تحقیق دانشگاهی – 
بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های کیفیت  …

تحقیق دانشگاهی – بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده های کیفیت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

نمونههای دیجیتال به این زیر سیستم برای پردازش و ثبت ارسال می گردند. این زیر سیستم می تواند بهسادگی یک واقعه نگار دادهها یا یک سیستم کامپیوتری موازی قوی باشد. بر اساس طراحی این سیستم، می توان به جمع آوری دادهها بصورت پیوسته و پردازش بلادرنگ پرداخت و یا فقط به جمع آوری اطلاعات و پردازش آن در زمانهای بعدی پرداخت.(آفلاین)
یکی از مهمترین مسائل در آنالیز کیفیت توان، تشخیص و طبقهبندی شکل موج ها به طور خودکار و از طریق یک الگوریتم موثر میباشد. به منظور تشخیص و رفع مسئله کیفیت توان، شرکتهای زیادی پایش کیفیت توان را برای صنایع و مشتریان کلیدی خود انجام دادهاند. در بازار تجدید ساختار یافته، پایش کیفیت توان یک ابزار موثر برای فراهم نمودن سرویس بهتر برای مشتریان به همراه تشویق رقابت در میان شرکتها خواهد بود.
 
 
ساختار پایان نامه:
این پایان نامه به صورت زیر در ۵ فصل ارائه میگردد.
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
 
مقدمه ای بر کیفیت توان:
عبارت کیفیت، گاهی اوقات به عنوان مترادف کلمه قابلیت اطمینان برای نشان دادن وجود منبع قدرت مناسب و مطمئن به کار میرود. تعریف جامعتر به صورت کیفیت سرویس مطرح شده است که شامل سه نقطه نظر قابلیت اطمینان منابع تغذیه، کیفیت توان تحویل داده شده و نیز تهیه و دسترسی به اطلاعات شبکه است. با استفاده از عناوین مقالات و پروژه های مختلف در سالهای اخیر، می توان کیفیت توان را کیفیت ولتاژ نیز تعریف کرد. با افزایش اعمال کنترل و با استفاده از سیستمهای الکترونیک قدرت در شبکههای انتقال و شرکتهای توزیع، تعریف دوم کیفیت توان مقبولیت بیشتری پیدا کرده است.
اکثر کارهای پیشین در زمینه کیفیت توان با مسئله هارمونیکها مرتبط بوده است. در حالیکه اعوجاج هارمونیکها، یکی از مشکلات فزاینده کیفیت است. مفهوم وسیع تر کیفیت توان شامل تغییرات گذرا و غیر پریودیک شکل موج ایدهآل نیز میگردد. در مبحث کیفیت توان، اغتشاش همان انحراف موقتی از حالت دائمی شکل موج است که به علت خطاهای کوتاه مدت و یا تغییرات ناگهانی در سیستمهای قدرت ایجاد میگردد. اغتشاشات بر اساس نظریه IEC شامل فرورفتگی ولتاژ، قطعیهای کوتاه مدت، نوسانات ولتاژ و گذراهای ضربه ای و نوسانی است.
۱-۳-۱- پدیده های کیفیت توان:
در حالت کلی این پدیده ها شامل:
هارمونیک ها و میان هارمونیک ها
نوسانات ولتاژ
گذراهای ولتاژ
کمبود ولتاژ
بیشبود ولتاژ
قطعی ولتاژ کوتاه مدت
۱-۳-۱-۱- هارمونیک ها و میان هارمونیک ها:
معمولا اعوجاج شکل موج با استفاده از مبحث هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد. هارمونیک ها، ولتاژها وجریانهای سینوسی هستند که فرکانسهای آنها، مضارب صحیحی از فرکانس کار سیستم (۵۰ تا ۶۰ هرتز) میباشند. زمانی که فرکانس های این ولتاژها یا جریانها مضارب صحیحی از فرکانس اصلی نباشند، به این شکل موجها هارمونیکهای میانی گفته میشود. هر دو اعوجاج هارمونیکی و میان هارمونیکی معمولا به علت وجود تجهیزاتی پدید میآیند که مشخصه ولتاژ یا جریان آنها غیرخطی میباشند. به طور کلی تجهیزات اعوجاجساز، جریان های هارمونیکی تولید میکنند و موجب ایجاد ولتاژ هارمونیکی بر روی امپدانس شبکه میشوند. جریانهای هارمونیکی با فرکانس مشابه ناشی از منابع مختلف به صورت برداری به یکدیگر اضافه میشوند.
علل ایجاد هارمونیک عبارتند از:
بارهای غیرخطی نظیر کورههای قوس الکتریکی، لامپهای تخلیه گازی و کلیه ادوات الکترونیک قدرت نظیر درایوهای الکتریکی و یکسوکنندهها
اشباع ترانسفورماتورهای قدرت
اثرات هارمونیک عبارتند از:
عملکرد نادرست دستگاههای حساس
عملکرد ناصحیح دستگاههای اندازهگیری
ترکیدن خازنها یا سوختن فیوز آن
عملکرد اشتباه سیستمهای حفاظتی
تداخل با خطوط مخابراتی
تلفات و استهلاک تجهیزات
۱-۳-۱-۲- نوسانات ولتاژ:
تغییرات پریودیک پوش ولتاژ سینوسی شبکه با عنوان نوسانات ولتاژ دستهبندی میگردند. شایعترین این نوسانات آنهایی هستند که منجر به پدیده چشمک زدن یا فلیکر در نور لامپها میگردند. دلایل اصلی فلیکر، بارهایی هستند که جریانهای متغیر بزرگی را از شبکه میکشند. با توجه به امپدانس سیستم قدرت (ژنراتورها، ترانسفورماتورها خطوط انتقال) این تغییرات موجب مدولاسیون دامنه ولتاژ در شینه بار و حتی در شینه های دور می شوند. از دیگر عوامل تولید فلیکر میتوان به راهاندازی موتورهای الکتریکی اشاره نمود. موتورها، معمولا برای تولید گشتاور راهاندازی مناسب چندین برابر جریان بار کاملشان را از شبکه میکشند. بنابراین کارکرد موتورها در کاربردهایی که نیاز به گشتاور نامنظم دارد، مشکل ساز است. کاربرد موتورها در محدوده لوازم خانگی تا تجهیزات پرقدرت مانند پمپهای گرمایی یا موتورهای مورد استفاده در کارخانه نورد فولاد میباشند. در این حالت شکل موجهای فلیکر اساسا مثلثی هستند و ممکن است مانند کمپرسورها با حرکات تناوبی پریودیک باشند و یا در صورت راه اندازی غیر پشت سر هم موتورهای بزرگ، غیر پریودیک باشند.
فلیکر زدن لامپهای روشنایی الکتریکی موجب ناراحتی فرد بیننده میشود. تاثیر زیان آور آن بر روی سلامتی انسان معمولا بسیار وخیمتر از اثرات ممکن آن بر روی تجهیزات است. این تاثیرات به حساسیت زیاد چشم انسان در مقابل تغییر روشنایی بستگی دارد. فلیکر روشنایی برای ضریب مدولاسیون کمتر از ۰٫۱۵ درصد قابل توجه است.
۱-۳-۱-۳- پدیده گذرا در سیستم های قدرت:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.