athlete: A clinical approach to chronic fatigue in athletes. Journal of sport science, 15 (۳), ۳۴۱-۳۵۱٫
DiBartolo, P. M., Frost, R. O., Chang, P., LaSota, M., & Grills, A. E. (2004). Shedding light on the relationship between personal standards and psychopathology: The case for contingent self-worth. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, ۲۲, ۲۴۱–۲۵۴٫
Dunkley, D. M., Zuroff, D. C., & Blankstein, K. R. (2003). Self-critical perfectionism and daily affect: dispositional and situational influences on stress and coping. Journal of Personality and Social Psychology, 84, ۲۳۴-۲۵۲٫
Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., & Flett, G. L. (1997). Specific cognitive-personality vulnerability styles in depression and the Five-Factor Model of Personality. Personality and Individual Differences۲۳, ۱۰۴۱–۱۰۵۳٫
Dunn, J. G. H., Causgrove Dunn, J., & Syrotuik, D. G. (2002). Relationship between multidimensional perfectionism and goal orientations in sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, ۲۴, ۳۷۶–۳۹۵٫
Dweck, C. S., & Leggett, E. (1988). A social-cognitive approach to motivation & personality, Psychological Review, ۹۵, ۲۵۶–۲۷۳٫
Earnest, C. P., Jurca, R., Church, T. S., Chicharro, J. L., Hoyos, J., & Lucia, A. (2004). Relation between physical exertion and heart rate variability characteristics in professional cyclists during the tour of spain. British Journal of Sports Medicine, ۳۸ (۵), ۵۶۸-۵۷۵٫
Enns, M. W., Cox, B. J., & Clara, I. P. (2005). Perfectionism and neuroticism: A longitudinal study of specific vulnerability diathesis-stress models. Cognitive Therapy and Research, ۲۹, ۴۶۳–۴۷۸٫
Enns, M.W., & Cox, B.J. (2002). The nature and assessment of perfectionism: A critical analysis. In G. Flett & P. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment (pp. 33–۶۲). Washington, DC: American Psychological Association.
Fiegley, D. S. (1984). Psychological burnout in high level athletes. The Physician and Sport Medicine, 12, ۱۰۹-۱۱۲٫
Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2005). The perlis of perfectionism in sport and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14, ۱۴-۱۸٫
Flett, G. L., & Hewitt, P. L.(2005). G.L. Flett and P.L. Hewitt, The perils of perfectionism in sports and exercise, Current Directions in Psychological Science, ۱۴, ۱۴–۱۸٫
Flett, G. L., Besser, A., Davis, R. A., & Hewitt, P. L. (2003). Dimensions of perfectionism, unconditional self-acceptance, and depression. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 21, ۱۱۹–۱۳۸٫
Flett, G., L., Besser, A., Hewitt, P. L., & Davis, R. A. (2007). Perfectionism, silencing the self, and depression. Personality and Individual Differences, 43, ۱۲۱۱–۱۲۲۲٫
Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism: Theory, research and treatment, American Psychological Association, Washington, DC.
Flett, G.L., Besser, A., Davis, R.A., & Hewitt, P.L. (2003). Dimensions of perfectionism, unconditional self-acceptance, and depression. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behaviour Therapy, 21, ۱۱۹–۱۳۸٫
Flynn, M. G., Pizza, F. X., Boone, J. B., Jr, Andres, F. F., Michaud, T. A., & Rodriguez-Zayas, J. R. (1994). Indices of training stress during competitive running and swimming seasons. International Journal of Sports Medicine, 15 (۱), ۲۱-۲۶٫
Frost, R. O., & Handerson, K. L. (1991). Perfectionism and reaction to athletic competition. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, ۳۲۳-۳۳۵٫
Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14, ۱۱۹-۱۲۶٫
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, ۴۴۹-۴۶۸٫
Fry, R. W., Grove, J. R., Morton, A. R., Zeroni, P. M., Gaudieri, S., & Keast, D. (1994). Psychological and immunological correlates of acute overtraining. British Journal of Sports Medicine, 28 (۴), ۲۴۱-۲۴۶٫
Fry, R. W., Morton, A. R., Garcia-Webb, P., Crawford, G. P., & Keast, D. (1992). Biological responses to overload training in endurance sports. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 64 (۴), ۳۳۵-۳۴۴٫
Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M. C. (2000) .Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 3(1).
Gold, Y., & Roth, R.A. Teachers managing stress and preventing burnout: The professional health solution, The Falmer Press, London (1993).
Goodger, K., Gorely, T., Lavalle, D., & Harwood, C. (2007). Burnout in sport: A systematic review. The Sport Psychologist, 21 (۲), ۱۲۵–۱۴۹٫
Gould, D., & A. Whitley, M. (2009). Sources and consequences of athletic burnout among college athletes. Journal of intercollegiate sport, 2, ۱۶-۳۰٫
Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their dvelopment in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14, ۱۷۲-۲۰۴٫
Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive junior tennis players: I. A quantitative psychological assessment. The Sport Psychologist, 10, 322-340.
Gustafsson, H., Kentta, G., Hassmen, P., & Lundquist, C. (2007). Prevalence of burnout in adolescent competitive athletes. The Sport Psychologist, 21, ۲۱–۲۷٫
Hadlandsmyth, K., & E. Vowles, K. (2009). Does depression mediate the relation between fatigue severity and disability in chronic fatigue syndrome sufferers? Journal of Psychosomatic Research, 66, ۳۱–۳۵٫
Hall, H. K. (2006). Perfectionism: A halmark quality of world class performers, or a psychological impediment to athletic development? In D. Hackfort, & G. Tenenbaum (Eds.), Essencial Processes for Attaining Peak Performance (Vol. I, pp. 178-211). Oxford, UK: Meyer & Meyer.
Hall, H. K., Kerr, A. W., & Matthews, J. (1998). Precompetitive anxiety in sport: the contribution of achievement goals and perfectionism. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, ۹۴-۲۱۷٫
Halson, S. L., & Joukendrup, A. E. (2004). Does overtraining exist? An analysis of overreaching and overtraining research. Sports medicine (Auckland, N. Z.), 34 (۱۴), ۹۶۷-۹۸۱٫
Halson, S. L., Lancaster, G. I., Jeukendrup, A. E., & Gleeson, M. (2003). Immunological responses to overreaching in cyclists. Medicine and Science in Sports and Exercise, ۳۵ (۵), ۸۵۴ ۸۶۱٫
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15, ۲۷–۳۳٫
Harris, P. W., Pepper, C. M., & Maack, D. J. (2008). The relationship between maladaptive perfectionism and depressive symptoms: The mediating role of rumination. Personality and Individual Differences, 44, ۱۵۰–۱۶۰٫
Hedelin, R., Wiklund, U., Bjerle, P., & Henriksson-Larsen, K. (2000). Pre- and postseason heart rate variability in adolescent cross-country skiers. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 10 (۵), ۲۹۸-۳۰۳٫
Henschen, K. (2000 ). “Maladaptive fatigue syndrome and emotion in sport”. In Y. L. Hanin (Ed.), Em
otions in sport (pp. 231-242). Champaign, IL: Human kinestics.
Henschen, K.P. (1998). Athletic Staleness and Burnout: Diagnosis, prevention, and treatment. In J.M. Williams (Ed.), Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance (3rd ed., pp. 398-408). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, ۴۵۶-۴۷۰٫
Hewitt, P. L., Flett, G. L., Besser, A., Sherry, S. B., & McGee, B. (2003). Perfectionism is multidimensional: A reply to Shafran, Cooper, and Fairburn. Behaviour Research and Therapy ۴۱, ۱۲۲۱–۱۲۳۶٫