چرا درک ناتوانی های یادگیری مهم است؟

پذیرش تفاوت­ها یا گوناگونی­ها در عملکرد دانش­آموزان و اصلاح آموزش با توجه به نیازهای متفاوت دانش­آموزان پیامدهای موفقیت­آمیزی خواهد داشت که هدف آموزش دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری است. هدف معلمان- بدون درنظر گرفتن اینکه آیا منحصرا با دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری کار می­کنند یا با دانش آموزان عادی، یا با آنهایی که ناتوانی­های اساسی­تر دارند- باید با نیازهای انفرادی دانش­آموزانشان متناسب باشد. شاید مهمترین نقشی که مطالعه ناتوانی­های یادگیری درآموزش دارد، این است که افراد نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارند وآن ضعف­ها و قوت­ها باید در برنامه­ریزی و تدارک آموزش آنها در نظر گرفته شوند. آموزش باید انعطاف­پذیر و منطبق بر ویژگی­های دانش­آموزان باشد.

بیش از ۵ درصد کودکان سن مدرسه با ناتوانی­های یادگیری تشخیص داده شده­اند. برای آنهایی که به این دانش­آموزان تدریس می­کنند، دانستن ویژگی­ها، علل، ارزیابی و درمان ناتوانی­های یادگیری بسیار مهم است. همچنین معلمانی که عمدتا با دانش­آموزان با ناتوانی­های دیگر همچون دانش­آموزان دارای اختلال­های رفتاری یا هیجانی کار می­کنند، از آگاهی و شناخت درباره ناتوانی­های یادگیری بهره­مند خواهندشد، زیرا این دانش­آموزان غالبا ویژگی­های یادگیری دارند که مشابه ویژگی­های دانش­­آموزان با ناتوانی­های یادگیری است. یکی از موثرترین روشهای کاهش مشکلات رفتاری، توجه به عملکرد یادگیری تحصیلی دانش­­آموزان دارای اختلال­های رفتاری یا هیجانی است (کافمن، ۲۰۰۵).

درک مفهوم پیچیده­ای مانند «یادگیری» یعنی توانایی توصیف آنچه یادگیری نیست، وآنچه که باعث می­شود که یادگیری اتفاق نیفتد. روش مطالعه ناتوانی­هایی یادگیری به ما در درک یادگیری طبیعی کمک می­کند (گربر، ۲۰۰۰).

۲-۳- تعریف ناتوانی­های یادگیری دشواراست

در بعضی از قسمت­های جهان اصطلاح ناتوانی­های یادگیری معادل اصطلاح عقب ماندگی ذهنی خفیف در ایلات متحده است (اپ، ۲۰۰۱؛ استیونس و ورکوون، ۲۰۰۱). بنابراین مفهوم ناتوانی­های یادگیری به پیشرفت پایین تر از متوسط اشاره می­کند که با عوامل حسی یا ذهنی دیگری قابل تبیین نیست و تقریبا پذیرش کاملی در بین مربیان وعموم مردم در ایالات متحده وبسیاری از کشورهای دیگر به­ دست آورده است (مازورک، و نیزر، ۱۹۹۴؛ وینزر، ۱۹۹۳).

اگرچه این موضوع کاملا پذیرفته شده است، اما مفهوم ناتوانی­های یادگیری هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. همانند دیگرمفاهیم پیچیده اما مفید، اصطلاح ناتوانی­های یادگیری نیزهمواره به اصلاح نیاز دارد (برادلی، دنیلسون و هالاهان، ۲۰۰۲؛ کاوالی وفورنس، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲؛ لیون وهمکاران، ۲۰۰۱ و همکاران). 

  تعاریف ناتوانی یادگیری تغییر یافتند

نارسایی پیشرفت: ازآغاز توجه به ناتوانی­های یادگیری روی مشکلاتی که درپیشرفت وجود دارد تاکید شده است. نارسایی پیشرفت به عنوان یکی از نشانه­های اصلی ناتوانی یادگیری اهمیت بسیاری دارد اما همه دانش­آموزانی که پیشرفت کمی دارند، ضرورتا ناتوانی یادگیری ندارند. برخی از دانش­آموزان با ناتوانی­های دیگر به ویژه افراد دارای اختلال­های رفتاری یا هیجانی یا عقب ماندگی ذهنی پیشرفتی پایین تر ازمتوسط دارند. بنابراین بعید است دانش آموزی با پیشرفت بالاتر از متوسط به عنوان مبتلا به ناتوانی یادگیری شناخته شود.

تفاوت­های درون فردی: ممکن است دانش آموزی در یک یا چند زمینه، پیشرفت پایین­تر ازمتوسط داشته باشد. این ویژگی ناتوانی یادگیری یعنی عملکرد ضعیف در بعضی از زمینه های تحصیلی آن را از عقب ماندگی ذهنی متمایزمی سازد.بعضی از افراد تفاوت­های درون فردی را در رابطه با توانایی و پیشرفت مورد ملاحظه قرار داده و آن را علت اصلی ناهماهنگی توانایی- پیشرفت دانسته­اند.

مشکلات پردازش روان شناختی: نخستین متخصصان ناتوانی­های یادگیری معتقد بودند که نقص در چگونگی دریافت، سازماندهی و بیان اطلاعات دیداری و شنیداری کودکان دقیقا با مشکلات یادگیری شان مرتبط بوده و حتی ممکن است منشا مشکلات آنها باشد. از آن جا که در آن زمان ارزیابی معتبراین نقایص دشوار بود و چون بهبود عملکرد کودکان در این زمینه­ها به ندرت منجر به بهبود پیشرفت می­شد، نظریه پردازش­گری بحث انگیز بود و نهایتا کنار گذاشته شد (هالاهان وکروکشانک،۱۹۷۳، مان، ۱۹۷۹). 

نارسایی­های عصب شناختی: در تمام مدت تاریخچه ناتوانی­های یادگیری، متخصصان با این عقیده که مشکلات رفتاری اشاره شده در تعریف کرک،درحقیقت نتیجه تغییراتی خفیف در کارکردعصب شناختی است،دست به گریبان بوده اند.با این حال تا این اواخر دانشمندان قادر به اندازه گیری دقیق و دائمی تفاوت های عصب شناختی نبوده­اند.

تعریف کنونی ناتوانی یادگیری:

مفهوم اصلی ناتوانی­های یادگیری ویژه، شامل اختلال­های یادگیری و شناخت است که در افراد درونی هستند. ناتوانی­های یادگیری ویژه به این دلیل ویژه هستندکه این اختلال­ها بر دامنه نسبتا محدودی از درس­ها و عملکردها تاثیر معنادار دارند. ناتوانی­های یادگیری ویژه ممکن است همراه با دیگر شرایط ناتوانی­زا روی دهند، ناشی از شرایط دیگر، همچون عقب ماندگی ذهنی، اختلال­های رفتاری، کمبود فرصت­های یادگیری، یا نقایص حسی نیستند (برادلی وهمکاران، ۲۰۰۲ص۷۹۲).