ماه: آگوست 2020

0

پایان نامه حفظ مشتری

By

حفظ مشتری دارای دو فایده عمده می‌باشد:   هزینه‌های بازاریابی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند.   هزینه کمتری صرف جایگزینی مشتریان…