پایان نامه با کلید واژه های امور حسبی، امر به معروف، نهی از منکر، مراجع صالح

شرعیه. ابن خلدون در باب وظیفه محتسب می گوید: حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اجرای آن بر کسی که متصدی انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسی را که برای این سمت مناسب و دارای اهلیت تشخیص دهد منصوب می […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه با کلید واژه های امور حسبی، نهی از منکر، امر به معروف، حکومت اسلامی

گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم ‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح‌شود. ماده ۲۵ – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی ‌علیه برای رسیدگی بدعوی مزبور کافی‌است. ماده ۲۶ – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم ‌به قابل استیناف و […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه ارشد رایگان درباره روش پیمایش، بهبود عملکرد

کنیم که تغییر مقادیر پیکسلها در تصویر را با وزن یالها مرتبط سازد. استفاده از این نوع توابع از ویژگیهای الگوریتمهای مبتنی بر گراف است. در الگوریتم پیمایشگر تصادفی از وزن گوسی استفاده شده است. ( ۳-۳) w_ij=exp(-β(g_i-g_j )^2 ) که gi مقدار پیکسل در پیکسل i را مشخص میکند. مقدار β تنها پارامتر آزاد […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه ارشد رایگان درباره دانش اولیه، روش پیمایش، الگوریتم بهینه سازی

نهایی است. بدین ترتیب بخش بندی در طول تمام سیکل قلبی با استفاده از اصول مشابه قابل انجام است [۷۵]. شکل ۲-۶ . بخشبندی بر مبنای اطلس [۷۵] در مطالعات، ساخت یک اطلس قلبی آناتومیکی مبتنی بر یک تصویر بخشبندی شده منفرد، بخشبندی میانگین بدست آمده از جمعی سالم داوطلب و یا مبتنی بر لاشه […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه ارشد رایگان درباره دانش اولیه، برنامه ریزی پویا، ارزیابی کمی و کیفی، قلب و عروق

تا محور چرخش پروتونها مجددا در امتداد خطوط میدان مغناطیسی برگردند. این برگشت باعث ایجاد یک موج رادیویی (الکترومغناطیسی) جدید میشود. شکل ۱-۷٫ تصویر برداری ام آر آی سپس این امواج رادیویی ثانویه که از تک تک پروتونها ساطع میشود، توسط گیرنده دستگاه ام ار ای دریافت شده و به کامپیوتر ام ار آی ارسال […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه ارشد رایگان درباره روش پیمایش، رژیم غذایی، پردازش تصویر، فیزیولوژی

۳-۴-۲- مسئله دیریکله ترکیبی ۵۱۳-۴-۳- قیاس مداری ۵۱۳-۴-۴- ارتباط روش با فرایند انتشار در بینایی ماشین ۵۲۳-۴-۵- روش پیمایش تصادفی بهبود داده شده ۵۴۳-۴-۶- خلاصه الگوریتم ۵۵۳-۴-۷- ویژگیهای الگوریتم از نظر تئوری ۵۵۳-۴-۸- ویژگیهای رفتاری ۵۷۳-۴-۸-۱- مرزهای ضعیف ۵۷۳-۴-۸-۲- مقاومت در برابر نویز ۵۸۳-۴-۸-۳- نواحی مبهم و فاقد برچسب ۵۹ عنوان صفحه فصل چهارم: بررسی […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه درباره امام صادق

مشترک نداشته باشند آیا می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند؟۲-نظر فقهای امامیهبه نظر اغلب فقهای امامیه صغیرین بعد از رسیدن به سن بلوغ فاقد خیار فسخ نکاح می‌باشند. در این خصوص برخی از فقهای امامیه دیدگاه‌هایی به شرح ذیل دارند: ۱-“اگر عقد به وسیله پدر یا جد از صغیر یا صغیره با مراعات آنچه که […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه درباره انتخاب همسر، امام صادق، فسخ نکاح، امام سجاد (ع)

است”.همان طور که در موارد بالا مشاهده می‌شود بدون استثناء همه ولایت پدر را در ازدواج صغار پذیرفته‌اند و معتقدند که پدران می‌توانند فرزند صغیر خود را به عقد و نکاح درآورند باید برای انجام این امر مهم نهایت دقت و مصلحت اندیشی در حق طفل صورت بگیرد. روایات: یکی از مهمترین دلایلی که بر […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه درباره امام رضا (ع)، عقد نکاح، حضرت محمد (ص)، سن ازدواج

گردد.۱۱۴ازدواج وسیله‌ای برای پاکدامنی و پاک‌زیستن است. رسول ا… (ص) فرمودند: ازدواج کن تا پاکدامن باشی۱۱۵٫و در سخن دیگر فرمودند: مردان را زن دهید تا اخلاقشان را نیکو، ارزاقشان را وسیع و جوانمردی‌شان را زیاد گردانند۱۱۶٫و در روایت دیگری به زنی که گفته بود، دیگر ازدواج نخواهم کرد. فرمودند: “ازدواج برای حفظ عفاف است”۱۱۷٫ازدواج وسیله […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه درباره عام و خاص، سن ازدواج

ایشان را که اختیار متاع خود کنندیا آنکه باقرض خواهان شریک باشند، بعد از آن جماعتی را که مفلس بر ایشان جنایتی کرده باشد حق ایشان را بدهد.آنگاه حیواناتی که محتاج به نفقه باشند اول بفروشد، پس از آن متاع وقماش ومنقولات را بفروشد، آنگاه زمین را بفروشد.وخدمتکار وخانه ی او را نمی توان فروخت […]

بیشتر بخوانید