بدیش اینه این یه شوخی نیس. یه پسر ۹ ماهه پاکستانی متهم به تلاش واسه قتل شد و با این اتهام در دادگاه حاضر شد. این کودک، همراه با بسیاری کودکان دیگه متهم به پرتاب سنگ با هدف قتل یه پلیس شده ان. این ماجرا درزمان یه شورش به وقوع ملحق شد. طبق گزارش ها، مقامات این کشور واسه خونه های این محله که قبض های خود رو پرداخت نکرده بودن دسترسی به گاز و برق رو بستن. این کودک الان در آزادی تعلیقی به سر می برد.

به گزارش آلامتو به نقل از Huffingtonpost ؛ وکیل این خونواده اعلام داشته که اتهام ها می بایست بدون این دست اون دست کردن رد می شدن، چون سن قانونی واسه مسئول بودن در مقابل جرایم در پاکستان ۱۲ سالگی می باشه. اون گفت “دادگاه می بایست از همون اول اتهام ها رو ورداشته و پروندۀ اون رو می بست. این پرونده نبود صلاحیت نیروی پلیس رو واسه همه رو کرده.”

ماموری که گزارش حملۀ این کودک رو کامل کرده الان در تعلیق به سر می برد.

پدر این کودک اقرار داشته که پلیس گزارش های دروغینی رو علیه پسر اون و ۲۵ نفر دیگه ارائه داده. اون گفت: “جرم ما اینه که به خاطر نداشتن الکتریسیته در محلۀ خود اعتصاب کردیم.”

http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2014/04/9_Month_Old_Baby_Arrested_for_Attempted_Murder_in_Pakistan_-_Lahore_Pakistan.mp4

اختصاصی پاکستان

Categories:متفرقه
Published on :Posted on